Rozpocznij nawigację

Zadanie:
Uzyskać lepszy wgląd oraz większą wydajność i szybkość produkcji w celu ograniczenia ryzyka awarii maszyn i utraty metali szlachetnych. Prawdziwą miarą jakości produktu jest o wiele prostsze całonocne monitorowanie produkcji.

Rozwiązanie:
Firma Cyberis to pierwszy klient w Szwajcarii testujący oprogramowanie MT-LINKi firmy FANUC do zbierania i zarządzania danymi produkcyjnymi.

Rezultat:
Identyfikacja przyczyn awarii, przestojów maszyn i innych usterek pozwoliła na szybkie i sprawne wdrażanie odpowiednich rozwiązań zapobiegawczych. Kierownik produkcji przewiduje dodatkowy 5% wzrost wydajności maszyn po zaledwie jednym miesiącu korzystania z oprogramowania.


CYBERIS SA, mająca swoją siedzibę w szwajcarskim kantonie Jura, to rodzinna firma specjalizująca się w cięciu precyzyjnym. Ta znana z niezwykłej innowacyjności firma zdecydowała się na współpracę z FANUC Switzerland, aby zostać pierwszym klientem testującym oprogramowanie do zbierania danych MT-LINKi. Już zaledwie po półtorej miesiąca od rozpoczęcia testów wyniki mówiły same za siebie.

Przez ponad 60 lat rodzina Bourquard pracowała nad rozwojem firmy PIBOR ISO SA, chcąc zostać liderem branży cięcia precyzyjnego. Preferowanymi klientami docelowymi firmy są firmy jubilerskie, zegarmistrzowskie, mikrotechnologiczne oraz medyczno-techniczne, które korzystają z jej rozległej wiedzy i szerokiej gamy zaawansowanych technologicznie maszyn. Na przełomie milenium rodzina Bourquard zdecydowała się kupić firmę Varin Décolletage z siedzibą w szwajcarskim kantonie Jura. W następstwie tego przejęcia firma zmieniła nazwę na CYBERIS SA. W wyniku działań Cédrica Bourquarda, potężnych inwestycji oraz ogromnych nakładów pracy organizacyjnej, firma CYBERIS SA wspięła się na wyżyny cięcia precyzyjnego w zakresie produkcji śrub, kołków, rur i innych cylindrycznych elementów, narzędzi obróbczych oraz mechanizmów zegarkowych z metali szlachetnych i stopów specjalnych. Firma CYBERIS SA jest obecnie liderem w swoim sektorze – posiada certyfikaty RJC-COP i RJC-CoC wydane przez organizację Responsible Jewellery Council potwierdzające jej zaangażowanie i odpowiedzialność społeczną oraz środowiskową, a także za identyfikowalność produktów zawierających metale szlachetne. Firma otrzymała również certyfikat ISO 9001:2015 i ma w pełni zintegrowany system zarządzania jakością.

Od 2016 roku, gdy kierownictwo objął Christian Zanetta, oprócz realizacji długoterminowego celu zrównoważonego rozwoju, firma stale inwestuje w nowe technologie. Wraz z Patrickiem Frundem, kierownikiem ICT w PIBOR ISO SA, oraz Gaëtanem Sprungerem, kierownikiem ds. projektów w obu firmach, trzej kierownicy połączyli siły i umiejętności w celu wdrożenia oprogramowania do zarządzania danymi produkcyjnymi MT-LINKi opracowanego przez firmę FANUC i polecanego przez jej szwajcarską spółkę FANUC Switzerland. Zrobili to jako pierwsi w Szwajcarii. Jak dowiedzieliśmy się na początku grudnia 2019 roku, odnieśli przy tym ogromny sukces.


„Byliśmy zachwyceni prostotą oprogramowania MT-LINKi” „Gdy firma FANUC zaprezentowała nam oprogramowanie MT-LINKi do zbierania danych produkcyjnych i zarządzania nimi, byliśmy pod wrażeniem łatwości wdrożenia i obsługi oraz możliwości uzyskania lepszego wglądu w proces produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu jej wydajności i szybkości”, wyjaśnił Christian Zanetta.

Złożoność większości oprogramowania ERP lub MES jest przyczyną, dla której wiele małych i średnich firm rezygnuje z tego rozwiązania ze względu na trudności z jego wdrożeniem. Bycie pierwszym klientem testującym i wdrażającym pakiet oprogramowania MT-LINKi w Szwajcarii nie zniechęciło kierowników firmy CYBERIS SA, a wręcz przeciwnie. „Cena oprogramowania była bardzo przystępna (12 000,00 CHF za 100 maszyn, przypis red.), co pozwoliło nam wypróbować je bez żadnego ryzyka dla firmy”, potwierdził Patrick Frund. „Jednym z naszych celów w CYBERIS SA jest przecież wdrażanie pionierskich metod produkcji”, dodał Christian Zanetta. W dniu naszej wizyty, po zaledwie 40 dniach od zainstalowania, oprogramowanie do zarządzania danymi było już połączone z 95% maszyn produkcyjnych.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie był Gaëtan Sprunger, który podkreślił, jak łatwo było zainstalować i wdrożyć oprogramowanie: „Prawie wszystkie nasze maszyny są wyposażone w system FANUC CNC. Jedyne czego potrzebowaliśmy, to fizyczne połączenie maszyn CNC z siecią, aby połączyć je z oprogramowaniem – podobnie jak w systemie Plug & Play”, wyjaśnił Gaëtan. Ze względu na umiejętności młodego specjalisty IT oraz łatwy w obsłudze system MT-Linki szkolenie ani pomoc techniczna w zakresie wdrożenia oferowane przez firmę FANUC Switzerland nie były w ogóle potrzebne. Jedyne trudności sprawiało wewnętrzne oprogramowanie do zarządzania danymi na niektórych maszynach, jednak szybko znaleziono rozwiązanie. Oprogramowanie MT-LINKi zbiera dane z obrabiarek, robotów i innych urządzeń sterowanych numerycznie za pomocą protokołu FOCAS na dedykowanym komputerze. Dane są dostępne na dowolnym tablecie lub smartfonie z autoryzacją dostępu w formie nieprzetworzonej lub jako tabele i wykresy – wszystko dzięki technologii Internetu. W zakładzie operatorzy maszyn widzą na ogromnym ekranie informacje o stanie maszyn określanym na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych. 

Oprogramowanie MT-LINKi przynosi nam już korzyści finansowe

Po wymianie typowych uprzejmości były to pierwsze słowa Christiana Zanetty, gdy spotkaliśmy się w zakładzie produkcyjnym w firmie CYBERIS SA. „Personel zakładu szybko dostrzegł korzyści płynące z oprogramowania  MT-LINKi”, stwierdził Christian Zanetta. „Zespół szybko zaakceptował to rozwiązanie ze względu na lepszą widoczność ryzyka awarii maszyn i utraty cennych materiałów. Prawdziwą miarą jakości produktu jest dużo łatwiejsze całonocne monitorowanie produkcji”, dodał. Identyfikacja przyczyn awarii, przestojów maszyn i innych usterek pozwoliła na szybkie i sprawne wdrażanie odpowiednich rozwiązań zapobiegawczych. Kierownik produkcji oszacował, że od momentu wdrożenia systemu nastąpiło wydłużenie czasu pracy maszyn o dodatkowe 5%. „Wydłużenie czasu pracy maszyn ma bezpośredni wpływ na ich rentowność. Podejmując odpowiednie działania korygujące na podstawie analizy danych, jesteśmy w stanie bardzo szybko uzyskać zwrot z inwestycji”, potwierdził Christian Zanetta. „Ponadto otwartość architektury oprogramowania MT-LINKi pozwoli nam na skuteczne połączenie go z naszym systemem ERP przy jednoczesnym zachowaniu łatwości obsługi”, zapewnił Gaëtan Sprunger. Firma CYBERIS SA może już zbierać i analizować duże ilości danych z maszyn, co umożliwia podejmowanie natychmiastowych działań korygujących. Niektóre informacje są również zbierane do kolejnych analiz w ujęciu długoterminowym. Pozwoli to wesprzeć działania związane z konserwacją predykcyjną i stopniowo ograniczać konserwację korekcyjną – źródło kosztownych przestojów maszyn.

Dodatkowa kontrola i bezpieczeństwo – obiecujące perspektywy rozwoju

„Oprogramowanie MT-LINKi doskonale wpasowuje się w filozofię naszej firmy”, podkreśla Christian Zanetta. „Pozwala nam realizować koncepcję Przemysłu 4.0, oddając do dyspozycji pracowników łatwe w obsłudze narzędzie programowe”. Od początku specjaliści pracujący w zakładzie byli zachęcani do poświęcenia odrobiny czasu na zapoznanie się z oprogramowaniem. Firma FANUC Switzerland oferuje jednodniowe szkolenie pomagające we wdrożeniu, jednak w przypadku CYBERIS SA nie było ono potrzebne. „Z czasem każdy będzie miał własną pomoc przy monitorowaniu swoich danych dotyczących maszyn”, powiedział Christian Zanetta. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie podkreślają również korzyści z bezpieczeństwa danych, które są chronione w ramach pojedynczej transmisji przewodowej. Ogólny koszt inwestycji wyniósł poniżej 20 000 CHF uwzględniając recykling materiałów i istniejące połączenia. Nie mamy podatnej na ataki chmury, nie mamy awarii sieci ani żadnych przestojów w firmie. Mamy za to wydajne, szybkie i łatwe w instalacji narzędzie za bardzo rozsądną cenę. Nie potrzebujemy niczego więcej, by dokonać transformacji i przejść do ery 4.0.”, podsumował Christian Zanetta. „Poza tym, nie chcemy niczego więcej niż nowa instalacja, ponieważ planowaliśmy inwestycję w oprogramowanie MT-LINKi w PIBOR ISO SA od 2022 roku”, powiedział Patrick Frund, gdy zbieraliśmy się do wyjścia. Dla firmy FANUC Switzerland pilotaż z pierwszym klientem testującym oprogramowanie był czymś więcej niż tylko potwierdzeniem jego jakości; był to również prawdziwy kamień milowy dla klienta na drodze do Przemysłu 4.0. Był to cel, który chcieli osiągnąć deweloperzy tego oprogramowania.

Autor Michel Pech

MT-LINKi w centrum łączności 4.0

MT-LINKMT-LINKi to pakiet oprogramowania dla komputerów łączących maszyny produkcyjne, służący do zbierania danych i zarządzania nimi oraz przekazywania szeregu informacji o widocznych maszynach. Oprócz łączności z systemami FANUC CNC, łączy również za pośrednictwem protokołu OPC-UA wszystkie urządzenia sterowane numerycznie przez kontrolery PLC i CNC innych marek, takie jak roboty czy maszyny pomiarowe. To oprogramowanie pomaga również w przygotowaniu maszyn do obsługi Internetu rzeczy (IoT). W ten sposób można zbierać dane pochodzące z różnych modułów zbierających i przesyłać je do komputera. Można je następnie przekazywać do tabletów lub smartfonów, zgodnie z ustalonymi wcześniej uprawnieniami dostępu. Dane zebrane przez oprogramowanie MT-LINKi można również przesyłać do kierownika odpowiedzialnego za system MES (realizacji produkcji) lub ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa), aby mógł on uwzględnić analizę zebranych danych podczas kierowania produkcją. Oprogramowanie MT-LINKi jest bardzo przystępne, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Pracownicy i kierownictwo zakładu mogą łatwo przyswoić sobie jego obsługę i korzystać z niego w codziennej pracy polegającej w celu wykonywania rzeczowej analizy i prawidłowego zarządzania produkcją. Jest łatwe do wdrożenia i pozwala wszystkim firmom – zarówno dużym, jak i małym – na szybkie analizowanie i optymalizację produkcji w środowisku maszyn sterowanych numerycznie.MP