Privacy- en cookiebeleidDe veiligheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens (hierna "gegevens" te noemen) zijn van groot belang voor FANUC Benelux BVBA Intercity Business Park, 2800 Mechelen BELGIË (hierna "FANUC" te noemen) en we houden ons aan alle toepasselijke gegevensbeschermingswetten tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken (hierna gezamenlijk: "verwerken" te noemen) van uw gegevens.
Met dit privacybeleid willen we u informeren over de verwerking van uw gegevens in verband met uw bezoek aan onze website www.fanuc.eu (hierna "website" te noemen) en uw gebruik van aanvullende diensten die door FANUC worden aangeboden.
We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden op onze website gepubliceerd en gaan, tenzij anders vermeld, onmiddellijk in. Daarom adviseren wij u dit privacybeleid regelmatig te controleren zodat u toegang hebt tot de meest recente versie.

1. Persoonlijke gegevens/gegevens

Persoonlijke gegevens omvatten alle gegevens die gerelateerd zijn aan een geïdentificeerde persoon, of aan een persoon die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, door verwijzing naar een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit, zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres.

2. Verwerking van gegevens

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in de mate waarin dit noodzakelijk is en op voorwaarde dat dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor contractuele doeleinden of om u het gebruik van onze website toe te staan, of op voorwaarde dat u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Dit is ook van toepassing op elke uitwisseling van gegevens binnen onze ondernemingsgroep.

We verwerken uw gegevens met name voor de volgende doeleinden:

2.1 Registratieformulier

Mogelijk registreert u uw product om toegang te krijgen tot verschillende aanvullende diensten, zoals efficiëntere ondersteuning of waarschuwingen voor productondersteuning enzovoort, via het registratieformulier op onze website. U wordt gevraagd om enkele persoonlijke gegevens en alle relevante productinformatie te verstrekken.

Wij gebruiken alle gegevens die via het registratieformulier zijn verzameld, uitsluitend voor het verstrekken van deze aanvullende diensten.

2.2 Contactformulier

U kunt ons vragen sturen via het contactformulier dat op onze website staat. Om uw vragen te kunnen beantwoorden hebben we bepaalde contactgegevens nodig, zoals uw telefoonnummer of uw e-mailadres. . Alle andere gegevensvelden zijn gemarkeerd als "niet verplicht" en u kunt uw vragen versturen zonder deze aanvullende informatie te verstrekken.
Alle door u ingediende ondersteuningsverzoeken worden ontvangen door ons Europese hoofdkantoor en vanaf daar doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling van de FANUC-groep op een strikte "need-to-know" basis.

Wij gebruiken alle gegevens die via het registratieformulier zijn verzameld, uitsluitend om uw vraag af te handelen.

2.3 Ga aan de slag met uw automatisering

Ook kunt u intensieve ondersteuning voor uw toepassingen krijgen door vragen te stellen via het formulier "Ga aan de slag met uw automatisering". U wordt weer gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw telefoonnummer, en uw vraag in te dienen door op de knop "Bel mij terug" te klikken. We bellen u dan terug met het doel uw probleem op te lossen.
Informatie die niet strikt noodzakelijk is, wordt gemarkeerd als "niet verplicht" en u kunt uw vraag stellen zonder ons deze informatie te verstrekken. Als u ons wel dergelijke aanvullende informatie verstrekt, gebruiken wij deze uitsluitend om uw vraag af te handelen.

2.4 Feedbackformulier

Via het feedbackformulier op onze website kunt u ons feedback verstrekken over onze producten en diensten. Om uw feedback te verwerken hebben we bepaalde gegevens nodig, zoals: "bedrijfsnaam, contactpersoon klant, e-mail en "U hebt deze vragenlijst ontvangen van"". Alle andere gegevensvelden op het feedbackformulier zijn gemarkeerd als "niet verplicht" en u kunt ons klantenfeedback verstrekken zonder de aanvullende informatie te verstrekken.
Wij gebruiken alle gegevens die via het feedbackformulier zijn verzameld, uitsluitend om uw feedback af te verwerken.

2.5 Marketingdoeleinden.

Met uw uitdrukkelijke toestemming (vink het vakje "Opt-In" aan) of zover anderszins toegestaan door toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de marketing van onze producten en diensten of die van onze zakenpartners ("marketingdoeleinden"). Hieronder valt het volgende: (1) verzending aan u van nieuwsbrieven, persberichten, aankondigingen van evenementen en andere soortgelijke berichten over de producten of diensten die wij aanbieden; (2) marketing of promotie van onze producten of diensten aan u; (3) een verzoek aan u om input over het verbeteren van onze producten of diensten; (4) informatie over aanbiedingen van derden waarvan we denken dat u of uw bedrijf hier mogelijk belangstelling voor heeft en die gerelateerd zijn aan onze producten en diensten; (5) andere doeleinden die we aan u bekendmaken op het moment dat we uw toestemming verkrijgen.
U kunt uw toestemming voor toekomstig gebruik van uw gegevens of marketingdoeleinden op elk moment intrekken. Neem in dit geval contact op met onze medewerker voor gegevensbescherming die wordt vermeld in de contactgegevens in de onderstaande paragraaf 6.

2.6 FANUC eStore

Onze FANUC eStore biedt u 24/7 toegang tot een grote selectie originele onderdelen rechtstreeks van de fabrikant. Voor het gebruik van de FANUC eStore moet u zich registreren en er gelden speciale privacyvoorschriften voor gegevensverwerking in verband met uw gebruik van de FANUC eStore. Raadpleeg de betreffende privacyvoorschriften voor de FANUC eStore op: https://estore.fanuc.eu/ voor meer informatie.

2.7 FANUC Academy

Onze FANUC Academy biedt een uitgebreide reeks trainingsprogramma's om aan uw specifieke wensen tegemoet te komen. Voor uw gebruik van onze FANUC Academy gelden speciale privacyvoorschriften. Raadpleeg de betreffende privacybepalingen voor gegevens die te vinden zijn in de paragraaf over de Academy voor meer informatie over onze gegevensverwerkingsactiviteiten in verband met de FANUC Academy.

2.8 Online sollicitaties

U kunt uw sollicitatie online indienen via ons online sollicitatieformulier. Alle binnenkomende sollicitaties worden ontvangen door ons Europese hoofdkantoor en vanaf daar doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling van de FANUC-groep op een strikte "need-to-know" basis.
Alle gegevens die worden ontvangen via online sollicitaties, worden uitsluitend gebruikt met het doel uw sollicitatie af te handelen.

3. Cookies en sociale plugins

Wij gebruiken cookies en sociale plugins op onze website waardoor uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt.
We gebruiken met name de volgende cookies op onze website:

3.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om te helpen analyseren hoe websites worden gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van een website, wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.
Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres wordt afgekort binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen binnen de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres eerst overgedragen naar een Google-server in de VS en daar afgekort.
Google gebruikt deze informatie namens ons met het doel uw gebruik van deze website te evalueren, rapporten op te stellen over de websiteactiviteit en ons andere diensten te bieden die gerelateerd zijn aan websiteactiviteit en internetgebruik.
Het IP-adres dat uw browser overbrengt binnen de omvang van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de toepasselijke instellingen in uw browser te selecteren. Als u dit doet, kunt u echter mogelijk niet gebruikmaken van de volledige functionaliteit van onze website. U kunt er ook voor kiezen in de toekomst niet te worden getraceerd door Google Analytics door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige webbrowser. Ga hiervoor naar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3.2 AddThis

We gebruiken AddThis, een platform voor delen en sociale bookmarking dat wordt geëxploiteerd door AddThis, Inc. AddThis biedt gebruikers de mogelijkheid inhoud eenvoudig te delen via e-mail, sociale netwerkwebsites, blogs en meer door te klikken op de betreffende knoppen, menu's en/of toolboxes (een "AddThis-knop") op onze website. Wanneer u een AddThis-knop gebruikt, maakt AddThis, Inc. automatisch gebruik van cookies om bepaalde gebruikersgegevens te verzamelen, zoals informatie over gebruiksduur en browsertaal, en draagt deze informatie over naar AddThis, Inc. in de VS.
We kunnen dergelijke informatie die is verzameld door AddThis, Inc. gebruiken voor analysedoeleinden. Daarnaast verwerkt AddThis, Inc. de gegevens voor eigen advertentiedoeleinden.
Door gebruik te maken van een AddThis-knop stemt u ermee in dat gegevens worden verwerkt door AddThis, Inc. U kunt gegevensverzameling voor online advertenties op basis van gedrag door AddThis, Inc. voorkomen door u voor dergelijke
verwerking af te melden op hun website. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door AddThis, Inc. en de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming van AddThis, Inc. zijn te vinden op: http://www.addthis.com/privacy.

3.3 Gebruik van sociale plugins

Wij maken op onze website gebruik van sociale plugins van verschillende aanbieders van sociale netwerken, zoals Twitter, Facebook en Google+. Als u op de knop klikt die bij zo'n plugin hoort, wordt deze geactiveerd en maakt uw browser verbinding met de server van de betreffende aanbieder van het sociale netwerk. De functies van de plugin worden niet geactiveerd door een bezoek aan onze website. U moet hiervoor op de betreffende knop klikken.

Als u onze website bezoekt en op zo'n knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw account van de betreffende aanbieder van het sociale netwerk, worden gegevens die aangeven dat u onze website hebt bezocht doorgestuurd naar die aanbieder van het sociale netwerk. De aanbieder van het sociale netwerk kan deze informatie vervolgens opslaan en koppelen aan uw profiel. Om dit te voorkomen moet u zich bij uw account afmelden voordat u op de betreffende knop klikt.
Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende aanbieder van het sociale netwerk voor meer informatie over de doeleinden en de omvang van de gegevensverzameling, over het gebruik van de gegevens door de aanbieder van het sociale netwerk en over uw gerelateerde rechten en instellingen voor het beschermen van uw privacy.

4. Bewaren van gegevens

Uw gegevens worden zolang bewaard als dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Als gegevens niet meer nodig zijn, verwijderen we deze, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd voor andere doeleinden dan de wettelijke bewaartermijn, en worden ze na afloop van de toepasselijke bewaartermijn direct verwijderd.

5. Het recht op informatie, correctie en verwijdering

U kunt informatie opvragen over de gegevens die over u zijn opgeslagen en mag onjuiste gegevens laten corrigeren. U kunt ook een verzoek indienen om gegevens te laten verwijderen die niet langer noodzakelijk zijn voor hun specifieke doeleinden of die anderszins in strijd met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving worden verwerkt. Richt dergelijke verzoeken aan onze medewerker voor gegevensbescherming die wordt vermeld in de contactgegevens in de volgende paragraaf.

6. Coördinator gegevensbescherming

Wojciech Nazarek
Fanuc Europe Corporation Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach, Luxemburg

Laatste update: Augustus 2015