Inteligentné ovládanie strojaVlastnosti stroja sa časom menia v dôsledku variácií v zaťažení, teplote, polohe stroja, opotrebovania atď. Inteligentné ovládanie stroja je súbor funkcií, ktoré zlepšujú rôzne funkcie ovládania stroja. To, čo robí tieto funkcie „inteligentnými“ je, že sa v reálnom čase automaticky prispôsobujú meniacim sa podmienkam stroja. Najkratšie doby cyklu, najvyššiu presnosť a kvalitu obrábania je možné dosiahnuť natrvalo.

Napríklad, inteligentné adaptívne ovládanie prispôsobuje rýchlosť podávania skutočnému zaťaženiu vretena a teplote počas obrábania nahrubo. Inteligentné adaptívne ovládanie vám tak pomáha využiť výkon vášho obrábacieho stroja a skrátiť dobu cyklu.

Ďalším príkladom je inteligentné bodové ovládanie obrábania. Funkcia predvída pohyb obrábacieho bodu pomocou modelu a potláča vibrácie. To znižuje polohovú chybu. Inteligentné bodové ovládanie obrábania preto zlepšuje kvalitu povrchu obrábaných dielov.