Krijg navigatie

Leverancier voor de auto-industrie GEDIA maakt gebruik van robots van FANUC voor meer  flexibiliteit en een betere kwaliteit

Taak: Het robotiseren van lasprocessen als onderdeel van een reorganisatieplan voor de fabriek om 100% herhaalbaarheid te verkrijgen als het gaat om kwaliteit en kwantiteit, nieuwe banen te creëren en werkomstandigheden te verbeteren.

Oplossing: Installatie van 57 FANUC-robots vanwege het internationale bereik van FANUC, het brede scala van robottypen, eenvoudige en betrouwbare ontwerpen op basis van beproefde oplossingen, een groot assortiment software, gebruikersvriendelijkheid, het gemak in het maken en gebruiken van de eigen toepassingen en, niet op de laatste plaats, de snelgroeiende en professionele technische ondersteuning en trainingsfaciliteiten door heel Europa.

Resultaat: Een volledig geautomatiseerd productieproces en grotere flexibiliteit bij veranderingen in de vraag van klanten, plus de mogelijkheid om verschillende onderdelen op één machine te produceren. En niet te vergeten, 200 nieuwe banen.

Zevenenvijftig werknemers in de voorste gelederen

Een interview met Andrzej Marcinek, president en bestuurslid van GEDIA Poland Assembly sp. z o.o., en Paweł Cieślak, hoofd onderhoud van hetzelfde bedrijf.

Waarom en wanneer hebt u besloten om robots in uw fabriek te introduceren?

Om deze vraag volledig te kunnen beantwoorden, moet ik kort ingaan op de geschiedenis van onze fabriek en van GEDIA in het algemeen. Het begon allemaal 100 jaar geleden. Het familiebedrijf GEDIA is begonnen als een kleine goudsmederij in de Duitse plaats Attendorn. Het is een van de grootste internationale subleveranciers van onderdelen voor de auto-industrie geworden, met fabrieken overal ter wereld. GEDIA Poland Assembly is opgericht in 2008 en daarmee een van de jongste dochterondernemingen.
De beslissing om het bedrijf te robotiseren is genomen toen de fabriek werd ontworpen. Dit was direct toe te schrijven aan GEDIA’s eerdere positieve ervaring met robots. In 1994 lanceerde GEDIA het eerste robotstation. Ook moesten producten met een stabiele kwaliteit en uiterst geavanceerde technologieën worden gegarandeerd.

Uw verzameling FANUC-robots is echt indrukwekkend. Waarom hebt u voor dit specifieke merk gekozen?

De Poolse tak van ons bedrijf heeft 57 FANUC-robots. De keuze voor FANUC was een strategische beslissing op basis van hoge targets die we hadden vastgesteld voor robotkwaliteit. We waren ook onder de indruk van het internationale bereik, het brede scala van robottypen, eenvoudige en betrouwbare ontwerpen op basis van beproefde oplossingen, een groot assortiment software, gebruikersvriendelijkheid, het gemak in het maken en gebruiken van de eigen toepassingen en, niet op de laatste plaats, de snelgroeiende en professionele technische ondersteuning en trainingsfaciliteiten door heel Europa.

Wat voor soort processen worden door robots in uw bedrijf afgehandeld?

In 60% van de gevallen gebruiken we robots voor puntlassen. Voor de resterende 40% gebruiken we ze voor MIG/MAG-lassen, nagellassen en het verplaatsen van werkstukken.

De geschiedenis van het bedrijf gaat 100 jaar terug. Het is voor u vast makkelijk om een vergelijking te maken van uw werk vóór en na robots? Wat is het meest veranderd? Met industriële robots kunnen wij het productieproces volledig automatiseren. Dit omvat het verkrijgen van 100% reproduceerbaarheid van stukken als het gaat om kwaliteit en kwantiteit. Het gebruik van robots biedt ook meer flexibiliteit bij het doorvoeren van veranderingen op verzoek van de klant, en maakt het mogelijk verschillende onderdelen op één machine te produceren. In het marktklimaat van nu is dit ongetwijfeld een groot voordeel, waardoor wij onmiddellijk kunnen inspringen op veranderingen.

Uit onderzoek blijkt dat robotisering nieuwe banen creëert. Is dit het geval in uw bedrijf?

Absoluut. Onze robots hebben bijna 200 nieuwe banen “gecreëerd”. Zonder deze nieuwe werknemers zou de bedrijfsgroei door het aantrekken van nieuwe klanten, het uitvoeren van complexere projecten en het aanpassen aan de marktbehoeften onmogelijk zijn geweest, bijvoorbeeld voor “just in time”-productie.

Hebben robots, afgezien van nieuwe banen, nog andere gevolgen voor de werkgelegenheid?

Robots openen nieuwe carrièreperspectieven voor personen die, vanwege hun leeftijd of geslacht (bijvoorbeeld de wettelijke grenzen voor zwaar tillen door vrouwen), voorheen niet in bepaalde industrieën konden werken. We moeten ook niet vergeten dat het investeringsbedrag en de winstgevendheid van een project niet alleen worden beïnvloed door arbeidskosten. Er zijn ook kosten die zijn gerelateerd aan logistiek, het huren van de ruimte, afval (kwaliteitsfouten) en ongelukken wanneer onderdelen handmatig worden verplaatst. Ik ben van mening dat menselijk kapitaal van onschatbare waarde is voor elk bedrijf en niet mag verdwijnen. Met behulp van geautomatiseerde processen kan geld worden bespaard op andere grote kostenposten.


Was u niet bang voor zo'n grote investering? Wat nam uw twijfels weg?

Robotisering was een strategische beslissing die is genomen op basis van langetermijnberekeningen. Als het niet winstgevend zou zijn geweest, hadden we die beslissing niet genomen.


Staan er nog nieuwe robotinstallaties op de planning?

Ja, we nemen momenteel nog eens twee productielijnen in bedrijf, één met vijf robots en een kleinere lijn met drie robots, voor klinken, lijmen en laserlassen.


De auto-industrie, waarin uw bedrijf werkzaam is, is een van de meest geautomatiseerde industrieën.

In onze industrie zijn robots van cruciaal belang. Dit komt voort uit de steeds hogere kwalitatieve en kwantitatieve vereisten en de technologische vooruitgang van processen waarin handmatig werk zeer gevaarlijk zou zijn, en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor processen waarin gebruik wordt gemaakt van lasertechnologie.


Andere industrieën reageren echter niet echt goed op nieuwe technologieën. Denkt u dat in Polen traditionele oplossingen nog steeds winstgevender zijn dan high-tech?

We zijn ons ervan bewust dat sommige bedrijven de investeringskosten drukken door eerst handmatige processen te gebruiken en deze later te automatiseren. Wij zijn van mening dat dit de hoeveelheid werk en ook de kosten verdubbelt. Trouwens, de handmatige implementatie van een product op de markt kan invloed hebben op de kwaliteit van het product, en dat kan weer catastrofale gevolgen hebben voor het bedrijf.


Kunnen bedrijven zonder robots met succes concurreren met bedrijven met robots?

Op die vraag is geen eenduidig antwoord. Het is de aard van het product die bepalend is voor het te gebruiken productieproces. Ook in onze industrie is het onmogelijk om handmatige processen helemaal weg te nemen, omdat in sommige processen menselijke vaardigheden onvervangbaar zijn. Een bedrijf moet het juiste evenwicht zien te vinden tussen handmatige en automatische processen om concurrerend te kunnen zijn.