Obţineţi navigarea

Furnizorul de piese auto GEDIA utilizează roboţii FANUC pentru a spori  flexibilitatea şi pentru a îmbunătăţi calitatea

Sarcină: Ca parte a programului de reproiectare a fabricii, robotizarea proceselor de sudare pentru a obţine o repetabilitate de 100% în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea, crearea de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru.

Soluţie: Instalarea a 57 de roboţi FANUC, date fiind prezenţa globală a companiei FANUC, gama largă de tipuri de roboţi, designul simplu şi fiabil, bazat pe soluţii bine testate, gama largă de soluţii software, simplitatea în utilizare, uşurinţa de creare şi utilizare a aplicaţiilor şi, în final, dar nu cel mai puţin important, sistemul său în creştere rapidă şi complet profesional de asistenţă tehnică şi unităţile de formare din întreaga Europă.

Rezultat: Un proces de producţie complet automatizat şi o flexibilitate superioară în faţa cerinţelor în schimbare ale clienţilor, plus capacitatea de a produce piese diferite cu un singur utilaj. De asemenea, crearea a 200 de noi locuri de muncă.

Cincizeci şi şapte de muncitori de primă mână

Interviu cu Andrzej Marcinek, preşedinte şi membru al consiliului de administraţie la GEDIA Poland Assembly sp. z o.o., şi Paweł Cieślak, director de întreţinere la aceeaşi companie.

Când şi cum aţi decis să introduceţi roboţii în fabrica dvs.?

Pentru a răspunde complet la întrebare, ar trebui să fac un scurt istoric al uzinei noastre şi al companiei GEDIA în general. Totul a început cu 100 de ani în urmă. Pornind de la o mică companie de giuvaergerie de familie din oraşul german Attendorn, GEDIA a devenit unul dintre principalii furnizori secundari de piese pentru industria auto, cu uzine distribuite în întreaga lume. GEDIA Poland Assembly, înfiinţată în 2008, este una dintre cele mai tinere companii subordonate.
Decizia de robotizare a companiei s-a luat în momentul proiectării uzinei. Această decizie îşi are originea din experienţa anterioară pozitivă a GEDIA în materie de roboţi (în 1994 şi-a lansat prima staţie robotizată) şi necesitatea de a asigura produse de o calitate stabilă şi tehnologii avansate.

Colecţia dvs. de roboţi FANUC este impresionantă. Ce anume v-a determinat să alegeţi această marcă?

Filiala poloneză a companiei noastre dispune de 57 de roboţi FANUC. Alegerea FANUC a reprezentat o decizie strategică, luată pe baza obiectivelor înalte adoptate pentru calitatea roboţilor. De asemenea, am fost impresionaţi de acoperirea la nivel global, gama largă de tipuri de roboţi, un design simplu şi fiabil, bazat pe soluţii bine testate, gama largă de soluţii software, simplitatea în utilizare, uşurinţa de creare şi utilizare a propriilor dvs. aplicaţii şi, în final, dar nu cel mai puţin important, sistemul în creştere rapidă şi complet profesional de asistenţă tehnică şi instituţii de formare din întreaga Europă.

Ce tip de procese sunt executate de roboţii din compania dvs.?

În 60% din cazuri, utilizăm roboţi pentru sudura electrică prin puncte. În celelalte 40%, îi folosim pentru sudură MIG/MAG, sudură prin puncte şi deplasarea pieselor de prelucrat.

Istoricul companiei numără peste 100 de ani. Cred că va fi simplu să comparaţi activitatea anterioară introducerii roboţilor cu cea ulterioară acestui moment? Ce anume s-a schimbat cel mai mult? Roboţii industriali ne permit să automatizăm în totalitate procesul de fabricaţie. Aceasta permite obţinerea unei reproductibilităţi de 100% a pieselor în materie de calitate şi cantitate. De asemenea, utilizarea roboţilor ne oferă un plus de flexibilitate în introducerea de modificări privind cererile clienţilor şi permite, de asemenea, producţia de piese diferite la acelaşi utilaj. În condiţiile dure ale pieţei de astăzi, acesta constituie fără dubii un avantaj important şi ne permite să reacţionăm imediat la schimbări.

Studiile arată că robotizarea creează noi locuri de muncă. Este valabil şi în cazul companiei dvs.?

Categoric. Roboţii noştri au „creat” aproape 200 de noi locuri de muncă. Fără aceşti noi angajaţi, creşterea companiei, obţinută prin atragerea de noi clienţi, realizarea de proiecte mai complexe şi adaptarea la necesităţile pieţei, ar fi fost imposibilă - mă refer la producţia de tip „just in time” (la momentul potrivit).

În afara locurilor de muncă noi, există şi alte efecte ale utilizării roboţilor asupra angajărilor de personal?

Roboţii deschid noi perspective profesionale pentru cei care, datorită vârstei sau a sexului (de ex., limitele legale de ridicare a greutăţilor de către femei la lucru), nu putea anterior să lucreze în diferite sectoare industriale. De asemenea, trebuie să ne amintim că volumul de investiţii şi profitabilitatea proiectului nu sunt influenţate de costurile de manoperă. Există costuri legate de logistică, închirierea spaţiului, rebuturi (erori de calitate) şi accidente atunci când piesele sunt mutate manual. Capitalul uman, după părerea mea, este un activ nepreţuit al oricărei companii, la care nu trebuie să se renunţe. Utilizarea proceselor automatizate permite realizarea de economii financiare în alte domenii generatoare de costuri.


Nu v-a fost teamă de o investiţie atât de mare? Ce anume v-a risipit grijile, dacă acestea au existat?

Robotizarea a fost o decizie strategică, pe baza unor calcule pe termen lung. Dacă nu ar fi fost profitabilă, în mod sigur nu am fi luat-o.


Planificaţi noi implementări de roboţi?

Da, în prezent dăm în exploatare alte două linii de producţie alcătuite din cinci roboţi şi o linie mai mică, formată din trei roboţi, bazate pe procesele de nituire, îmbinare şi sudură cu laser.


Industria auto, în care activaţi, este unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat grad de automatizare.

În domeniul nostru de activitate, roboţii sunt esenţiali. Aceasta derivă din cerinţele calitative şi cantitative mereu în creştere şi din progresul tehnic al proceselor, unde lucru manual ar fi foarte periculos, iar în unele cazuri – chiar imposibil. Acesta este, de exemplu, cazul proceselor care utilizează tehnologii cu laser.


Totuşi, alte domenii industriale nu se descurcă la fel de bine cu noile tehnologii. Credeţi că în Polonia soluţiile tradiţionale rămân mai profitabile decât tehnologiile avansate?

Suntem conştienţi de faptul că unele companii îşi reduc costurile de investiţii utilizând mai întâi procese manuale, pe care ulterior le automatizează. Credem că aceasta dublează atât volumul de muncă, precum şi costurile. De asemenea, implementarea manuală a unui produs pe piaţă poate afecta calitatea acestuia, ceea ce, la rândul său, poate avea efecte catastrofale asupra companiei.


Companiile non-robotizate sunt capabile să concureze cu succes cu companiile robotizate?

La această întrebare există un răspuns clar. Natura produsului este cea care determină procesul de fabricaţie corespunzător. De asemenea, în domeniul nostru, eliminarea în totalitate a proceselor manuale este imposibilă, deoarece abilităţile umane sunt de neînlocuit în anumite procese. Pentru ca o companie să fie competitivă, trebuie găsit echilibrul optim dintre manual şi automat.