Polityka prywatności i dotycząca plików cookieBezpieczeństwo Państwa danych osobowych ma ogromne znaczenie dla firmy FANUC Polska Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 2, 52-407 Wrocław, Poland (dalej „FANUC”), która stosuje się do wszystkich obowiązujących przepisów ochrony danych podczas przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym „dane osobowe” lub „dane” będą zgodne z poniższym opisem.

Celem polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych w połączeniu z Waszą wizytą na naszej stronie internetowej www.fanuc.eu (dalej „strona”) i użytkowaniem dodatkowych usług oferowanych przez firmę FANUC.

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnej chwili. Takie zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie i wejdą w życie natychmiast, jeśli nie określono inaczej. Dlatego radzimy Państwu sprawdzać regularnie niniejszą politykę prywatności, aby mieć dostęp do najnowszej wersji.

Organ odpowiedzialny

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych UE („RODO”) jest:

FANUC Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 2
52-407 Wrocław
Poland
Email: info@fanuc.pl
Fax: +48 71 7766 169

1. Dane osobowe/dane

Dane osobowe to dowolne informacje określające zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną. Możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio zwłaszcza za pomocą identyfikatora takiego, jak numer identyfikacyjny, dane lokalizacji lub identyfikator online.

2. Przetwarzanie danych

„Przetwarzanie” danych oznacza, zgodnie z definicją w art. 4 RODO: „„przetwarzanie” oznacza czynność lub zestaw czynności, które są dokonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób automatyczny lub nie, jak gromadzenie, zapisywanie, organizacja, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, pozyskiwanie, konsultacja, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”.

Przetwarzamy Państwa dane tylko w koniecznym zakresie i pod warunkiem, że jest to dozwolone prawem, np. jeśli jest to konieczne dla celów umownych lub w celu umożliwienia Państwu korzystania z naszej strony lub jeśli wyraziliście na to wyraźną zgodę. Ma to zastosowanie również do wymiany danych w obrębie naszej grupy firm. W szczególności przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:

2.1 Dane zgromadzone w celu technicznego udostępnienia strony internetowej

W celu technicznego udostępnienia strony internetowej konieczne jest, żebyśmy przetwarzali niektóre automatycznie przesyłane informacje na Państwa temat, co umożliwi wyświetlanie z naszej strony internetowej w Waszej przeglądarce i korzystanie z niej. Niniejsze informacje są automatycznie gromadzone podczas każdej wizyty i przechowywane w naszych plikach rejestru na serwerze. Niniejsze informacje odnoszą się do systemu komputerowego zapytującego komputera. Gromadzone są następujące informacje:

 • Adres IP
 • Typ/wersja przeglądarki (np: Firefox 59.0.2 (wersja 64-bitowa));
 • Język przeglądarki (np.: język niemiecki);
 • System operacyjny (np.: Windows 10);
 • Rozdzielczość internetowa okna przeglądarki;
 • Rozdzielczość ekranu;
 • Aktywacja języka programowania Javascript;
 • Wł./wył. aplikacji Java;
 • Wł./wył. plików cookie;
 • Głębia koloru;
 • Czas dostępu.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu technicznego udostępnienia naszej strony internetowej w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu realizacji umowy lub zastosowania środków poprzedzających umowę zgodnie z art. 6 par. 1 litery b RODO, zakładając, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową w celu uzyskania informacji na temat naszych produktów i usług; oraz
 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1 litery f RODO, aby udostępnić Państwu stronę internetową od strony technicznej. Naszym uzasadnionym interesem jest zaoferowanie Państwu atrakcyjnej, sprawnej technicznie i przyjaznej użytkownikowi strony internetowej.

2.2 Formularz rejestracyjny

Mogą Państwo zarejestrować swój produkt, aby uzyskać dostęp do rozmaitych dodatkowych usług, takich jak skuteczniejsze wsparcie czy ostrzeżenia o wsparciu produktu, korzystając z formularza rejestracyjnego udostępnionego na naszej stronie internetowej. Zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych oraz odpowiednich informacji na temat produktu.

Danych zgromadzonych poprzez formularz rejestracyjny będziemy używać wyłącznie w celu świadczenia tych dodatkowych usług.

W celu przetwarzania tych danych gromadzimy następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Ulica
 • Kod ZIP
 • Miasto
 • Kraj
 • Numer telefonu

Przetwarzamy wcześniej wymienione dane w opisanym celu w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu realizacji umowy lub zastosowania środków poprzedzających umowę zgodnie z art. 6 par. 1 litery b RODO, zakładając, że zarejestrują się Państwo w celu korzystania z konta użytkownika i usług oferowanych w tym kontekście, szczególnie w naszych sklepie internetowym; oraz
 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1 litery f RODO, aby udostępnić Państwu portal od strony technicznej. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość zaoferowania Państwu atrakcyjnego, sprawnego technicznie i przyjaznego użytkownikowi portalu.

2.3 Formularz kontaktowy

Korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej mogą Państwo przesłać nam swoje pytania. W celu odpowiedzi na Państwa pytanie, potrzebujemy określonych danych osobowych, takich jak numer telefonu czy adres e-mail. Wszystkie pozostałe pola są oznaczone jako „dobrowolne” i mogą Państwo przesłać swoje pytanie bez podawania tych dodatkowych informacji.

Wszystkie prośby o wsparcie przesłane przez Państwa za pośrednictwem naszych formularzy internetowych zostaną przesłane bezpośrednio do odpowiedniej filii z europejską siedzibą oznaczonej w kopii.

Danych zgromadzonych poprzez formularz kontaktowy będziemy używać wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytanie.

W celu przetwarzania tych danych gromadzimy następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Kraj
 • Numer telefonu
 • Wszelkie pozostałe dane przekazane nam przez Państwa w zapytaniu

Przetwarzamy wcześniej wymienione dane w opisanym celu w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1 litery f RODO; naszym uzasadnionym interesem jest odpowiednia odpowiedź na zapytania klientów.

2.4 Rozpoczęcie automatyzacji

Podobnie, mogą Państwo uzyskać intensywne wsparcie w przypadku swoich zastosowań, zadając pytania za pośrednictwem formularza „Rozpoczęcie automatyzacji”. Ponownie zostaną Państwo poproszeni o podanie pewnych informacji osobowych, takich jak numer telefonu i przesłanie swojego pytania, klikając przycisk „Oddzwoń do mnie”. Zadzwonimy wówczas do Państwa w celu rozwiązania Waszego problemu.

Informacje, które nie są koniecznie wymagane są oznaczone jako „dobrowolne” i mogą Państwo zadać pytanie, nie podając ich. Jeśli podadzą nam Państwo takie informacje, skorzystamy z nich tylko w celu odpowiedzi na Wasze pytanie.

W celu przetwarzania tych danych gromadzimy następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Numer telefonu
 • Wszelkie pozostałe dane przekazane nam przez Państwa w zapytaniu

Przetwarzamy wcześniej wymienione dane w opisanym celu w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1 litery f RODO; naszym uzasadnionym interesem jest odpowiednia odpowiedź na Państwa pytania.

2.5 Formularz opinii

Mogą Państwo przesłać nam swoją opinię na temat naszych produktów i usług, korzystając z formularza opinii udostępnionego na naszej stronie internetowej. Aby przetworzyć Państwa opinię, potrzebujemy pewnych danych, takich jak: „nazwa firmy, osoba odpowiedzialna za kontakt z klientami, adres e-mail” oraz „Otrzymałeś niniejszy formularz kwestionariusza”. Wszystkie inne pola danych w formularzu oceny są oznaczone jako „dobrowolne” i mogą Państwo przesłać nam swoją opinię, nie podając ich.

Danych zgromadzonych poprzez formularz opinii będziemy używać wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa opinię.

W celu przetwarzania tych danych gromadzimy następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Kraj
 • Numer telefonu
 • Wszelkie pozostałe dane przekazane nam przez Państwa w opinii

Przetwarzamy wcześniej wymienione dane w opisanym celu w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1 litery f RODO; naszym uzasadnionym interesem jest odpowiednia ocena Państwa opinii.

2.6 Cele marketingowe

Za Państwa wyraźną zgodą („Subskrybuj”, klikając odpowiednie pole) lub jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy wykorzystywać Wasze dane dla celów związanych z marketingiem naszych produktów i usług lub produktów i usług naszych partnerów biznesowych („cele marketingowe”). Obejmuje to: (1) wysyłanie biuletynów, informacji prasowych, ogłoszeń o wydarzeniach i innych podobnych wiadomości dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług; (2) wprowadzanie na rynek lub promowanie naszych produktów lub usług; (3) zabieganie o Państwa wkład odnośnie poprawy naszych produktów lub usług; (4) informowanie o ofertach stron trzecich, którymi sądzimy, że Państwo lub Wasza firma możecie być zainteresowani i które odnoszą się do naszych produktów lub usług; (6) inne cele, które ujawniamy Państwu w chwili uzyskania Waszej zgody.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przyszłe wykorzystywanie swoich danych w celach marketingowych. W takim przypadku prosimy skontaktować się z naszych pracownikiem do spraw ochrony danych, którego dane można znaleźć poniżej w części 6.

W celu przetwarzania tych danych gromadzimy następujące dane:

 • Adres e-mail
 • INNE

Przetwarzamy wcześniej wymienione dane w opisanym celu w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • Jeśli wyrazili Państwo zgodę, korzystając z procedury „double opt-in” zgodnie z art. 6 par. 1 litery RODO;
 • Jeśli podali nam Państwo swój adres e-mail w połączeniu z zakupem towarów lub usług albo jeśli wysyłamy Wam spersonalizowane reklamy w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1 litery b RODO; nasz uzasadniony interes jest oparty na naszych ekonomicznych interesach w zakresie wdrażania środków reklamowych i reklamy zorientowanej na grupę docelową.

Wykorzystywanie danych do reklamy opartej na wiadomościach e-mail i Państwo Prawo sprzeciwu:

Jeśli otrzymaliśmy Państwa adres e-mail w związku z podpisaniem umowy i dostarczeniem naszych produktów i nie sprzeciwiliście się temu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania Wam ofert podobnych produktów z naszego asortymentu drogą elektroniczną. Mogą Państwo sprzeciwić się temu wykorzystaniu swojego adresu e-mail w każdej chwili, wysyłając nam wiadomość w jeden z podanych poniżej opcji kontaktowych lub poprzez łącze udostępnione do tego celu w reklamowej wiadomości e-mail, bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przesyłania zgodnie z podstawowymi stawkami.

2.7 Sklep internetowy firmy FANUC

Nasz sklep internetowy firmy FANUC umożliwia dostęp do olbrzymiego wyboru oryginalnych części wyposażenia bezpośrednio od dostawcy przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Zakupy:

W sklepie internetowym umożliwiamy Państwu złożenie zamówienia na nasz asortyment produktów. Mogą Państwo dodawać pozycje z naszego asortymentu do swojego koszyka w sklepie internetowym.

Poza danymi znanymi z procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Artykuły z asortymentu produktów
 • Liczba artykułów
 • Sprzedawcy odpowiedzialni za dostawę towarów

Przetwarzamy wcześniej wymienione dane w opisanym celu w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu realizacji umowy lub zastosowania środków poprzedzających umowę zgodnie z art. 6 par. 1 litery b RODO, jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej w celu uzyskania informacji na temat naszego asortymentu produktów i składania zamówień.
 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1 litery f RODO, aby udostępnić Państwu portal od strony technicznej. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość zaoferowania Państwu atrakcyjnego, sprawnego technicznie i przyjaznego użytkownikowi sklepu internetowego.

Płatność:

Do przetwarzania płatności za zamówienie zatrudniamy dostawcę usług płatniczych. W ten sposób przetwarzamy imię i nazwisko, adres i informacje dotyczące płatności podane przez Państwa.

Przetwarzamy Państwa dane w opisanych powyżej celach w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu realizacji umowy lub zastosowania środków poprzedzających umowę zgodnie z art. 6 par. 1 litery b RODO.

Przetwarzanie zamówienia:

Aby móc wysłać Państwu zamówione produkty przesyłamy Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, w razie konieczności numer telefonu, adres e-mail itd.) oraz, jeśli jest inny, adres dostawy serwisowi dostawczemu zatrudnionemu przez nas.

Przetwarzamy Państwa dane w opisanych powyżej celach w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu realizacji umowy lub zastosowania środków poprzedzających umowę zgodnie z art. 6 par. 1 litery b RODO.

2.8 Akademia firmy FANUC

Nasza Akademia firmy FANUC oferuje szeroki zakres programów szkoleniowych, aby spełnić Państwa specyficzne potrzeby. Wykorzystanie naszej Akademii firmy FANUC podlega przepisom polityki prywatności.

Jeśli wybiorą Państwo i zamówią program szkoleniowy i kiedy realizujemy zamówioną usługę, przetwarzamy następujące dane:

 • Imię i nazwisko zarejestrowanych uczestników
 • Nazwa firmy
 • Ulica
 • Kod ZIP
 • Miejscowość
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Istniejące umiejętności, tytuły stanowisk i pozycje

Przetwarzamy Państwa dane w opisanych powyżej celach w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu realizacji umowy lub zastosowania środków poprzedzających umowę zgodnie z art. 6 par. 1 litery b RODO, jeśli chcą Państwo uzyskać informacje na temat naszych dostępnych programów i jeśli zamówicie program lub usługę.

2.9 Aplikacje online

Mogą Państwo przesłać swoją aplikację online, korzystając z naszego formularza aplikacji online. Wszystkie przychodzące aplikacje zostaną otrzymane przez nasze biuro europejskiej siedziby i stąd zostaną przesłane do odpowiedzialnego wydziału grupy FANUC zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu.

Wszelkie dane otrzymane poprzez aplikacje online będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia aplikacji.

Dane osobowe, które przetwarzamy na Państwa temat, obejmują dane, które gromadzimy bezpośrednio od Państwa lub jako część procesu aplikacji poprzez inne interakcje, które mogą Państwo z nami mieć. Może to również obejmować wrażliwe dane osobowe, np. dane o zdrowiu lub religii.

Jeśli decydują się Państwo wziąć udział w naszym procesie aplikacji, przetwarzamy następujące dane oraz jakiekolwiek dane, które mogą Państwo przesłać nam w trakcie swojej aplikacji:

 • Imię i nazwisko;
 • Istniejące umiejętności, tytuły stanowisk i pozycje
 • Data urodzenia
 • Zdjęcie
 • Poprzednie tytuły stanowisk
 • Umiejętność i certyfikaty

2.10 Zgodność prawna i organy ścigania

Zgodność prawna:

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu wypełnienia innych prawnych zobowiązań, którym podlegamy w związku z przetwarzaniem Waszego zamówienia. Obejmują one w szczególności okresy zatrzymania podlegające prawu komercyjnemu, handlowemu i podatkowemu.

Przetwarzamy Państwa dane w opisanych powyżej celach w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu wypełnienia prawnego zobowiązania, które mamy zgodnie z art. 6 par. 1 litery c RODO w związku z prawem komercyjnym, handlowym lub podatkowym w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do rejestrowania i przechowywania Państwa danych.

Organy ścigania:

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu dochodzenia swoich praw i egzekwowania naszych roszczeń prawnych. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu bronienia się przed roszczeniami prawnymi. W końcu przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie koniecznym do obrony przed wykroczeniami prawnymi lub walki z nimi.

Przetwarzamy Państwa dane w opisanych powyżej celach w oparciu o poniższą podstawę prawną:

 • w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 par. 1 litery f RODO, w zakresie, w jakim wszczynamy stosowne kroki prawne, bronimy się w sporach prawnych, zapobiegamy lub wyjaśniamy wykroczenia prawne.

3. Pliki cookie i wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie używamy plików cookie i wtyczek społecznościowych, które mogą obejmować przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową, kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową na swoim komputerze. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia unikalną identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywoływania strony internetowej. Niektóre pliki cookie są wykorzystywane tylko do działania strony internetowej, inne do celów analitycznych.

W szczególności na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookie:

3.1 Pliki cookie zapewniające techniczne udostępnienie strony internetowej

Niektóre pliki cookie są wykorzystywane po prostu w celu technicznego udostępnienia strony internetowej. Konieczne jest, żebyśmy przetwarzali niektóre automatycznie przesyłane informacje na Państwa temat, co umożliwi wyświetlanie z naszej strony internetowej w Waszej przeglądarce i korzystanie z niej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie być oferowane bez użycia plików cookie. W plikach cookie, które są potrzebne do technicznego udostępnienia strony zapisywane są i przesyłane następujące informacje:

 • ID pliku cookie
 • Produkty w koszyku / wybrane usługi
 • Informacje dotyczące logowania
 • itd.

3.2 Google Analytics

Strona wykorzystuje Google Analytics, usługę do analizowania stron internetowych dostarczaną przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposoby wykorzystywania strony przez użytkowników. Informacje gromadzone przez pliki cookie na temat Państwa wykorzystania strony internetowej zostaną przesłane i będą przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Anonimizacja adresu IP jest uaktywniona na niniejszej stronie. Oznacza to, że Państwa adres IP zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP będzie najpierw przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Google będzie wykorzystywał te informacje w Państwa imieniu w celu oceny Waszego wykorzystania niniejszej strony, kompilowania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i wykorzystaniem Internetu.

Adres IP, który Państwa przeglądarka przesyła w zakresie Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednakże należy pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony. Mogą Państwo również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez pobranie i instalację dodatku Google Analytics Opt-out Browser Add-on dla Państwa bieżącej przeglądarki internetowej, odwiedzając: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3.3 Menedżer tagów Google

Na naszej stronie korzystamy z menedżera tagów Google. Menedżer tagów Google to rozwiązanie, które umożliwia marketerom zarządzanie tagami strony internetowej za pośrednictwem prostego interfejsu pulpitu. Sama usługa menedżera tagów Google (która wdraża tagi) to domena bez plików cookie, która nie gromadzi żadnych danych osobowych. Usługa menedżera tagów Google uruchamia inne tagi, które mogą z kolei gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dokonano dezaktywacji w domenie lub na poziomie plików cookie, zostanie ona zachowana dla wszystkich śledzących tagów w menedżerze tagów Google.

3.4 Facebook Connect

Facebook Connect to narzędzie dostarczane przez Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Facebook). Jest to narzędzie wbudowane na stronach internetowych stron trzecich – jak nasza – które umożliwia użytkownikowi zalogowanie się na tych stronach internetowych bez rejestracji na nich konta. Użytkownik może użyć Facebook Connect do zalogowania się na tych stronach internetowych, korzystając z danych logowania do profilu Facebook. Aby móc skorzystać z Facebook Connect, należy posiadać konto Facebook. Po pomyślnym zalogowaniu się na stronie internetowej strony trzeciej za pośrednictwem danych logowania do profilu Facebook, utworzone zostaje połączenie między profilem Facebook i stroną internetową wykorzystującą Facebook Connect. Poza funkcją logowania Facebook Connect można wykorzystywać do tworzenia treści za pomocą strony internetowej w profilu Facebook użytkowników lub za jego pośrednictwem. Na przykład strona internetowa może poprosić użytkownika, czy może publikować treści w jego imieniu. Dane użytkownika, które są w rzeczywistości przesyłane, kiedy wykorzystywana jest technologia Facebook Connect, obejmują: nazwę, profil Facebook, wiek, płeć i listę „znajomych” Facebook. Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych profilu Facebook, patrz polityka prywatności Facebook https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

3.5 Pardot

Korzystamy z formularzy Pardot lub przewodników formularzy na naszej stronie internetowej i stronach docelowych, aby gromadzić informacje na temat gości i przekształcać anonimowych gości w identyfikowanych potencjalnych klientów. Formularze Pardot są zaprojektowane i zarządzane całkowicie w Pardot. Przewodniki formularzy podłączają Pardot do naszych zewnętrznych formularzy, dzięki czemu możemy przesyłać informacje o potencjalnych klientach do Pardot. Pardot śledzi aktywność gości i potencjalnych klientów na naszej stronie internetowej i stronach docelowych, ustawiając pliki cookie w swoich przeglądarkach. Pliki cookie są ustawiane w celu zapamiętania preferencji (jak wartości pola formularza), kiedy gość powraca na naszą stronę. Pardot ustawia również plik cookie dla zalogowanych użytkowników, aby utrzymać sesję i zapamiętać filtry tabeli. Pardot ustawia pliki cookie strony pierwszej w celu śledzenia i ustawia pliki cookie strony trzeciej w celu redundancji. Używanie plików cookie pierwszej i trzeciej strony razem to standard w przemyśle automatyzacji marketingu. Pliki cookie Pardot nie zapisują informacji umożliwiających identyfikację osoby, tylko unikatowy identyfikator. Pardot ustawia pliki cookie pierwszej strony na poddomenach naszego urządzenia śledzącego i domenach Pardot. Pardot używa plików cookie trzeciej strony na stronach https i kiedy nasze konto nie posiada konfiguracji poddomeny urządzenia śledzącego. Pardot ustawia trzy rodzaje plików cookie:

 • Plik cookie gościa składa się z unikatowego identyfikatora gościa i unikatowego identyfikatora dla Państwa konta. Na przykład nazwa pliku cookie „gość_id12345” zapisuje wartość gościa „1010101010”, a „12345” to identyfikator konta. Ten plik cookie jest ustawiany dla gości przez kod śledzący Pardot.
 • Jeśli Państwa konto śledzi preferencje subskrypcji, plik cookie pi_opt_in jest ustawiany z prawdziwą lub fałszywą wartością, kiedy gość subskrybuje lub rezygnuje z subskrypcji śledzenia.
 • Plik cookie sesji o nazwie „pardot” jest ustawiany, kiedy są Państwo zalogowani jako użytkownik Pardot. Ten plik cookie nie jest ustawiany w przeglądarce gościa.

3.6 GA Audiences

Nasza strona internetowa korzysta z GA Audience, serwisu zapewnionego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („GA Audience”). GA Audience używa plików cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze lub innych mobilnych urządzeniach (np. smartfonach, tabletach itd.) i które umożliwiają analizę odpowiednich urządzeń. W czasie tego procesu, niniejsze dane są częściowo oceniane na wielu urządzeniach. W ten sposób Google Audience uzyskuje dostęp do plików cookie utworzonych jako część korzystania z Google AdWords i Google Analytics. Jak adresy IP i aktywność użytkownika są przesyłane to serwera firmy Google Inc i zapisywane tutaj. Google Inc. prześle te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli te dane muszą zostać przetworzone przez strony trzecie.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, przekazywaniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych (w szczególności swojego adresu IP) poprzez wyłączenie wykonywania JavaScript w swojej przeglądarce lub zainstalowanie narzędzia jako „NoScript”. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych zgromadzonych przez plik cookie związanych z używaniem strony internetowej (w tym adres IP), pobierając i instalując dodatek przeglądarki dostępny na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych podczas korzystania z serwisu GA Audience można znaleźć, klikając łącze: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

3.7 DoubleClick

Prowadzimy czasem kampanie reklamowe, korzystając z serwisu DoubleClick, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). My i sprzedawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystamy z plików cookie strony trzeciej (takich jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie strony trzeciej (takich jak plik cookie Google DoubleClick) razem w celu informowania, optymalizacji i obsługi reklam opartych na ostatnich wizytach na naszej stronie internetowej, jak również w celu raportowania, jak wrażenia z reklam, inne wykorzystania serwisów reklamowych i interakcje z tymi wrażeniami z reklam oraz serwisy reklamowe są związane z wizytami na naszej stronie.

Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednakże należy pamiętać, że w takim przypadku może to uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu generowanych danych, pobierając i instalując dodatek przeglądarki dostępny pod poniższym łączem: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB w miejscu rozszerzenia dezaktywacji DoubleClick. Opcjonalnie, mogą Państwo wyłączyć pliki cookie Doubleclick na stronie Digital Advertising Alliance, klikając poniższe łącze http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Informacje na temat plików cookie DoubleClick i jak zarządzać takimi plikami cookie można znaleźć tutaj: http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/.

3.8 Rozwiązania marketingowe LinkedIn

Niniejsza strona internetowa korzysta z rozwiązań marketingowych LinkedIn, narzędzia LinkedIn Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) wykorzystywanego do zwiększenia osiągalności marketingu strony internetowej. Przy każdym łączeniu się ze stroną internetową, która zawiera funkcje LinkedIn, ustanawiane jest połączenie z serwerami LinkedIn. Jedną z tych funkcji jest przypisanie wizyty gościa do strony internetowej, która wykorzystuje rozwiązania marketingowe LinkedIn do profilu LinkedIn użytkownika. LinkedIn wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia jej technicznego działania. Mogą Państwo uniknąć umieszczania plików cookie w swoim systemie, konfigurując odpowiednio swoją przeglądarkę internetową. Ponadto, mogą Państwo zapobiec wykorzystywaniu analizy marketingowej opartej na rozwiązaniach marketingowych LinkedIn, klikając poniższe łącze: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Prosimy pamiętać, że wymieniona wcześniej konfiguracja może zostać usunięta, jeśli usuną Państwo wszystkie pliki cookie umieszczone w swoim systemie.

Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych przez LinkedIn można znaleźć bezpośrednio na portalu LinkedIn. Z polityką prywatności LinkedIn można zapoznać się na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.9 Wykorzystanie wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie korzystamy z wtyczek społecznościowych kilku dostawców sieci społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook lub Google +. Kliknięcie przycisku odpowiadającego takiej wtyczce aktywuje ją i przeglądarka łączy się z odpowiednim serwerem dostawcy sieci społecznościowej. Funkcje wtyczki nie zostaną aktywowane poprzez samą wizytę na naszej stronie, ale tylko klikając odpowiedni przycisk.

Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę i klikną taki przycisk, będąc zalogowanymi w swojego konta odpowiedniego dostawcy siedzi społecznościowej, informacje wskazujące Waszą wizytę na naszej stronie zostaną przesłane do tego dostawcy. Dostawca sieci społecznościowej może wówczas zapisać i połączyć te informacje z Państwa kontem. Aby tego uniknąć, muszą się Państwo wylogować ze swojego konta zanim klikniecie odpowiedni przycisk.

Aby zapoznać się z celami i zakresem gromadzenia danych i wykorzystaniem danych przez dostawcę sieci społecznościowej, jak również z powiązanymi prawami i ustawieniami służącymi ochronie prywatności, prosimy przeczytać politykę prywatności odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej.

4. Zatrzymanie danych

Zazwyczaj – jeśli odwiedzają Państwo i przeglądają naszą stronę internetową bez jej aktywnego wykorzystania (patrz poniżej) – Wasze dane są zatrzymywane tylko tak długo, jak to konieczne dla odpowiedniego celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie zostaną usunięte. Dlatego, jeśli dane nie są już wymagane, usuniemy je natychmiast, jeśli nie obowiązują żadne prawne okresy zatrzymania. W takim przypadku dane zostaną zablokowane dla celów innych niż cele prawnego zatrzymania i zostaną usunięte po zakończeniu obowiązującego okresu zatrzymania.

Jeśli aktywnie korzystają Państwo ze strony internetowej (korzystanie z formularza kontaktowego, składanie zamówień lub zakup usług oferowanych przez nas), możemy również przechowywać Wasze dane osobowe przez dłuższy czas na wypadek, jeśli musielibyśmy zabezpieczyć się przez potencjalnymi roszczeniami prawnymi. W takim przypadku będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili wygaśnięcia ważności roszczeń prawnych wynikających z relacji, co zazwyczaj oznacza od 12 do 36 miesięcy, ale może – zależnie od roszczenia i przedmiotu – trwać do 30 lat.

Odnośnie do plików cookie posiadają Państwo możliwość usunięcia ich w dowolnej chwili, korzystając z odpowiednich funkcji swojej przeglądarki.

5. Państwa prawa jako przedmiotu danych

Zgodnie z prawnymi warunkami RODO mają Państwo następujące prawa jako przedmiot danych, których możecie dochodzić wobec nas:

Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do zażądania potwierdzenia od nas w dowolnym momencie w ramach art. 15 RODO, czy przetwarzamy dotyczące Was dane osobowe; w takim przypadku mają Państwo również prawo na podstawie art. 15 RODO do otrzymywania informacji na temat takich danych osobowych oraz innych specyficznych informacji (między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, kategorie odbiorców, planowany okres przechowywania, pochodzenie danych, wykorzystanie automatycznego podejmowania decyzji, w przypadku przesyłania danych do krajów trzecich, odpowiednie gwarancje) i kopii danych.

Prawo do korekty: Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo do zażądania korekty danych osobowych przechowywanych na Wasz temat, jeśli są one niedokładne lub nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia: Mają Państwo prawo, zgodnie z warunkami art. 17 RODO, do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Was. Między innymi nie istnieje prawo usunięcia, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do (i) wykonywania prawa wolności wypowiedzi i informacji, (ii) spełniania prawnego zobowiązania, któremu podlegamy (np. Statutowe zobowiązania zatrzymania) lub (iii) potwierdzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczania przetwarzania: Zgodnie z warunkami art. 18 RODO mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszalności danych: Mają Państwo prawo, zgodnie z warunkami art. 20 RODO, do zażądania od nas dostarczenia Wam dotyczących Was danych osobowych, które nam przekazaliście w ustrukturyzowanym, bieżącym i czytelnym maszynowo formacie.

Prawo odwołania: Mają Państwo prawo odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość bez dodatkowych kosztów innych niż koszty przesyłania zgodnie z podstawowymi stawkami.

Prawo sprzeciwu: Mają Państwo prawo sprzeciwu względem przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z warunkami art. 21 RODO, co oznacza, że musimy zaprzestać przetwarzania Waszych danych osobowych. Prawo sprzeciwu istnieje tylko w granicach wyznaczonych w art. 21 RODO. Ponadto, nasze interesy mogą uniemożliwić zaprzestanie przetwarzania, zatem mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe mimo Waszego sprzeciwu.

Prawo odwołania się do organu nadzoru: Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim Waszego miejsca zamieszkania, pracy lub podejrzanego naruszenia, zgodnie z warunkami określonymi w art. 77 RODO, jeśli wierzycie, że przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza zasady RODO. Prawo odwołania nie ma uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Dane kontaktowe dotyczące organów nadzoru można znaleźć poniżej.

6. Organ nadzoru

Mają Państwo prawo do zgłoszenia zażalenia w odpowiedzialnym organie nadzoru. Jest to dla nas:

The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Website: http://www.giodo.gov.pl/

7. Pracownik ds. ochrony danych w grupie

FANUC Europe Corporation, Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

8. Informacje na temat prawa sprzeciwu, art. 21 RODO

 1. Mają Państwo prawo sprzeciwu w dowolnej chwili odnośnie do przetwarzania swoich danych na podstawie art. 6 par. 1 f RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów) lub art. 6 par. 1 e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym), jeśli są powody do jego wniesienia w wyniku Państwa szczególnej sytuacji. Obowiązuje to również profilowanie na podstawie tego warunku w znaczeniu art. 4 nr 4 RODO.

Jeśli dokonają Państwo sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Waszych danych osobowych, chyba że dowiedziemy przekonujących i mających zastosowanie przyczyn przetwarzania, które przeważają nad Waszymi interesami, prawami i wolnościami oraz przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

 1. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w pojedynczych przypadkach dla bezpośrednich celów marketingowych. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać reklam, macie prawo sprzeciwu w dowolnej chwili; dotyczy to również profilowania, ponieważ ma to związek z taką bezpośrednią reklamą. W przyszłości weźmiemy tę sprzeczność pod uwagę.

Nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych dla celów bezpośredniego marketingu, jeśli sprzeciwią się Państwo ich przetwarzaniu dla takich celów.

Sprzeciwu można dokonać bez zbędnych formalności i należy się z nim zwrócić do

FANUC Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 2
52-407 Wrocław
Poland
Email: info@fanuc.pl
Fax: +48 71 7766 169 
Phone: +48 71 7766 160

Ostatnia aktualizacja: Maj 2018 r.