Krijg navigatie

FANUC helpt met het ontwikkelen van een prototype-installatie voor revolutionaire nieuwe drukvaten

Taak: Voor de gezamenlijke ontwikkeling van een geavanceerde productie-installatie voor het fabriceren van samengestelde drukvaten voor de opslag van aardgas onder druk was de Zweedse systeemintegrator RobotCenter Norr AB op zoek naar een partner. De kandidaat moest beschikken over veel kennis, goede producten en een in staat zijn tot een goede samenwerking, waarbij iedereen elkaar erkent en voor 100% op elkaar kan bouwen.

Oplossing: Er is gekozen voor FANUC. “FANUC was voor ons een voor de hand liggende keuze”, aldus Christer Larsson, CEO van RobotCenter Norr AB. “FANUC luistert goed naar de behoeften van de klant en begrijpt deze echt. Naast goede producten beschikt FANUC over zeer kundig personeel, dat ons expertise en training biedt”.

Resultaat: Voor de installatie, die mechanische stabiliteit, tussen meerdere robots gecoördineerde bewegingen en een besturingssysteem met hoge performantie vereiste, werd gekozen voor robots van FANUC uit de R-2000- en M-900-serie. Over de samenwerking zegt Larsson, “In mijn dertig jaar als zelfstandige heb ik nog nooit met zo een betrouwbare en intelligente leverancier als FANUC Nordic gewerkt. De combinatie van een goede verstandhouding en goede producten is onontbeerlijk.”
FANUC helpt RCN bij nieuwe uitvinding

In 2014 begon RobotCenter Norr AB met het ontwikkelen van het prototype van een afzonderlijke productie-eenheid voor de fabricage van druktanks van composietmateriaal. Met behulp van FANUC-toepassingen hoopt het bedrijf een baanbrekend product op de markt te zetten. Nu na één jaar is de installatie klaar voor productie.

Christer Larsson, CEO en eigenaar van RCN AB.

RCN in Umeå is al vijftien jaar actief op de markt en heeft volledig geautomatiseerde oplossingen geleverd en geïnstalleerd voor middelgrote en grote bedrijven over de hele wereld. Ze leverden onder andere productie-eenheden voor druktanks, aanvankelijk aan Azië. Het bedrijf streeft ernaar om de bestaande oplossing efficiënter te maken en te automatiseren. RCN werkte bij dit project samen met FANUC Nordic, dat de robots en de expertise leverde.

”FANUC heeft een zeer breed productassortiment, waardoor we eenvoudig de geschikte robot voor elk afzonderlijk project kunnen vinden. Daarom zagen we de kans ons eigen product te ontwikkelen en hebben we deze kans genomen. We zijn zeer dankbaar voor de middelen die FANUC ons heeft aangereikt en voor de mogelijkheid om gebruik te maken van hun merk", aldus Christer Larsson, CEO en eigenaar van RCN.


Alles begon met Kurt Berglund, professor materiaalsterkte, die Christer Larsson in het eerste decennium van 2000 ontmoette. Kurt is actief geweest binnen de productontwikkeling en productie van drukvaten sinds de jaren 70 en vond dat dit efficiënter kon worden gemaakt met behulp van de expertise van RCN binnen robotautomatisering. Inmiddels, zo'n tien jaar later, heeft RCN drie installaties geleverd voor de productie van drukvaten in Europa en Azië.

Professor Kurt Berglund, een expert op dit gebied, vertelt meer over wat dit project wellicht voor de markt betekent:

Volgens onze informatie begon u al in de jaren 70 met uw eigen onderzoek naar dit onderwerp. Wat wekte uw interesse?


Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de mechanica van zowel starre als vervormbare objecten. De basis werd al gelegd toen ik nog kind was. Mijn broer en ik besteedden veel tijd aan het ontwerpen en maken van dingen van hout en staal. Soms lukte dit, soms niet.

Toen ik als doctoraalstudent aan de KTH werkte, wekte mijn supervisor mijn interesse in materialen met een zichtbare interne structuur. Vezelcomposieten zijn een voorbeeld van dit soort materiaal. Ik was gefascineerd door de mogelijkheden van het ontwerpen van niet alleen een voorwerp als dit, maar ook het materiaal dat ervoor nodig is.

Wat betekende het project voor u wat betreft visie en welke invloed zal het in de toekomst op de markt hebben?

U hebt het over onze zogenaamde CCT-tanks (Conformable Composite Tank)? Het nadeel van CNG (Compressed Natural Gas, aardgas onder druk) is dat het tankvolume bij aardgas of biogas 3 tot 3,5 keer groter moet zijn dan bij vloeibare benzine of diesel. Het is niet eenvoudig om deze in een voertuig te krijgen in de vorm van 'gelaste buizen'. Bovendien zijn deze uitzonderlijk zwaar wanneer ze van staal zijn. Met een ander soort tank is het eenvoudiger om het gebruik van bestaande ruimte in het voertuig te optimaliseren. Wat mij betreft is dit een must voor het grootschalige gebruik van gas.

Hoe is het proces voor het uitbrengen van een voltooid product in samenwerking met RCN verlopen?

Ik werk al lang samen met RCN en we kennen elkaar goed. Ik hou van langdurige samenwerkingen, omdat je de sterke en zwakke punten van elkaar leert kennen en daardoor niet telkens van voren af aan hoeft te beginnen.

Om zo een geavanceerde installatie te ontwerpen en ontwikkelen zijn veel kennis, goede producten en een goede samenwerking vereist, waarbij iedereen elkaar erkent en voor 100% op elkaar kan bouwen. Daarom was FANUC voor ons een voor de hand liggende keuze, aldus Christer Larsson. FANUC luistert goed naar de behoeften van de klant en begrijpt deze echt. Naast goede producten beschikt FANUC over zeer kundig personeel, dat ons expertise en training biedt.

Dennis Librell, Sales Manager voor de regio Nordic bij FANUC, vertelt dat het binnen dit product moeilijk was om te bepalen welke robot er gebruikt moest worden, omdat de oplossing zo uniek is. De installatie vereist mechanische stabiliteit, tussen meerdere robots gecoördineerde bewegingen en een besturingssysteem met hoge performantie. Er zijn robots uit de series R-2000 en M-900 gekozen.

In mijn dertig jaar als zelfstandige heb ik nog nooit met zo een betrouwbare en intelligente leverancier als FANUC Nordic gewerkt. De combinatie van een goede verstandhouding en goede producten is onontbeerlijk, aldus Christer Larsson.

RCN vermoedt dat de vraag naar drukvaten in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen, zowel in Europa als in de rest van de wereld. Nieuwe producttechnologie zal ervoor zorgen dat de productie van drukvaten in de toekomst aanzienlijk kosteneffectiever zal zijn, wat leidt tot een goedkoper eindproduct. RCN kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van deze goede samenwerking, evenals het gebruik van FANUC bij toekomstige ontwikkelingen van het project.