Obţineţi navigarea

TECOI şi FANUC colaborează pentru producerea utilajelor CNC de ultimă oră 

Sarcină:
Îmbunătăţirea permanentă a performanţei utilajelor, menţinerea competitivităţii, sporirea preciziei, limitarea timpului de inactivitate al utilajului şi scurtarea procesului de lucru pentru economie de timp şi productivitate sporită.

Soluţie:
Dotarea utilajelor produse de TECOI cu sisteme CNC FANUC seria 31i uşor de programat. Instalarea roboţilor FANUC pentru descărcarea pieselor finisate. Dotaţi cu o gheară cu 40 de cupe de aspirare independente, aceşti roboţi selectează şi plasează piese pe paleţii pregătiţi pentru ambalare.

Rezultat:
Productivitatea şi precizia au fost îmbunătăţite datorită introducerii comenzilor numerice de înaltă performanţă FANUC la gama de utilaje TECOI. În mod similar, adăugarea roboţilor FANUC a ajutat la simplificarea proceselor de manipulare şi creşterea randamentului.„Am ales FANUC , afirmă Directorul General Executiv de la Tecoi, Jorge Rodriguez , mai ales pentru precizia şi versatilitatea pe care o poate oferi într-o multitudine de operaţii, cum ar fi tăierea oblică. După ce am implementat capetele de tăiere oblică pe utilajele noastre, acestea au impus cerinţe mai stricte, pe care sistemele de control utilizate până atunci nu le puteau furniza. Era nevoie de o comandă numerică mai puternică, capabilă să efectueze mai multe operaţii, pentru a controla o serie de funcţii, precum tăierea oblică, controlul înălţimii foilor de tablă, îmbunătăţirea preciziei motoarelor şi posibilitatea de a coordona mişcări pe 6 axe.”

Rolul crucial al comenzii numerice şi al automatizării

NIVEL SPORIT DE FLEXIBILITATE ŞI PRODUCTIVITATE ÎN DOMENIUL TĂIERII TABLEI METALICE

TECOI, specialist renumit în proiectarea şi fabricarea de maşini de tăiat, a găsit în FANUC partenerul perfect pentru realizarea unor maşini şi sisteme de producţie inovatoare şi foarte competitive. Comanda numerică şi automatizarea au avut un rol fundamental în realizarea obiectivelor stabilite în strategia sa de afaceri. Compania TECOI a fost înfiinţară în 1995, în Valle de Sabero ca urmare a fuziunii dintre două companii, una specializată în fabricarea de utilaje automatizate, cealaltă orientată pe dezvoltarea de soluţii tehnice în industria prelucrării metalelor. Această combinaţie de resurse umane şi tehnice este ceea ce inspiră compania să investească în inovaţie şi în proiectarea pe cont propriu a tuturor utilajelor şi a pieselor pe care le produce. Iniţial, punctul său focal consta, în principal, în proiectarea, fabricarea, instalarea şi întreţinerea bancurilor şi utilajelor de tăiere industriale cu plasmă şi cu oxigen şi combustibil. Ulterior, şi-a extins gama de produse la maşinile de tăiat cu laser şi la maşinile combinate de tăiere şi prelucrare a tablei metalice şi de pregătire a marginilor de sudură. Ultima generaţie de maşini de prelucrare a reprezentat -o îmbunătăţirea procesului de tăiere, deoarece au completat modelele anterioare. În unele aplicaţii de pregătire a marginilor de sudură şi în sectoare specifice, este important să se respecte anumite condiţii date. De exemplu, este cel mai bine să nu se utilizeze metode de tratare termică pentru pregătirea marginilor de sudură din sectorul energiei eoliene, deoarece căldura poate afecta proprietăţile materialelor. Pentru a rezolva probleme practice precum acestea, compania a adoptat prelucrarea pentru găurire, filetare rigidă şi frezare. Mai presus de toate, fiecare utilaj produs în prezent poate fi configurat conform cerinţelor specifice ale fiecărui client.

Un aliat preţios

Pentru a continua îmbunătăţirea performanţelor utilajelor, acestea trebuiau să fie echipate cu comenzi care să le permită să funcţioneze la nivel sporit de precizie şi fiabilitate. Atunci a început alianţa cu FANUC şi de aceea, în prezent, aceasta reprezintă în continuare o parte esenţială în strategia companiei. „Am ales FANUC , afirmă Directorul General Executiv de la Tecoi, Jorge Rodriguez , mai ales pentru precizia şi versatilitatea pe care o poate oferi într-o multitudine de operaţii, cum ar fi tăierea oblică. După ce am implementat capetele de tăiere oblică pe utilajele noastre, acestea au impus cerinţe mai stricte, pe care sistemele de control utilizate până atunci nu le puteau furniza. Era nevoie de o comandă numerică mai puternică, capabilă să efectueze mai multe operaţii, pentru a controla o serie de funcţii, precum tăierea oblică, controlul înălţimii foilor de tablă, îmbunătăţirea preciziei motoarelor şi posibilitatea de a coordona mişcări pe 6 axe.” În acest domeniu, experienţa vastă a companiei FANUC în domeniul soluţiilor de automatizare a avut o contribuţie importantă, aducând un plus de valoare pentru experienţa companiei Tecoi în domeniul aplicaţiilor de tăiere. O alianţă perfectă. Operaţiile cu plasmă şi cu oxigen şi combustibil, tăierea şi prelucrarea cu laser, în principal, găurirea, filetarea rigidă şi frezarea, toate pot fi controlate folosind o comandă numerică de înaltă performanţă, şi anume 31i.
„În plus , spune Marcos, Director de Aprovizionare la Tecoi , am optimizat procesul de producţie şi am trecut de la asamblarea unei NC în patruzeci de ore la asamblarea sa în numai şase ore.” Un al punct forte al comenzilor FANUC este faptul că sunt uşor de programat şi de utilizat.
Tecoi a dezvoltat propriul software care este foarte versatil şi intuitiv de folosit: CISCAD. Caracteristica sa principală este capacitatea de a lucra folosind diferite tipuri de tehnici de tăiere, în funcţie de aplicaţie de tăiere necesară. Acest lucru permite tăierea de orificii la viteze şi adâncimi diferite comparativ cu marginile. Software-ul CISCAD funcţionează perfect cu funcţionalităţile comenzii FANUC, conferind o fiabilitate excelentă sistemului. Acesta utilizează, deasemenea, alte programe pentru manipularea tablelor, gruparea automatizată, administrarea operaţiilor, dezvoltarea parametrilor de turnare, managementul costurilor etc. „Avantajul de a deţine o comandă precum 31i constă în faptul că o putem implementa în utilajele pe care le producem noi înşine, precum şi în utilajele pe care le reconvertim” a adăugat Marcos. Instruirea personalului este un alt serviciu esenţial pe care FANUC îl garantează complet, alături de asistenţa tehnică.

Provocarea de a fi competitiv

În domeniul industrial, să poţi fabrica un utilaj la un preţ rezonabil nu este suficient, trebuie să continui să îl îmbunătăţeşti şi să îl faci mai competitiv. Atunci când acest tip de utilaj este folosit în producţia în masă, timpul necesar pentru încărcarea şi descărcarea materialelor afectează productivitatea. Obiectivul constă în limitarea timpului de inactivitate a utilajului cât mai mult posibil şi în scurtarea procesului de prelucrare, pentru a economisi timp şi pentru a spori productivitatea. Din nou, Tecoi s-a putut baza pe expertiza companiei FANUC în acest context. Fanuc a furnizat un robot care să încarce şi să descarce piesele şi să automatizeze procesul. Pentru a descărca piesele finite, robotul a fost echipat cu o gheară cu 40 de ventuze independente şi, în funcţie de piesele pe care trebuie să le descarce, deţine informaţiile exacte de care are nevoie pentru a le selecta şi plasa în mod automat pe paleţii gata de ambalare. Piesele cu tăieturi oblice nu ies direct şi necesită câteva manevre pentru a fi selectate şi făcute grămezi. Înainte de a selecta fiecare piesă, robotul primeşte informaţiile de care are nevoie pentru a le recunoaşte şi pentru a folosi ventuzele corespunzătoare în vederea selectării acestora. „O dublă îmbunătăţire , afirma Rodriguez ,deoarece, pe de o parte, FANUC a ajutat la implementarea unor comenzi numerice de înaltă performanţă în gama noastră de utilaje şi, pe de altă parte, ne-a permis să includem un robot pentru încărcarea şi descărcarea materialelor şi, prin urmare, ne-a sporit considerabil productivitatea.
Automatizarea procesului a adus îmbunătăţiri în multe domenii. În principal, a ajutat la optimizarea şi standardizarea procesului de producţie, ceea ce a condus la timpi de ciclu şi niveluri de productivitate constante. A îmbunătăţit, deasemenea, condiţiile de lucru.
Cu toate acestea, în ciuda îmbunătăţirilor companiei Tecoi, provocarea persistă. Este important să se dezvolte în continuare funcţii noi care să răspundă nevoilor noi şi să se găsească soluţii pentru creşterea vitezei, a productivităţii etc. Există încă loc pentru îmbunătăţiri, iar Tecoi şi FANUC vor continua să lucreze împreună pentru a le realiza, în avantajul industriei metalurgice. Piaţa nu impune doar preţuri competitive; vrea flexibilitate, capacitate de inovare, fiabilitate şi calitate. Acestea sunt obiectivele noastre şi avem încredere că, împreună, vom putea oferi în curând noi soluţii eficiente.