Privacy- en cookiebeleidDe veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens zijn van groot belang voor FANUC Benelux BV, Oude Baan 3F (red area), 2800 Mechelen, Belgium (hierna "FANUC") en wij voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bij het verwerken van uw persoonsgegevens, waarbij "persoonsgegevens" of "gegevens" de betekenis heeft zoals hieronder beschreven.

Met dit Privacybeleid informeren wij u over de verwerking van uw gegevens in verband met uw bezoek aan onze website www.fanuc.eu (hierna "site") en uw gebruik van alle aanvullende diensten die door FANUC worden aangeboden.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen in dit Privacybeleid aan te brengen. Zulke wijzigingen worden gepubliceerd op de website en zullen onmiddellijk van kracht zijn, tenzij anders wordt vermeld. Wij raden u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren voor de meest recente versie.

Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking volgens de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is:

FANUC Benelux BV
Oude Baan 3F (red area)
2800 Mechelen
Belgium
Email: info@fanuc.be
Fax: +32 15 78 80 01

1. Persoonsgegevens/Gegevens

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name door verwijzing naar een identificator zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificator.

2. Verwerking van gegevens

"Verwerking van gegevens heeft de betekenis zoals gedefinieerd in art. 4 van de AVG: " 'verwerking': een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens."

Wij verwerken uw gegevens alleen in zoverre dit noodzakelijk is en voorzover dit wettelijk toelaatbaar is, bijv. als dit nodig is voor contractuele doeleinden of zodat u onze site kunt gebruiken of op voorwaarde dat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Dat is eveneens van toepassing op het uitwisselen van gegevens binnen onze ondernemingsgroep. Wij verwerken uw gegevens met name voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

2.1 Gegevens verzameld voor de technische voorziening van de website

Ten behoeve van de technische voorziening van de website is het nodig dat wij bepaalde automatisch verzonden informatie over u verwerken zodat uw browser onze website kan weergeven en u onze website kunt gebruiken. Deze informatie wordt automatisch verzameld bij elk bezoek aan onze website en opgeslagen in de logbestanden van onze server. Deze informatie heeft betrekking op het computersysteem van de aanvragende computer. De volgende informatie wordt hierbij verzameld:

 • IP-adres
 • Browsertype / -versie (bijv.: Firefox 59.0.2 (64 Bit));
 • Browsertaal (bijv.: Duits);
 • Besturingssysteem (bijv.: Windows 10);
 • Interne resolutie van het browservenster;
 • Schermresolutie;
 • Javascript activering;
 • Java aan / uit;
 • Cookies aan / uit;
 • Kleurdiepte;
 • Tijdstip van toegang

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de technische voorziening van onze website op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b AVG, indien u een bezoek brengt aan onze website om informatie over onze producten en diensten te verkrijgen; en
 • voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f AVG om de website technisch beschikbaar voor u te maken. Ons gerechtvaardigd belang is u een aantrekkelijke, technisch functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden.

2.2 Registratieformulier

U kunt uw product registreren voor toegang tot een grote verscheidenheid aan aanvullende diensten, zoals efficiëntere ondersteuning of meldingen over productondersteuning, enz. door het registratieformulier op onze website te gebruiken. U wordt verzocht enige persoonsgegevens zowel als relevante productinformatie op te geven.

Wij gebruiken de gegevens die via het registratieformulier worden verzameld alleen voor het leveren van deze aanvullende diensten.

Voor dit doel van gegevensverwerking verzamelen wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Naam bedrijf
 • Straat
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer

Wij verwerken bovengenoemde gegevens voor het omschreven doel op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b AVG, indien u zich registreert om gebruik te maken van de gebruikersaccount en diensten die in deze context worden aangeboden, met name onze e-store; en
 • voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f AVG om de portal technisch beschikbaar voor u te maken. Ons gerechtvaardigd belang is u een aantrekkelijke, technisch functionerende en gebruiksvriendelijke portal aan te bieden.

2.3 Contactformulier

U kunt ons vragen sturen door middel van het contactformulier op onze site. Om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben we bepaalde gegevens nodig, zoals uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Alle andere gegevensvelden zijn gemarkeerd als "vrijwillig" en u kunt uw vraag indienen zonder deze extra verzochte informatie in te vullen.

Alle door u via de online formulieren verzonden verzoeken om ondersteuning worden rechtstreeks doorgestuurd naar de desbetreffende dochteronderneming en het Europese hoofdkantoor wordt daarvan via een kopie in kennis gesteld.

Wij gebruiken de gegevens die via het contactformulier worden verzameld alleen voor het behandelen van uw vraag.

Voor dit doel van gegevensverwerking verzamelen wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Naam en achternaam
 • Naam bedrijf
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Alle aanvullende gegevens die u aan ons doorgeeft m.b.t. uw vraag

Wij verwerken bovengenoemde gegevens voor het omschreven doel op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f AVG; ons gerechtvaardigd belang is het passend beantwoorden van vragen van klanten.

2.4 Get Your Automation started

U kunt ook intensieve ondersteuning voor uw toepassingen krijgen door het stellen van vragen via het formulier "Get Your Automation started". Er wordt u gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw telefoonnummer, en uw vraag te verzenden door op de knop "Bel mij terug" te klikken. Wij zullen u vervolgens terugbellen om uw probleem te behandelen.

Gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn, worden gemarkeerd met "vrijwillig" en u kunt uw vraag stellen zonder ons deze gegevens te verstrekken. Indien u ons deze extra gegevens verstrekt, gebruiken wij deze alleen voor het behandelen van uw vraag.

Voor dit doel van gegevensverwerking verzamelen wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Naam en achternaam
 • Naam bedrijf
 • Telefoonnummer
 • Alle aanvullende gegevens die u aan ons doorgeeft m.b.t. uw vraag

Wij verwerken bovengenoemde gegevens voor het omschreven doel op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f AVG; ons gerechtvaardigd belang is het passend beantwoorden van uw vragen.

2.5 Feedbackformulier

U kunt ons feedback geven over onze producten en diensten door middel van het feedbackformulier op onze website. Om uw feedback te kunnen verwerken hebben wij bepaalde gegevens nodig, zoals: "Naam bedrijf, klantcontact, e-mail" en "U heeft deze vragenlijst ontvangen van". Alle andere gegevensvelden in het feedbackformulier zijn gemarkeerd als "vrijwillig" en u kunt ons van klantfeedback voorzien zonder de verzochte gegevens in te vullen.

Wij gebruiken de gegevens die via het feedbackformulier worden verzameld alleen voor het behandelen van uw feedback.

Voor dit doel van gegevensverwerking verzamelen wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Naam en achternaam
 • Naam bedrijf
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Alle aanvullende gegevens die u aan ons doorgeeft m.b.t. uw feedback

Wij verwerken bovengenoemde gegevens voor het omschreven doel op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f AVG; ons gerechtvaardigd belang is het passend beoordelen van uw feedback.

2.6 Marketingdoeleinden

Met uw uitdrukkelijke toestemming ("Opt-In" door het desbetreffende vakje aan te vinken) of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor doeleinden met betrekking tot de marketing van onze producten en diensten, of die van onze zakenpartners ("Marketingdoeleinden"). Dit omvat: (1) het versturen van nieuwsbrieven, persberichten, aankondigingen voor evenementen en andere gelijksoortige communicatie met betrekking tot de producten of diensten die wij aanbieden; (2) het verkopen of promoten van onze producten of diensten aan u; (3) het vragen van uw input met betrekking tot het verbeteren van onze producten of diensten; (4) u informeren over de aanbiedingen van derden waarvan wij denken dat deze aansluiten bij uw wensen of de wensen van uw bedrijf en die verband houden met onze producten of diensten; (6) andere doeleinden die wij bekend maken op het moment dat wij uw toestemming verkrijgen.

U kunt uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden te allen tijde intrekken. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming via de in onderstaande paragraaf 6 vermelde contactgegevens.

Voor dit doel van gegevensverwerking verzamelen wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • OVERIG

Wij verwerken bovengenoemde gegevens voor het omschreven doel op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • als u ons uw toestemming heeft gegeven d.m.v. de dubbele opt-in procedure, overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a AVG;
 • als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt in verband met de aankoop van goederen of diensten of als wij u gepersonaliseerde reclame sturen, voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b AVG; ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op onze economische belangen bij de uitvoering van reclamemaatregelen en doelgroepgerichte reclame.

Gebruik van gegevens voor e-mail reclame en uw Recht van bezwaar:

Indien wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met het sluiten van de overeenkomst en het leveren van onze producten en u heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen per e-mail voor gelijksoortige producten uit ons assortiment. U kunt te allen tijd bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar het contact hieronder of via een link die voor dit doel wordt gegeven in de reclame e-mail, zonder andere kosten dan de verzendingskosten volgens het basistarief.

2.7 FANUC eStore

Via onze FANUC eStore heeft u 24/7 toegang tot een enorme selectie originele onderdelen rechtstreeks van de fabrikant.

Winkelen:

In onze eStore kunt u een order plaatsen uit ons assortiment. U kunt in de eStore items uit ons assortiment toevoegen aan uw winkelwagen.

Behalve de gegevens van het registratieproces worden ook de volgende gegevens verzameld:

 • Artikelen van het assortiment;
 • Aantal artikelen;
 • Dealers die de goederen zouden moeten leveren

Wij verwerken bovengenoemde gegevens voor het omschreven doel op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b AVG, indien u onze website gebruikt om ons assortiment te bekijken en orders te plaatsen.
 • voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f AVG om de portal technisch beschikbaar voor u te maken. Ons gerechtvaardigd belang is u een aantrekkelijke, technisch functionerende en gebruiksvriendelijke eStore aan te bieden.

Betaling:

Wij maken gebruik van een betalingsdienstaanbieder voor het verwerken van de betaling voor uw order. Hierbij wordt uw naam, adres en de betalingsinformatie die u heeft verstrekt verwerkt.

Wij verwerken uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b AVG.

Orderverwerking:

Om u de bestelde producten te sturen geven wij uw voor- en achternaam, contactgegevens (adres, indien nodig telefoonnummer, e-mail enz.), evenals een afwijkend adres voor levering, door aan de bezorgdienst die in onze opdracht handelt.

Wij verwerken uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b AVG.

2.8 FANUC Academy

Onze FANUC Academy biedt een grote verscheidenheid aan opleidingsprogramma's om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Uw gebruik van onze FANUC Academy is onderhevig aan privacyregelgeving.

Wanneer u een opleidingsprogramma selecteert en bestelt en wij de bestelde diensten uitvoeren, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam van de geregistreerde deelnemers;
 • Naam bedrijf;
 • Straat
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • bestaande vaardigheden, functietitels en posities;

Wij verwerken uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b AVG indien u onze beschikbare programma's wilt bekijken en als u een programma of dienst bestelt.

2.9 Online sollicitaties

U kunt uw sollicitatie online verzenden via ons online sollicitatieformulier. Alle binnenkomende sollicitaties worden ontvangen door ons Europese hoofdkantoor en zullen vanaf daar worden doorgegeven aan de verantwoordelijke afdeling van de FANUC-groep op een strikte "need to know"-basis.

Alle gegevens die via de online sollicitaties worden ontvangen zullen alleen worden gebruikt voor het behandelen van uw sollicitatie.

De persoonsgegevens die wij over u verwerken omvatten de gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen in de loop van uw sollicitatieproces met ons of via andere interacties die u mogelijk met ons heeft. Dit kan ook gevoelige persoonsgegevens omvatten, zoals gezondheidsgegevens of religie.

Indien u besluit deel te nemen aan ons sollicitatieproces, verwerken wij de volgende gegevens, alsmede alle gegevens die u ons mogelijk verstrekt in uw sollicitatieformulier:

 • Voornaam en achternaam;
 • bestaande vaardigheden, functietitels en posities;
 • geboortedatum;
 • foto;
 • vorige functietitels;
 • vaardigheden en diploma's;

2.10 Wettelijke naleving en wetshandhaving

Wettelijke naleving:

Wij verwerken ook uw persoonsgegevens om de voor ons geldende wettelijke verplichtingen in verband met de verwerking van uw order na te komen. Het betreft hier met name handels- of belastingrechtelijke opslagperiodes.

Wij verwerken uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden op basis van de volgende rechtsbeginselen:

 • voor het nakomen van een voor ons geldende wettelijke verplichting overeenkomstig art. 6 lid 1 onder c AVG in verband met het handels- of belastingrecht, voor zover wij verplicht zijn uw gegevens te registreren en bewaren.

Wetshandhaving:

Wij verwerken ook uw persoonsgegevens om ons recht op te eisen en onze rechtsvorderingen af te dwingen. Wij verwerken ook uw persoonsgegevens voor de onderbouwing van rechtsvorderingen. Wij verwerken uw gegevens in zoverre dit noodzakelijk is voor de onderbouwing van strafbare feiten of het vervolgen hiervan.

Wij verwerken uw gegevens voor de bovenstaande doeleinden op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f GDPR, in zoverre wij rechtsvorderingen instellen of deze onderbouwen of wij verhinderen of verduidelijken strafbare feiten.

3. Cookies en social plugins

Wij gebruiken cookies en social plugins op onze website waarbij mogelijk uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser wanneer u een website op uw computersysteem bezoekt. Een cookie bevat een kenmerkende reeks tekens die de unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website weer wordt geopend. Sommige cookies worden puur voor de functionaliteit van de website gebruikt, anderen worden gebruikt voor analysedoeleinden.

Wij maken op onze website met name gebruik van de volgende cookies:

3.1 Cookies voor de technische voorziening van de website

Sommige cookies worden eenvoudigweg gebruikt voor de technische voorziening van de website. Het is nodig dat wij bepaalde automatisch verzonden informatie over u verwerken zodat uw browser onze website kan weergeven en u onze website kunt gebruiken. Sommige functies van onze website worden mogelijk niet aangeboden zonder het gebruik van cookies. De volgende informatie wordt opgeslagen en doorgegeven aan ons in de cookies die nodig zijn voor de technische voorziening:

 • Cookie-ID
 • Producten in de winkelwagen / geselecteerde diensten
 • Inloginformatie
 • Enz.

3.2 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om analyses te maken van de manier waarop onze website wordt gebruikt. De informatie die cookies over het gebruik van onze website genereren, wordt verzonden naar servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Op deze website worden IP-adressen geanonimiseerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server in de VS en daar ingekort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om ons verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies via de desbetreffende instellingen van uw browser verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet altijd alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om in de toekomst niet meer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en installeren voor uw huidige browser via de onderstaande koppeling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3.3 Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager op onze website. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers webpagina tags kunnen beheren via één enkele desktop interface. De Google Tag Manager dienst zelf (die de tags toepast) is een domein zonder cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager dienst triggers andere tags die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er deactivering heeft plaatsgevonden op domein- of cookieniveau, blijft dit zo voor alle traceer-tags die zijn toegepast met Google Tag Manager.

3.4 Facebook Connect

Facebook Connect is hulpmiddel van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; Facebook). Het is een hulpmiddel dat is opgenomen in websites van derden – zoals die van ons – , waarmee een gebruiker kan inloggen op deze websites zonder een account te hoeven registeren voor deze websites. De gebruiker kan Facebook Connect gebruiken om op deze websites in te loggen door gebruik te maken van de login-gegevens van zijn/haar Facebook profiel. U heeft dus een Facebook account nodig om Facebook Connect te kunnen gebruiken. Na de succesvolle login met de Facebook login-gegevens op de website van de derde, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen het Facebook profiel en de website die gebruik maakt van Facebook Connect. Behalve voor de login-functionaliteit kan Facebook Connect worden gebruikt om content te maken door de website op of via het Facebook profiel van de gebruiker. De website kan de gebruiker bijvoorbeeld vragen of er namens de gebruiker content geplaatst mag worden. Gegevens van de gebruiker, die doorgaans worden overgebracht wanneer Facebook Connect wordt gebruikt, omvatten: naam, Facebook profiel, leeftijd, geslacht en de lijst met Facebook "vrienden". Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Facebook kunt u de informatie over het privacybeleid van Facebook bekijken https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

3.5 Pardot

Wij gebruiken Pardot formulieren of formulier handlers op onze website en landingspagina's om informatie over bezoekers te verzamelen en anonieme bezoekers om te zetten in potentiële klanten (prospects). Pardot formulieren worden volledig ontwikkeld en beheerd in Pardot. Formulier handlers verbinden Pardot met onze externe formulieren zodat wij informatie over prospects in Pardot kunnen opnemen. Pardot traceert de activiteiten van bezoekers en prospects op onze website en landingspagina's door cookies op hun browser te plaatsen. Cookies worden geplaatst om voorkeuren te onthouden (zoals waarden van formuliervelden) wanneer een bezoeker terugkeert naar onze website. Pardot plaatst ook een cookie voor ingelogde gebruikers om de sessie te behouden en filters van tabellen te onthouden. Pardot plaatst first-party cookies voor traceerdoeleinden en third-party cookies voor overtolligheid. Het gecombineerd gebruik van first-party cookies en third-party cookies is standaard in de marketing automation industrie. Pardot cookies slaan geen persoonlijk identificerende informatie op, alleen een unieke identificator. Pardot plaatst first-party cookies op onze traceer-subdomeinen en Pardot-domeinen. Pardot gebruikt third-party cookies op https-pagina's en wanneer een account geen traceer-subdomein heeft geïnstalleerd. Pardot plaatst drie soorten cookies:

 • Het bezoekerscookie bestaat uit een unieke bezoeker-ID en de unieke identificator voor uw account. Bijvoorbeeld: de cookienaam "visitor_id12345" slaat de bezoekerswaarde "1010101010" op, en "12345" is de account identificator. Dit cookie wordt voor bezoekers geplaatst door de traceercode van Pardot.
 • Als uw account opt-in voorkeuren traceert, wordt het pi_opt_in cookie geplaatst met een waar of niet waar waarde wanneer de bezoeker kiest voor de opt-in of opt-out van het traceren.
 • Een sessiecookie genaamd "pardot" wordt geplaatst wanneer u bent ingelogd als een Pardot-gebruiker. Dit cookie wordt niet geplaatst op de browser van een bezoeker.

3.6 GA Audience

Onze website gebruikt GA Audience, een dienst die wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("GA Audience"). GA Audience gebruikt cookies die zijn opgeslagen op uw computer of andere mobiele apparaten (bijv. smartphones, tablets, enz.) en waarmee het gebruik van de betreffende apparaten kan worden geanalyseerd. Daarbij worden deze gegevens deels geëvalueerd tussen meerdere apparaten. Zodoende ontvangt Google Audience toegang tot de cookies die zijn aangemaakt in het kader van het gebruik van Google AdWords en Google Analytics. Binnen de reikwijdte van het gebruik worden gegevens zoals IP-adressen en activiteiten van de gebruiker verzonden naar een server van het bedrijf Google Inc. en daar opgeslagen. Google Inc. geeft deze informatie door aan derden indien dit wettelijk verplicht is of als deze gegevens door derden verwerkt zullen worden.

U kunt verhinderen dat uw persoonsgegevens (met name uw IP-adres) worden verzameld en doorgegeven alsmede verwerkt door het uitvoeren van JavaScript te deactiveren in uw browser of een hulpmiddel zoals "NoScript" te installeren. U kunt ook verhinderen dat Google de gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website en die door de cookie zijn gegenereerd (incl. uw IP-adres), verzamelt en verwerkt door de browser plugin via onderstaande link te downloaden en installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van GA Audience is te vinden via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

3.7 Dubbelklik

Wij voeren soms reclamecampagnes uit met behulp van DoubleClick, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Wij en andere verkopers, inclusief Google, gebruiken first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en third-party cookies (zoals de Google DoubleClick cookie) gecombineerd om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan onze website en om aan te geven hoe onze advertentievertoningen, ander gebruik van advertentieservices en interacties met deze advertentievertoningen en advertentieservices gerelateerd zijn aan bezoeken aan onze site.

U kunt het opslaan van cookies via de desbetreffende instellingen van uw browser verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet altijd alle functies van onze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken.

U kunt het verzamelen van gegenereerde gegevens verhinderen door de browser plugin via onderstaande link te downloaden en installeren: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB onder het item DoubleClick deactivering extensie. U kunt de Doubleclick cookies ook uitschakelen op de website van Digital Advertising Alliance door op de volgende link te klikken http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Via de volgende link kunt u meer informatie vinden over DoubleClick cookies en het beheren van deze cookies: http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/.

3.8 LinkedIn Marketing Solutions

Deze website gebruikt LinkedIn Marketing Solutions, een hulpmiddel van de LinkedIn Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) om het bereik van de marketing van de website te vergroten. Bij elke verbinding met een website die LinkedIn-functies bevat, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. Een van deze functies is het toewijzen van het bezoek van een gebruiker aan de website die LinkedIn Marketing Solutions gebruikt, aan het LinkedIn profiel van de gebruiker. LinkedIn gebruikt cookies voor het leveren van technische functionaliteit. U kunt verhinderen dat er cookies op uw systeem worden geplaatst door uw internetbrowser dienovereenkomstig te configureren. Bovendien kunt u het gebruik van een marketinganalyse op basis van LinkedIn Marketing Solutions verhinderen door deze link te volgen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Wij wijzen u erop dat de bovengenoemde configuratie verwijderd kan worden als u alle cookies die in uw systeem zijn geplaatst verwijdert.

Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door LinkedIn, raadpleeg LinkedIn rechtstreeks. U kunt het privacybeleid van LinkedIn bekijken op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.9 Gebruik van Social Plugins

Wij gebruiken social plugins van verschillende aanbieders van sociale netwerken, zoals Twitter, Facebook of Google +, op onze website. Als u op de knop klikt die overeenkomt met een dergelijke plugin, wordt het geactiveerd en wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de browser en de server van de betreffende aanbieder van het sociale netwerk. De functies van de plugin worden niet tot stand gebracht door het bezoeken van onze website, maar slechts door het klikken op de betreffende knop.

Als u onze website bezoekt en op zo'n knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw account met de betreffende aanbieder van het sociale netwerk, wordt er informatie die aangeeft dat u onze website heeft bezocht doorgestuurd aan die aanbieder van het sociale netwerk. De aanbieder van het sociale netwerk kan deze informatie vervolgens opslaan en verbinden met uw profiel. Indien u dit wilt verhinderen, moet u uitloggen bij uw account voordat u op de betreffende knop klikt.

Wij verwijzen u naar het privacybeleid van de betreffende aanbieder van het sociale netwerk voor meer informatie over de doeleinden en reikwijdte van de gegevensverzameling en het gebruik van de gegevens door de aanbieder van het sociale netwerk, alsmede uw hiermee verbonden rechten en instellingen om uw privacy te beschermen.

4. Behoud van gegevens

Doorgaans – als u onze website slechts bezoekt en bekijkt zonder het actief te gebruiken (zie hieronder) – worden uw persoonsgegevens uitsluitend bewaard zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en achteraf verwijderd. Indien de gegevens niet meer nodig zijn, zullen wij ze daarom onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke opslagperiodes van toepassing zijn. In dit geval worden de gegevens afgeschermd voor andere dan wettelijke opslagdoeleinden en verwijderd aan het einde van de toepasselijke opslagperiode.

Wanneer u onze website actief gebruikt (een contactformulier gebruiken, een order plaatsen of een door ons aangeboden dienst kopen), slaan wij uw persoonsgegevens mogelijk voor een langere termijn op in geval wij een rechtsvordering moeten onderbouwen. In dit geval slaan wij uw persoonsgegeven op tot de rechtsvorderingen die voortkomen uit de relatie met u verjaren, wat doorgaans tussen 12 en 36 maanden is, maar dit kan – afhankelijk van de vordering en de onderhavige kwestie – tot 30 jaar zijn.

Wat cookies betreft heeft u de optie deze te allen tijde te verwijderen met behulp van de overeenkomstige functies van uw browser.

5. Uw rechten als betrokkene

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten die u tegen ons kunt instellen:

Recht van inzage van de betrokkene: U heeft binnen de reikwijdte van art. 15 AVG het recht te allen tijde bevestiging van ons te vragen of wij de u betreffende persoonsgegevens verwerken; Indien dit het geval is, heeft u overeenkomstig art. 15 AVG het recht informatie te ontvangen over zulke persoonsgegevens alsmede andere specifieke informatie (onder meer: categorieën van persoonsgegevens, categorieën van ontvangers, geplande opslagperiode, oorsprong van de gegevens, het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en in geval van doorgifte aan een derde land, de passende waarborgen) en een kopie van de gegevens.

Recht op rectificatie: Overeenkomstig art. 16 AVG heeft u het recht een correctie van de opgeslagen u betreffende persoonsgegevens te verzoeken als deze onnauwkeurig of onjuist zijn.

Recht op gegevenswissing: Overeenkomstig de voorwaarden van art. 17 AVG heeft u het recht ons te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen. Er is onder meer geen recht op verwijdering als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor (i) het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) voor het nakomen van een wettelijke verplichting die is opgelegd (bijv. wettelijke bewaarplicht) of (iii) de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking: Overeenkomstig de voorwaarden van art. 18 AVG heeft u het recht ons te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Overeenkomstig de voorwaarden van art. 20 AVG heeft u het recht ons te verzoeken om het verkrijgen van de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Recht van intrekking: U heeft het recht om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken voor de toekomst zonder andere kosten dan de verzendingskosten volgens het basistarief.

Recht van bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 AVG, hetgeen inhoudt dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens moeten staken. Het recht van bezwaar bestaat alleen binnen de grenzen van art. 21 AVG. Bovendien is het mogelijk dat onze belangen verhinderen dat de verwerking wordt gestaakt, zodat wij het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken ondanks uw bezwaar.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 77 AVG, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. Het recht om een klacht in te dienen is onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

De contactgegevens voor de toezichthoudende autoriteit zijn hieronder te vinden.

6. Toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor ons is dit:

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/

7. Functionaris voor gegevensbescherming voor de groep

FANUC Europe Corporation, Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

8. Informatie over het recht van bezwaar, art. 21 AVG

 1. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) of art. 6 lid 1 e AVG (gegevensverwerking die het openbaar belang dient), indien er gronden hiervoor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4 onder 4 AVG.

Indien u bezwaar maakt zullen wij uw persoonsgegeven niet verder verwerken, tenzij wij dwingende en toepasselijke gronden kunnen aanvoeren voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 1. Wij verwerken uw persoonsgegeven ook in individuele gevallen ten behoeve van direct marketing. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, heeft u het recht hier te allen tijde bezwaar tegen te maken; dit geldt ook voor profilering, in zoverre dit verbonden is met zulke directe reclame. Wij zullen in de toekomst rekening houden met deze tegenstrijdigheid.

Wij zullen uw gegevens niet verder verwerken voor direct marketingdoeleinden indien u bezwaar heeft tegen de verwerking voor deze doeleinden.

Het bezwaar kan zonder formaliteiten worden gemaakt en dient gericht te worden aan

FANUC Europe Corporation, Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

Laatste update: mei 2018