Termeni de utilizareUrmătorii Termeni de utilizare reglementează utilizarea website-urilor (denumite în continuare “Site”). Prin accesarea acestui Site şi utilizarea serviciilor, sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii de utilizare sau cu o parte dintre aceştia, nu puteţi utiliza acest Site.

FANUC Europe Corporation (FANUC), Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Luxemburg, operează, controlează, administrează şi răspunde de acest Site.

Aceşti Termeni de utilizare pot fi, în cazuri individuale, suplimentaţi, modificaţi sau înlocuiţi cu termeni şi condiţii specifice ulterioare ale companiei FANUC, în special în legătură cu oferta de produse şi/sau servicii.

1. Drepturi de autor şi drepturi de utilizare

Conţinutul şi structura Site-ului sunt protejate prin drepturi de autor. Acestea se aplică atât structurii Site-ului, cât şi oricărei şi tuturor funcţionalităţilor, informaţiilor, datelor, textelor, fotografiilor şi materialelor audio conţinute de Site, precum şi tuturor componentelor care sunt utilizate pentru a asigura faptul că paginile Site-ului sunt funcţionale. Cu excepţia cazului în care utilizatorul foloseşte servicii extinse care sunt reglementate de condiţii speciale, informaţiile şi conţinutul pot fi utilizate în limitele definite de funcţiile oferite pe Site. În cazul în care un conţinut al Site-ului este accesibil pentru descărcare sau tipărire, FANUC acordă utilizatorului un drept neexclusiv, netransferabil, limitat pentru utilizare personală şi necomercială. Acest drept nu îi permite utilizatorului să utilizeze conţinutul Site-ului în scopuri comerciale, ci utilizatorul trebuie să utilizeze conţinutul pentru a lua o decizie comercială, cum ar fi iniţierea negocierilor cu FANUC în ceea ce priveşte produsele FANUC promovate pe Site. În toate celelalte privinţe, utilizatorul nu obţine drepturi pentru sau în legătură cu conţinutul, materialele, programele şi componentele Site-ului, cu excepţia cazului în care este autorizat în alt fel de către FANUC. În special, utilizatorul
a) nu trebuie să modifice, să elimine avizul privind drepturile de autor sau alte avize private incluse în conţinut;
b) nu trebuie să modifice conţinutul în niciun fel şi nu trebuie să reproducă sau să afişeze în mod public, să interpreteze, să distribuie sau să utilizeze în alt fel conţinutul în scop public sau comercial;
c) nu trebuie să transfere conţinutul niciunui alt terţ;
d) nu trebuie să utilizeze acest Site în vreun fel care determină sau poate determina deteriorarea Site-ului sau afectarea disponibilităţii ori a accesibilităţii Site-ului; sau în orice fel care este ilicit, fraudulos, ilegal sau dăunător etc. sau în legătură cu un astfel de scop ori activitate.

2. Mărci comerciale şi sigle

Mărcile comerciale şi siglele utilizate pe Site sunt protejate din punct de vedere legal. Prin urmare, nu se permite utilizarea acestor mărci comerciale şi sigle fără aprobarea prealabilă a deţinătorilor lor de drept.

3. Responsabilitatea pentru informaţii, conţinut şi disponibilitate

Dacă nu se specifică în mod explicit altfel, informaţiile şi conţinutul furnizat nu constituie o ofertă cu efecte juridice care obligă compania FANUC să încheie un contract. Prin urmare, orice descriere a produselor sau serviciilor nu trebuie înţeleasă ca ofertă ce poate fi acceptată într-un fel care dă naştere automat la obligaţii contractuale.
Afişând informaţii, FANUC nu oferă sfaturi şi, de asemenea, nu recomandă şi nu solicită achiziţionarea unui anumit produs sau serviciu. Informaţiile furnizate au doar rolul de a-i ajuta pe utilizatori să ia decizii independente, pe cont propriu, cu privire la oportunitatea unui anumit produs sau serviciu pentru un anumit scop.

Site-ul, informaţiile şi conţinutul de pe acesta sunt compilate cu atenţie. FANUC intenţionează să se asigure că tot conţinutul şi toate informaţiile furnizate pe Site sunt actualizate şi corecte. Totuşi, nu se poate exclude complet posibilitatea ca respectivul conţinut şi respectivele informaţii furnizate să fie incorecte sau neactualizate. Prin urmare, FANUC nu răspunde de oportunitatea, precizia sau caracterul complet al conţinutului şi informaţiilor furnizate pe Site, mai ales cu privire la preţ sau la informaţiile despre produse. De asemenea, FANUC nu îşi asumă nicio garanţie cum că respectivul conţinut şi respectivele informaţii sunt lipsite de defecte sau adecvate pentru un anumit scop. Bazarea pe astfel de opinii, sfaturi, declaraţii, notiţe sau informaţiile se face pe propriul dvs. risc.

FEC nu garantează cp serviciile de pe Site vor fi neîntrerupte, prompte sau lipsite de erori, deşi sunt furnizate în cel mai bun mod posibil.

4. Hyperlinkuri şi website-uri terţe

Pentru comoditatea dvs., FANUC poate furniza linkuri către website-uri operate de terţi (cum ar fi Youtube, Twitter şi Facebook). Toate aceste linkuri au fost examinate în mod detaliat de noi înainte de a fi activate. Totuşi, nu putem exclude posibilitatea ca furnizorii respectivi să efectueze modificări ulterioare asupra conţinutului, motiv pentru care nu ne asumăm răspunderea pentru conţinutul website-urilor altor furnizori către care există linkuri. În special, nu garantăm că respectivul conţinut al acestor website-uri este actualizat, corect şi complet. Dacă decideţi să vizitaţi un website către care există linkuri, faceţi acest lucru pe propriul dvs. risc şi aveţi responsabilitatea de a adopta toate măsurile de protecţie împotriva viruşilor sau a altor elemente dăunătoare.
Totuşi, vă rugăm să notificaţi imediat compania FANUC în cazul în care detectaţi conţinut sau informaţii ilegale, neadecvate sau incorecte pe website-urile pentru care există linkuri.
FANUC nu garantează, nu îşi ia niciun angajament şi nici nu vizează website-urile pentru care există linkuri sau informaţiile care apar pe aceste sau produsele ori serviciile descrise în acestea. Linkurile nu presupun faptul că FANUC sau acest Site sponsorizează, vizează, este afiliat sau asociat ori autorizat legal să utilizeze mărcile comerciale, denumirile comerciale, sigla sau simbolul pentru drepturi de autor afişate sau accesibile prin intermediul linkurilor şi nu presupun faptul că website-urile pentru care există linkuri sunt autorizate să utilizeze mărcile comerciale, denumirile comerciale, sigla sau simbolul pentru drepturi de autor ale companiei FANUC sau ale afiliaţilor ori sucursalelor sale.
Este strict interzisă crearea linkurilor tip cadru sau a linkurilor inserate de pe alte website-uri pe Site fără acordul prealabil în scris al companiei FANUC. În special, nu aveţi permisiunea de a utiliza un hyperlink pentru a include sau afişa Site-urile sau conţinutul acestora într-un cadru.

5. Informaţiile furnizate de dvs.

FANUC nu doreşte ca dvs. să trimiteţi informaţii confidenţiale sau private către FANUC prin intermediul Site-ului şi nici nu trebuie să faceţi acest lucru. Acceptaţi faptul că informaţiile sau materialele furnizate către FANUC de către dvs. sau persoanele care acţionează în numele dvs. nu vor fi considerate confidenţiale sau private. Prin furnizarea unor astfel de informaţii sau materiale către FANUC, acordaţi companiei FANUC o licenţă nerestricţionată, irevocabilă, internaţională, fără redevenţe de a utiliza, reproduce, afişa, interpreta public, transmite, modifica şi distribui aceste informaţii şi materiale şi sunteţi, de asemenea, de acord cu faptul că FANUC este liberă să utilizeze ideile, conceptele sau know-how-ul furnizate către FANUC de dvs. sau persoanele care acţionează în numele dvs. De asemenea, confirmaţi faptul că FANUC nu doreşte ca dvs. să trimiteţi informaţii sau materiale către FANUC care conţin calomnii, ameninţări, obscenităţi, hărţuiri sau care sunt ilicite în alt fel ori care încorporează materiale private ale altor persoane şi garantaţi faptul că nu veţi trimite astfel de informaţii sau materiale. FANUC îşi rezervă dreptul de a elimina astfel de conţinut de pe Site.

6. Limitarea responsabilităţii

FANUC răspunde pentru vătămările corporale, daunele sau pierderile cauzate prin conduită ilicită intenţionată sau neglijenţă gravă. Orice altă responsabilitate a companiei FANUC, incluzând mai ales, fără limitare, răspunderea pentru daune sau pierderi cauzate prin neglijenţă minoră, vor fi excluse în limita maximă posibilă permisă de normele legale aplicabile.
Sub rezerva prevederilor anterioare, culpabilitatea utilizatorului – în special lipsa prevederii serviciilor de cooperare, erori organizatorice, copierea de rezervă neadecvată a datelor sau încălcarea altor obligaţii contractuale – reduce valoarea despăgubirilor solicitate.

7. Modificări

FANUC poate rezilia, modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al website-ului, inclusiv disponibilitatea unor funcţii ale acestuia, în orice moment. De asemenea, FANUC poate impune limite pentru anumite funcţii şi servicii sau poate restricţiona accesul dvs. la Site fără preaviz.
FANUC îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti Termeni de utilizare din când în când, la propria latitudine. Utilizarea în continuare de către dvs. a Site-ului va însemna că acceptaţi orice modificare a acestor Termeni de utilizare.

8. Legislaţia aplicabilă

Site-ul este operat conform legislaţiei din Luxemburg.
Echternach, februarie 2015.