Zasady dotyczące plików cookie i ochrony prywatnościBezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika („Dane”) jest bardzo ważne dla FANUC Polska Sp.z.o.o. PL-52-407 Wroclaw POLAND („FANUC”). Podczas zbierania, przetwarzania i wykorzystywania („przetwarzania”) Danych Użytkownika przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów o ochronie danych.
Celem niniejszych Zasad ochrony prywatności jest poinformowanie Użytkownika o sposobie przetwarzania jego Danych w związku z odwiedzaniem przez Użytkownika witryny internetowej FANUC pod adresem www.fanuc.eu („Witryna”) oraz korzystaniem przez niego z wszelkich dodatkowych usług oferowanych przez FANUC.
FANUC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tych Zasadach ochrony prywatności w dowolnym momencie. Zmiany takie będą zamieszczane w Witrynie i wchodzą w życie z chwilą publikacji, o ile nie wskazano inaczej. FANUC zaleca zatem regularne odwiedzanie Witryny, aby zawsze znać najnowszą wersję tych Zasad ochrony prywatności.

1. Dane osobowe/Dane

„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby lub osoby, którą można zidentyfikować pośrednio lub bezpośrednio na podstawie jej numeru identyfikacyjnego lub co najmniej jednego składnika jej charakterystyki fizycznej, fizjologicznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej, takiego jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.

2. Przetwarzanie Danych

FANUC przetwarza Dane Użytkownika wyłącznie w niezbędnym zakresie i tylko pod warunkiem, że zezwalają na to przepisy prawa (np. w celach związanych z realizacją umowy lub celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Witryny) lub zezwolił na to Użytkownik. Postanowienie to dotyczy również udostępniania Danych Użytkownika w ramach grupy FANUC.

W szczególności FANUC przetwarza dane Użytkownika w następujących celach:

2.1 Formularz rejestracyjny

Użytkownik może zarejestrować swój produkt za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w Witrynie, aby uzyskać dostęp do szeregu dodatkowych usług takich jak bardziej zaawansowana pomoc techniczna lub przesyłanie komunikatów dotyczących pomocy do produktu. W formularzu Użytkownik musi podać określone dane osobowe i dane o produkcie.

Wszystkie Dane zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zostaną przez FANUC użyte wyłącznie w celu świadczenia tych dodatkowych usług.

2.2 Formularz kontaktowy

Za pomocą formularza kontaktowego, który jest dostępny w Witrynie, Użytkownik może przysyłać nam pytania. Aby odpowiedzieć na te pytania, FANUC potrzebuje niektórych Danych kontaktowych Użytkownika takich jak numer telefonu lub adres e-mail. . Wszystkie pozostałe pola Danych są oznaczone jako „dobrowolne” i przy wysyłaniu pytania Użytkownik nie musi ich wypełniać.
Wszystkie wysyłane przez Użytkownika zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej będą odbierane przez europejską centralę FANUC, która następnie przekaże je wewnątrz organizacji FANUC wyłącznie do działów, które muszą znać te zgłoszenia.

Wszystkie Dane zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaną przez FANUC użyte wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika.

2.3 Formularz dotyczący automatyzacji

Znaczącą pomoc dotyczącą używanych zastosowań można uzyskać za pośrednictwem formularza automatyzacji (ang. Get Your Automation Started). W formularzu trzeba również podać określone dane osobowe, w tym numer telefonu, a w celu wysłania pytania należy kliknąć przycisk „Oddzwoń”. FANUC oddzwoni wówczas do Użytkownika i pomoże rozwiązać problem.
Informacje, które nie są bezwzględnie wymagane, mają oznaczenie „dobrowolne” i przy wysyłaniu pytania nie trzeba ich podawać. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się wypełnić te opcjonalne pola, informacje z nich posłużą wyłącznie udzielaniu odpowiedzi na pytania Użytkownika.

2.4 Formularz opinii

FANUC udostępnia w Witrynie formularz opinii, za pośrednictwem którego Użytkownik może przesyłać do FANUC opinie o produktach FANUC. Aby opinia taka została uwzględniona, Użytkownik musi wypełnić kilka pól, w tym „Firma”, „Osoba kontaktowa ze strony klienta”, „Adres e-mail” i „Źródło kwestionariusza”. Wszystkie pozostałe pola Danych w formularzu opinii są oznaczone jako „dobrowolne” i przy wysyłaniu opinii Użytkownik nie musi ich wypełniać.
Wszystkie Dane zebrane za pośrednictwem formularza opinii zostaną przez FANUC użyte wyłącznie w celach związanych z tą opinią.

2.5 Cele marketingowe.

Za wyraźną zgodą Użytkownika („Zgoda” wyrażona zaznaczeniem odpowiedniego pola) lub na innej podstawie wynikającej z przepisów prawa właściwego, FANUC może korzystać z Danych Użytkownika do celów związanych z marketingiem produktów i usług FANUC oraz partnerów FANUC („Cele Marketingowe”). Obejmuje to (1) wysyłanie Użytkownikowi biuletynów, notatek prasowych, informacji o nadchodzących wydarzeniach i podobnej korespondencji dotyczącej oferowanych przez FANUC produktów i usług; (2) reklamowanie lub promowanie produktów i usług FANUC; (3) zasięganie opinii Użytkownika w sprawie ewentualnych ulepszeń produktów i usług FANUC; (4) informowanie Użytkownika o ofertach osób trzecich, które zdaniem FANUC mogą być interesujące dla Użytkownika lub przedsiębiorstwa Użytkownika, a są powiązane z produktami i usługami FANUC; (6) inne cele, które FANUC ujawni podczas wnioskowania o zgodę Użytkownika na te cele.
W każdej chwili Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na dalsze przetwarzanie Danych do Celów Marketingowych. W tym celu Użytkownik powinien zwrócić się do specjalisty FANUC ds. ochrony danych przy użyciu danych kontaktowych zamieszczonych w punkcie 6 poniżej.

2.6 e-Sklep FANUC

e-Sklep FANUC zapewnia Użytkownikowi całodobowy dostęp do olbrzymiego magazynu oryginalnych części wprost od producenta. Aby kupować w e-Sklepie FANUC, Użytkownik musi się zarejestrować. W przypadku korzystania z e-Sklepu FANUC mają zastosowanie szczególne postanowienia dotyczące prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie zatytułowanym „Zasady ochrony prywatności w e-Sklepie FANUC” dostępnym pod adresem https://estore.fanuc.eu/.

2.7 Akademia FANUC

Akademia FANUC oferuje szeroki wybór odpowiednio dostosowanych programów szkoleniowych. Korzystanie z Akademii FANUC podlega szczególnym postanowieniom dotyczącym prywatności. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z Akademią FANUC można znaleźć w stosownych postanowieniach dotyczących prywatności Danych dostępnych w części poświęconej tej akademii.

2.8 Zgłoszenia internetowe

Zgłoszenia można przesyłać przez Internet za pośrednictwem formularza zgłoszenia internetowego. Wszystkie przychodzące zgłoszenia będą odbierane przez europejską centralę FANUC, która następnie przekaże je wewnątrz organizacji FANUC wyłącznie do działów, które muszą znać to zgłoszenie.
Wszystkie Dane uzyskane ze zgłoszeń internetowych będą używane wyłącznie na potrzeby obsługi tych zgłoszeń.

3. Pliki cookie i wtyczki portali społecznościowych

FANUC korzysta w swojej Witrynie z plików cookie i wtyczek portali społecznościowych, co może obejmować m.in. przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika.
W szczególności FANUC korzysta z następujących plików cookie:

3.1 Google Analytics

W Witrynie korzystamy z Google Analytics — usługi analizy ruchu internetowego opracowanej przez Google, Inc. („Google”). Za pomocą plików cookie Google Analytics bada, jak użytkownicy korzystają z danej witryny. Generowane przez pliki cookie dane o czynnościach wykonywanych przez Użytkownika w Witrynie będą przesyłane przez Google do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
W Witrynie działa mechanizm anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że adres IP Użytkownika zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw wysłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skrócony.
Google będzie używać tych informacji w imieniu FANUC, aby oceniać korzystanie przez Użytkownika z Witryny, tworzyć raporty o aktywności na stronach internetowych oraz świadczyć na rzecz FANUC inne usługi związane z aktywnością na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.
Adres IP, który przeglądarka Użytkownika podaje usłudze Google Analytics, nie zostanie powiązany z żadnymi innymi informacjami posiadanymi przez Google. Aby odmówić korzystania z plików cookie, Użytkownik zaznacza odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik utraci prawdopodobnie dostęp do części funkcji Witryny. Użytkownik możesz również wyłączyć śledzenie przez Google Analytics w przyszłych sesjach przeglądania Internetu. W tym celu musi pobrać i zainstalować dodatek dotyczący rezygnacji z Google Analytics w przeglądarce Użytkownika. Dodatek ten znajduje się pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

3.2 AddThis

FANUC korzysta z AddThis — platformy udostępniania i usługi dodawania zakładek do zasobów społecznościowych. Operatorem tej platformy jest AddThis, Inc. AddThis pozwala użytkownikom łatwo udostępniać treści za pomocą poczty elektronicznej, portali społecznościowych, blogów itp. przez klikanie odpowiednich przycisków, menu lub przycisków („Przycisk AddThis”) włączonych w Witrynie FANUC. Jeśli Użytkownik klika Przycisk AddThis, AddThis, Inc. za pomocą plików cookie automatycznie zbiera określone informacje o Użytkowniku, w tym informacje dotyczące języka i czasu korzystania z przeglądarki, po czym przesyła je do serwerów AddThis, Inc. w Stanach Zjednoczonych.
FANUC może korzystać z takich informacji pozyskanych przez AddThis, Inc. do własnych celów analitycznych. Ponadto AddThis, Inc. przetwarza te dane do własnych celów reklamowych.
Jeśli Użytkownik korzysta z Przycisku AddThis, zgadza się na przetwarzanie danych przez AddThis, Inc. W każdej chwili Użytkownik może nie zgodzić się na zbieranie przez AddThis, Inc. informacji na potrzeby internetowej reklamy behawioralnej.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez AddThis, Inc. oraz o standardach ochrony danych stosowanych przez AddThis, Inc. można znaleźć pod adresem http://www.addthis.com/privacy.

3.3 Korzystanie z wtyczek portali społecznościowych

W Witrynie FANUC korzystamy z wtyczek kilku operatorów portali społecznościowych takich jak Twitter, Facebook i Google+. Kliknięcie przycisku odpowiadającego takiej wtyczce powoduje jej aktywację i przeglądarka łączy się z serwerem danego operatora. Funkcjonalność danej wtyczki nie jest uaktywniana samym wejściem na Witrynę FANUC, ale dopiero po kliknięciu odpowiedniego przycisku.

Jeśli Użytkownik otworzy Witrynę FANUC i kliknie taki przycisk w czasie, gdy jest zalogowany na swoim koncie u danego operatora portalu społecznościowego, informacje o odwiedzinach Użytkownika w Witrynie FANUC zostaną przesłane do tego operatora. Operator ten może wówczas zapisać te dane i powiązać je z profilem Użytkownika. Aby tego uniknąć, Użytkownik powinien wylogować się ze swojego konta w portalu społecznościowym zanim kliknie wspomniany przycisk.
Aby poznać cel i zakres zbierania i wykorzystywania danych przez operatora portalu społecznościowego, a także przysługujące Użytkownikowi uprawnienia i dostępne ustawienia dotyczące ochrony prywatności, należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi u tego operatora.

4. Okres przechowywania Danych

Dane Użytkownika są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu stojącego za ich pozyskaniem. Gdy Dane przestaną być potrzebne, FANUC usunie je, chyba że przepisy prawa właściwego stanowią inaczej. W takiej sytuacji Dane zostaną zablokowane dla celów innych niż wynikające z przepisów prawa, a w momencie upływu takiego ustawowego okresu FANUC te Dane wykasuje.

5. Prawa do przeglądania, korygowania i usuwania danych

Użytkownik może zażądać udzielenia mu informacji o Danych Użytkownika zebranych przez FANUC oraz poprawienia błędnych Danych. Użytkownik może również zażądać usunięcia Danych, które nie są już potrzebne do wskazanego celu albo w inny sposób są przetwarzane z naruszeniem właściwych przepisów o ochronie danych. Wszelkie takie żądania należy kierować do specjalisty FANUC ds. ochrony danych (ang. Data Protection Officer) przy użyciu danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

6. Koordynator ds. Ochrony Danych

Wojciech Nazarek
Fanuc Europe Corporation Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach, Luxembourg

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2015 r.