Właściwe rozwiązanie niezależnie od tego, co produkujesz

Wystarczy się trochę rozejrzeć, aby dostrzec niezliczoną liczbę przedmiotów, które zostały wyprodukowane, przetworzone lub zapakowane przy użyciu technologii firmy FANUC. Ale to nie wszystko. FANUC stale dąży do usprawnienia procesów i zwiększenia wydajności produkcji. Niezależnie od zadania, jakie wykonujesz, materiału, którego używasz, branży, w której się specjalizujesz, czy rynku, na którym działasz, FANUC zapewni właściwe rozwiązanie dla Ciebie i Twojego produktu.

Wyższa produktywność w całym łańcuchu wartości

Usprawnij cały proces wytwórczy dzięki inteligentnym systemom automatyki FANUC. Z pełnym zaangażowaniem wspieramy każdą fazę produkcji: od początku linii, poprzez obróbkę, pobieranie, przemieszczanie, aż po operacji na końcu linii.

Koniec linii:

zautomatyzowane rozwiązania do skutecznego pakowania, paletowania, przenoszenia i załadunku

Początek linii:

elastyczne rozwiązania do depaletyzowania, załadunku i zaopatrywania linii

Wybieranie:

inteligentne rozwiązania do wybierania zapewniają niezmienną szybkość, dokładność i zręczność

Przetwarzanie:

inteligentne systemy do redukcji czasów cykli i zwiększania produktywności w procesie produkcji