Gezinmeyi Al

Delme makinesi için hassasiyet kontrolü

Görev:
Saat üretimi, mikromekanik, mekatronik, elektrik ve elektronik üreticileri tarafından kullanın mikromekanik parçaları delerek çıkaran 3 tonluk bir pres üzerindeki eksenleri motorize hale getirmek ve kontrol etmek. Geleneksel olarak bu süreçler hidrolik veya mekanik olarak gerçekleştirilmektedir.

Çözüm:
FANUC motorları ve bir CNC kullanarak presin tüm işlevlerinin etkileşimli olarak motorize edilmesi, sayısal kontrolü ve izlenmesi. Bu, delme sürecinin çok sayıda değişken üzerinden mutlak kontrolünü sağlar.

Sonuç:
Greub G3 pres, yeni kesme ve hassas damgalama aletlerinin yaratılması yönünde derinlemesine bir değişimi temsil eder. Taleplerin gerektirdiği özel üretim ürünlere daha iyi uyarlanan küçük ve orta ölçekli imalat çalışmaları için basit ve daha uygun fiyatlı aletler tasarlanabilir.

Aşamalı aletlerle mikromekanik parçalar delerek çıkartmak öncelikli olarak hidrolik veya mekanik bir süreçtir. Eksenlerin motorize edilmesi ve bir CNC tarafından kontrolleri, bu teknolojiyi Industry 4.0 çağına taşır. İsviçreli bir makine takımı tasarımcısı ve yenileyicisi olan Greub, potansiyel hakkındaki farkındalığını dünya lideri CNC teknolojisini yardıma çağırarak göstermiştir.

Saat yapım, mikromekanik, mekatronik ve birçok elektrik ve elektronik üreticisi, küçük, orta ve büyük imalat çalışmalarında küçük, ince bileşenlere ihtiyaç duyar. Bu parçalar 1 mm'den daha az kalınlıktaki çelik rulolardan oldukça büyük hızlarda (dakikada 300 kesime kadar) delinerek çıkarılırlar. Makine takımlarının yeniden yapılandırılmasında uzun süreli bir aile geleneği olan uzmanlığın varisi, dedesi (Jean) tarafından kurulmuş olan Greub Machines SA şirketinin sahibi François Maxime Greub, birkaç yıl önce ortağı FANUC ile birlikte 3 tonluk küçük presleri motorize hale getirip dijital çağa adapte ederek, bu tür çalışmalardaki dijitalleşme potansiyeliyle ilgili erken bir memnuniyet ifadesi sergilemiştir. Bu mükemmel entegrasyon, 4. sanayi devrimi olan Industry 4.0'ın yürürlüğe konmasının yolunu açar. 

Çalışmaların mutlak kontrolü

Aşamalı bir pres, çeşitli önemli parametreler dahilinde çalışmalıdır: Slider’ ın belirli bir uzunlukta ve üst ölü noktanın (TDC) ve alt ölü noktanın (BTC) olası ayarına uygun olarak alçalması; vuruş/dakika cinsinden vuruş hızı; çelik rulo beslemesinin hızı ve ilerleme hızı. Örneğin bir yeniden çalışma için veya müteakip kalıplama için, ıskarta ve/veya iş parçası kalıp yardımıyla çıkarılabilir veya tekrar besleme hattına alınabilir. Delim ve kalıplar arasındaki konumlandırmanın doğruluğu, kalıp takımına ve şeridin son yeniden merkezlemesine bağlıdır. Tüm bu faktörler takımın kalitesine, pres gücünün malzeme gücüne göre ayarlanmasına ve kesilecek çevre uzunluğuna veya delinecek yüzeye bağlıdır. François Maxime Greub ve bağımsız bir FANUC entegratörü olan Thierry Maître'in, presin tüm işlevlerini etkileşimli olarak motorize hale getirerek, sayısal olarak kontrol ederek ve izleyerek presin belli mekanik özelliklerini tamamen göz önünde tutmak gibi dahiyane bir fikirleri vardır. Bu doğrultuda, slider alçaltılır ve üst ölü noktası (TDC)/alt ölü noktası (BTC) bir FANUC DiS tork motoru ve enkoderi tarafından izlenerek kontrollü bir şekilde 3 tonluk pres kuvvetli bir bilyalı vida harekete geçirilir. Bu sırada çelik şerit besleme, lineer bir motor tarafından kontrol edilir. Şerit sargısı, makinenin her iki yanındaki iki motorize kurgu tarafından açılır ve bu sayede ilerleme hızı optoelektronik olarak izlenir. Altı FANUC mutlak motoru ile, koruyucu kapı da ayrıca sayısal olarak kontrol edilebilir. Sürücü sistemi, bir FANUC Power Motion i-A CNC'si tarafından programlanır ve kontrol edilir. Thierry Maître şöyle açıklıyor: "CNC'nin FANUC insan-makine arayüzü, her şeyin kontrol altında ve kolayca programlanabilir olduğu anlamına gelir."

Esnekliği destekleyen yeni icat

CNC presler içerisinde Greub G3 pres, yeni kesme ve hassas damgalama aletlerinin yaratılması yönünde derinlemesine bir değişimi temsil eder. Taleplerin gerektirdiği özel üretim ürünlere daha iyi uyarlanan küçük ve orta ölçekli imalat çalışmaları için basit ve dolayısıyla daha uygun fiyatlı takımlar tasarlanabilir. Örneğin; aşamalı makinelerde, montaj delikleri için gerektiğinde kolayca takılıp çıkarılabilen standart modüller ve kalıplar, kalıp setlerine kolayca entegre edilebilir. Optik veya lazer bir tarayıcıyla bir araya gelen FANUC sayısal regülatör, şerit ilerleme işlevini yüksek hassasiyetle kontrol eder. Benzer şekilde alçalma oranı, yaklaşma ve kesme hızlarının yanı sıra içeri girme derinliği de iki ondalık basamağa kadar kontrol edilebilir. Vuruş hızı, kesilecek kalınlık ve şerit ilerleme hızı arasındaki ilişki de ayrıca tamamen programlanabilir. Operatör güvenliği, pres çalışma durumunu otomatik olarak dikkate alan tüm güvenlik özellikleriyle her zaman garantilenir. FANUC regülatörün kullanıcı dostu olması ve çok işlevli entegrasyon kabiliyetleri (dokunmatik ekran, 4 kanal, 24 eksen), tasarımcıların hayal gücüne hareket özgürlüğü katar. Saat üretim, mikromekanik ve mekatronik sektörlerindeki üreticiler için, yüksek tekrarlanabilirlikli şekilde ve seri üretim maliyetlerinde küçük serilerde parça üretme yeteneği, tamamen yeni perspektifler sağlar.

Zamanının ötesinde?

Greub Machines SA, ortağı FANUC ve sistem entegratörü Thierry Maître ile zamanının ötesinde olabilir. 2013'te piyasaya sürülen G3 pres, henüz beklendiği kadar başarılı olmadı. Makinelerin Industry 4.0'a uygun şekilde sayısal entegrasyonuna olan ilgi bazı şeyleri değiştirebilir, ancak nihai sözü pazar ve makine montörlerinin yeni nesilleri söyleyecektir. Küçük çalışmalarda daha da fazla hassasiyetle daha ucuz mekanik parçalar üretme ihtiyacı, üretimin tüm alanlarında sayısal kontrol eğilimini beslemektedir. FANUC'un bu yönde destekleyecek regülatörleri, donanımı ve yazılımının yanı sıra teknik bilgisi de bulunmaktadır. İsviçre'de bulunan kendini işine adamış 50 çalışandan oluşan ekibi, her iş günü bu zorlu görevi başarmak için çalışır.