Rozpocznij nawigację

Dzięki centrum obróbczemu Robodrill firma Concentric obniża koszty produkcji pomp olejowych i jazdy

Zadanie: Znalezienie ekonomicznego pionowego centrum obróbczego, które potrafiłoby znacznie przyspieszyć wytwarzanie pomp olejowych i pomp jazdy metodą obróbki ciśnieniowych odlewów aluminiowych.

Rozwiązanie: Zbudowanie nowej celi produkcyjnej opartej na centrum obróbczym FANUC Robodrill. Ta przystępna cenowo, 30-frezowa, niezwykle wydajna maszyna z pionowym wrzecionem okazała się idealnym wyborem do instalacji, w której operacje skrawania mają względnie lekki charakter. Klient był pod szczególnym wrażeniem opinii o niezawodności obrabiarki.

Wynik: Pracując nieprzerwanie na trzy zmiany, jedno centrum obróbcze Robodrill wytwarza obudowę, a drugie korpus pompy. Trzecia obrabiarka w każdym cyklu produkuje dwie pary podzespołów pompy jazdy.

Aby zwiększyć wydajność cięcia metalu w odpowiedzi na zwiększoną liczbę zamówień na pompy samochodowe, czołowy wytwórca w Wielkiej Brytanii, firma Concentric, zainstalował trzy centra obróbki skrawaniem FANUC Robodrill w fabryce w Erdington, Birmingham. Produkowane przez firmę pompy oleju, wody i paliwa są stosowane głównie w silnikach diesla, napędzających ciężarówki małe i średniej wielkości oraz maszyny stosowane w terenie.

Dwaj producenci silników podpisali niedawno z firmą Concentric duże kontrakty na obróbkę skrawaniem, montaż i testowanie pomp olejowych i pomp i pomp jazdy. W odpowiedzi na te zapotrzebowanie w fabryce w Erdington wdrożono nową celę produkcyjną opartą na trzech maszynach Robodrill α-D21LiA5 dedykowanych do obróbki skrawaniem aluminiowych odlewów ciśnieniowych. Normą w firmie Concentric jest używanie 40-frezowych, poziomych centrów obróbki skrawaniem z podwójnymi urządzeniami do wymiany palet. Jednak 30-frezowa, bardzo szybka maszyna z pionowym wrzecionem okazała się lepiej dostosowana do stosunkowo niewielkich operacji obróbki skrawaniem, ponieważ była bardziej efektywna i ekonomiczna.

Firma Concentric zdawała sobie sprawę, że czteroosiowe ustawienie każdego urządzenia to kwestia krytyczna, jeśli chodzi o uzyskanie wymaganych czasów cyklu dla nowej pompy olejowej i pompy jazdy. Dlatego producent skontaktował się z firmą Saluki w Leicester, która dostarczyła wykonane na zamówienie uchwyty montowane na indeksatorach firmy FANUC. Zostały one już wyposażone w zintegrowane elementy hydrauliczne do chwytania części i pneumatyczne do wykrywania poprawności załadunku. Firma FANUC zamontowała również na jednym końcu czopa urządzenie do wykrywania uszkodzonych narzędzi, aby zredukować wytwarzanie odpadów w tym wysokonakładowym środowisku produkcyjnym.

„W ostatnim kwartale 2013 roku szukaliśmy obrabiarek z myślą o naszej nowej celi do produkcji pomp olejowych. W przypadku cięcia metalu zależało nam na mniejszych maszynach frezujących ze stałym stołem i czterema osiami w formie indeksatora obrotowego. Zdecydowaliśmy się na obrabiarkę Robodrill ze względu na renomę firmy FANUC, szczególnie w zakresie niezawodności produktów. Oglądaliśmy podobne centrum obróbcze ze zrobotyzowanym załadunkiem u lokalnego producenta, jego opinie były bardzo pozytywne. Obrabiarka Robodrill ma również idealnej wielkości zasobnik na narzędzia. Nasze zastosowania wymagają 20 narzędzi, a magazyn urządzenia mieści 21 narzędzi tnących”.

(Mark McFall, Manufacturing Engineering Manager)

Aby sprostać wymaganiom kontraktu firmy Concentric, jedno urządzenie Robodrill wytwarza obudowę, a drugie korpus pompy. Oba urządzenia pracują na trzy zmiany. W pierwszym urządzeniu obudowy wymagają dwóch oddzielnych działań. Obudowy są ładowane po dwie do uchwytów, które przyjmują części w obu położeniach. Na pierwszej obudowie w każdym cyklu wykonywane jest działanie 1, na drugiej działanie 2. Zatem po każdej sekwencji załadunku/rozładunku z maszyny wychodzi gotowa obudowa. W drugiej maszynie są mocowane dwa korpusy. Są one poddawane kompletnej obróbce. W przypadku wytwarzania pomp jazdy trzecie urządzenie Robodrill wytwarza dwie różne części w dwóch działaniach, każdą w ramach jednego przesunięcia. Ponownie używane są aluminiowe odlewy ciśnieniowe. Osiem mocowań umożliwia produkcję w każdym cyklu ładowania/rozładowywania dwóch egzemplarzy każdej części, czyli czterech komponentów.

Czop przenoszący zamocowane komponenty został zaprogramowany do powrotu do pozycji spoczynkowej pod kątem 45 stopni na końcu każdego cyklu wszystkich trzech maszyn. Pomaga to w odprowadzeniu opiłków i czynnika chłodzącego oraz ogranicza potrzebę stosowania pistoletu powietrznego do czyszczenia obszaru obróbki skrawaniem. Poza tym praca operatora jest bardziej ergonomiczna, a efektywność produkcji się zwiększa. Duża prędkość urządzeń Robodrill α-D21LiA5 wynika z wiodących w branży parametrów technicznych, takich jak przyspieszenie 1,5 g do 54 m/min we wszystkich osiach liniowych, programowane prędkości podawania do 30 m/min oraz całkowity czas zmiany narzędzia wynoszący 1,6 sekundy. Objętość robocza to 700 x 400 x 330 mm. Urządzenia w firmie Concentric wyposażono w transporter opiłków i funkcję ekstrakcji mgły olejowej. Mark McFall potwierdza, że urządzenia pracowały niezawodnie od momentu instalacji, produkując elementy z tolerancją ± 10 mikrometrów, a firma FANUC oferuje doskonały serwis programowy i szkolenia.

Używane produkty firmy FANUC