Rozpocznij nawigację

Zadanie

W przypadku wielu operacji obróbki skrawaniem problemem są długie wióry. Paski zwiniętego metalu mogą owijać się wokół przedmiotu obrabianego i narzędzia tnącego, zakłócając prawidłowe działanie obrabiarki. ETASIS, turecki producent niestandardowych obrabiarek, chce zapewnić swoim klientom rozwiązanie, które wyeliminuje problem długich wiórów. Te poskręcane wióry są szczególnie problematyczne podczas toczenia, ale mogą również występować podczas innych operacji, takich jak wiercenie i frezowanie.

Rozwiązanie

FANUC’s CNC zapewnia aplikację o nazwie Servo Learning Oscillation Function. Funkcja ta powoduje oscylację narzędzia wzdłuż kierunku cięcia. Dzięki zastosowaniu Servo Learning Control, oscylacja jest osiągana bez uszczerbku dla jakości i dokładności.

Rezultat

Funkcja Servo Learning Oscillation poprawia jakość gotowego produktu. Znaczne oszczędności pracy są osiągane dzięki uniknięciu konieczności czyszczenia części. Dla tych klientów, którzy chcą używać ramienia robota do obsługi maszyn, wyeliminowanie problemu długich wiórów ma kluczowe znaczenie. Rozwiązanie programowe firmy FANUC eliminuje potrzebę stosowania urządzeń do łamania wiórów. Firma ETASIS jest bardzo zadowolona z wyników tej funkcji.

O ETASIS Machine Tool

Firma ETASIS produkuje maszyny CNC od 1990 roku i jest dumna ze zdolności swojego zespołu do adaptacji do nowych technologii. Wszystkie ich produkty są własnego projektu i produkują specjalne obrabiarki dla różnych sektorów przemysłu.

ETASIS produkuje niestandardowe obrabiarki do wielu zastosowań, w tym dla zaawansowanych technologicznie użytkowników końcowych, takich jak przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Długie, poskręcane wióry mogą powodować wiele problemów, takich jak przestoje przenośnika, niespełniające norm wykończenie powierzchni i skrócona żywotność narzędzia.

Meliha Günaltin, Dyrektor Generalny w ETASIS wyjaśnia:

Funkcja FANUC Servo Learning Oscillation zwiększa jakość produkcji naszych maszyn. W przypadku materiałów i procesów o wysokim prawdopodobieństwie zawijania wiórów, utworzony wiór nie może zostać usunięty i powoduje z czasem utratę jakości, gdy część jest przetwarzana tradycyjnymi metodami.

W obszarach produkcji masowej części należy oczyścić z wiórów, aby płynnie kontynuować kolejne procesy. Powoduje to dodatkowe zapotrzebowanie na siłę roboczą i koszty. Ponadto, wolny od wiórów przedmiot obrabiany jest niezbędny dla klientów, którzy chcą wdrożyć zrobotyzowany system automatyzacji, taki jak załadunek i rozładunek maszyny. W różnych testach z aplikacją FANUC Servo Learning Oscillation wyeliminowaliśmy wióry z części.

 

Pan Günaltin wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystują tę funkcję:

Po określeniu odpowiednich warunków cięcia przedmiotu obrabianego, określone warunki są wprowadzane do instrukcji ustawień aplikacji Servo Learning Oscillation, a funkcja działa płynnie. Przeprowadziliśmy badania badawczo-rozwojowe w celu określenia optymalnych wartości dla funkcji łamania wiórów.

Używamy tego również w przypadku wiertarek i frezarek oraz tokarek. Aplikacja FANUC Servo Learning Oscillation eliminuje potrzebę stosowania urządzeń do łamania wiórów i dodatkowego nakładu pracy. Zapewnia nam to duże korzyści pod względem kosztów i czasu. Ponadto funkcja ta wydłuża żywotność narzędzia, zapewniając znaczną redukcję kosztów i wydajność produkcji.

Günaltin kończy opisując swoje relacje z firmą FANUC:

FANUC jest naszym najważniejszym partnerem w opracowywaniu nowych i ulepszaniu istniejących produktów. Współpracujemy z nimi od dawna. Jesteśmy bardzo zadowoleni z szybkiej i zorientowanej na rozwiązania obsługi ze strony FANUC, a także wsparcia technicznego w różnych krajach, które obsługujemy. FANUC oferuje wysoką jakość produktów i szerokie wsparcie w zakresie części zamiennych do naszych maszyn. FANUC jest naszym niezawodnym partnerem.