Rozpocznij nawigację

Firma CLC tworzy najnowocześniejszą dłutownicę przy użyciu układu CNC firmy FANUC

Zadanie: Zastąpienie tradycyjnego suwaka mechanicznego układem CNC w celu stworzenia niewiarygodnie uniwersalnej i zaawansowanej technicznie dłutownicy.

Rozwiązanie: Użycie modelu 31iB układu CNC firmy FANUC w celu zapewnienia maszynie bardzo precyzyjnego i całkowicie elektronicznego systemu prowadzenia.

Wynik: Zaawansowany poziom sterowania gwarantowany przez układ 31iB pomógł firmie CLC stworzyć najbardziej elastyczne i produktywne frezy modułowe krążkowe.

Elastyczne i produktywne frezy modułowe krążkowe

Zaawansowane funkcje sterowania, jakie oferuje układ CNC FANUC 3 1uB, pomogły firmie CLC stworzyć najbardziej elastyczne i produktywne frezy modułowe krążkowe dzięki użyciu elektronicznego suwaka, który umożliwia również uzyskiwanie z olbrzymią wydajnością zębów śrubowych.

Na świecie nie ma wielu producentów systemów frezowania obwiedniowego czy kół zębatych. Powód jest bardzo prosty. Jest to jeden z najtrudniejszych procesów, jeśli chodzi o odciąg wiórów, który wymaga połączenia olbrzymiej precyzji z dbałością o uzyskanie żądanego profilu, dużą produktywnością i elastycznością użycia. W istocie jest wiele typów, kształtów i rozmiarów zębów wymaganych do mechanicznych systemów przenoszących. W każdym przypadku koło zębate jest najczęściej jednym z najistotniejszych elementów, ponieważ od niego zależy wydajność produktu końcowego. Dlatego rynek zawsze wymaga najwyższego poziomu jakości.
Przypadek firmy CLC z regionu Emilia Romagna jest wyjątkowy na międzynarodowym rynku, ponieważ jest to jedna z niewielu firm na świecie oferujących wszystkie typy maszyn do produkcji zębów: frezy modułowe krążkowe z osiami poziomymi i pionowymi, dłutownice oraz rozmaite urządzenia regulacyjne do kół zębatych i śrub.
Założona ponad 30 lat temu we Włoszech jako firma specjalizująca się w modernizacji, stopniowo przekształciła się w producenta obrabiarek dla sektora kół zębatych i prowadzi tę działalność od ponad 20 lat. Dzięki niej zyskała znaczny rozgłos, najpierw we Włoszech, a następnie za granicą. Choć firma konkuruje z dużymi koncernami międzynarodowymi, odniosła duży sukces, pozyskując wiele ważnych zamówień w Europie i Azji, co z kolei skłoniło ją do wejścia na rynek amerykański i rozbudowania zakładu produkcyjnego, który obecnie zajmuje powierzchnię ponad 6000 metrów kwadratowych.

Wartość dodana elastyczności

Założyciel firmy, Roberto Cervi, mówi, że „jednym z silnych punktów CLC zawsze była elastyczność. Nie ograniczamy się do wytwarzania tylko jednego typu maszyny do obróbki danego rodzaju kół zębatych. Z czasem osiągnęliśmy pełny zakres rozwiązań koniecznych do lepszego zaspokajania potrzeb producentów zębów i kół zębatych; od typowej produkcji seryjnej w sektorze motoryzacyjnym do produkcji małych i średnich partii o wysokim stopniu zmienności charakterystycznym dla wyspecjalizowanych warsztatów. Oferujemy więc wszystkie główne „platformy” do obróbki zębów, od frezów modułowych krążkowych po dłutownice, które są dostosowywalne dzięki wielu akcesoriom i wariantom tworzonym, by pomóc naszym klientom w zwiększeniu produktywności i elastyczności”.
Zakres wymiarów, które mogą być obrabiane za pomocą maszyn CLC, jest bardzo szeroki — od 100 mm do 2000 mm w przypadku maszyn o osi pionowej z modułami do 30 mm, podczas gdy na maszynach o osi poziomej mogą być obrabiane przedmioty o średnicy do 500 mm i długości do 3000 mm.
Cervi wyjaśnia: „Wyznaczony cel, aby wytwarzać elastyczne i wysoko wydajne maszyny, zmusił nas do skupienia się na technologicznej doskonałości pod względem charakterystyki mechanicznej naszych obrabiarek, ale także pod względem ich elektronicznej automatyzacji. Jesteśmy na przykład jednym z niewielu producentów, którzy mogą dostarczyć klientom pełną stację roboczą z automatycznymi systemami załadunku i rozładunku przedmiotów. Chcemy zdobywać zaufanie klientów, poświęcając wszystkie nasze umiejętności i całe doświadczenie sektorowi kół zębatych. Na przykład nasze maszyny zostały tak zaprojektowane, aby łatwo można było je łączyć z robotami antropomorficznymi i innymi zautomatyzowanymi systemami obróbki. W tym kontekście współpraca z firmą FANUC to prawdziwy sukces. Oprócz układów CNC przy różnych okazjach dostarczała nam swoje roboty antropomorficzne, które integrowaliśmy z naszymi maszynami, tworząc wysoko produktywne i elastyczne stacje robocze. Ponadto możliwość oferowania zestawu automatyzacji firmy FANUC pozwoliła nam zaproponować naszym klientom alternatywę, która jest bardzo doceniana w różnych sektorach rynku i która polega na dochodzeniu do różnych zastosowań w bardzo konkurencyjny sposób”.

Jedna dłutownica dla każdego typu zębów

Jedną z najbardziej nowatorskich i zaawansowanych technicznie maszyn wyprodukowanych przez firmę CLC jest dłutownica model CLC 200-SZ z elektronicznym prowadzeniem. Wyjątkowość tej uniwersalnej maszyny służącej do wytwarzania zębów o maksymalnej średnicy 250 mm i użytecznej długości 100 mm polega na zastosowaniu bardzo precyzyjnego i całkowicie elektronicznego systemu prowadzenia zamiast tradycyjnego suwaka mechanicznego.
„Zastąpienie drogiego suwaka mechanicznego mechanizmem korbowodu i korby, który jest bezpośrednio sterowany przez układ CNC pozwala nam obrabiać zęby śrubowe z dużą elastycznością i przy niższych kosztach operacyjnych. W istocie klienci nie potrzebują już suwaków mechanicznych, które są dostosowywane do poszczególnych typów zębów, jakie chce się uzyskać. Pozwala to na wyeliminowanie znacznego kosztu samego suwaka, ale również kilku godzin potrzebnych na jego montaż i demontaż za każdym razem, gdy zmienia się typ obróbki. Sterowany elektronicznie prowadnik naszej dłutownicy jest uniwersalny. Dzięki prostym ustawieniom parametrów na ekranie układu CNC operator może niemal natychmiast zmienić typ procesu. A to wszystko bez jakiegokolwiek uszczerbku dla ogólnej produktywności. Szybkość pracy maszyny, która w przypadku kół zębatych śrubowych osiąga 750 pociągnięć noża na minutę, prawie dorównuje szybkości najszybszych, specjalistycznych maszyn o jednym zastosowaniu. Dlatego nasz model CLC 200-SZ jest naprawdę uniwersalną maszyną, szczególnie dostosowaną do potrzeb firm, które muszą często zmieniać typ produkcji. Może naprawdę obrabiać koła zębate, wałki, pręty, stożki lub elementy śrubowe, z wieloma cięciami fazy między nimi. Może być wyposażona w naszą szeroką gamę sprzętu i akcesoriów opcjonalnych, takich jak elektroniczny nastawnik fazy, narzędzie do gratowania, narzędzie dwugłowicowe i wiele innych”.
Elektroniczny układ sterowania jest oparty na najnowocześniejszych funkcjach układu CNC firmy FANUC; w tym przypadku model 31iB można połączyć z robotem antropomorficznym do automatycznego załadunku i rozładunku, zwykle z robotem M-710iC/50. „Fakt, że CNC i roboty dobrze współpracują oferuje dwie oczywiste korzyści”, komentuje Cervi. „Z jednej strony ułatwia producentom łączność z dwoma układami sterowania. Z kolei klientowi końcowemu pozwala na używanie do interakcji z maszyną panelu sterowania układu CNC lub panelu sterowania robota. Jest to wielka i praktyczna korzyść, szczególnie jeśli konstrukcja maszyny nie pozwala na wygodne śledzenie całego obszaru roboczego”.

Zaawansowana technologia i wspólne prace rozwojowe

Maszyna taka jak dłutownica CLC 200-SZ to koncentracja technologii będących wynikiem 30 lat doświadczenia producenta nabytego w sektorze kół zębatych; z olbrzymim nakładem prac rozwojowo-badawczych w zakresie sterowników cyfrowych przeprowadzonych przez tego głównego światowego producenta.
Aby zoptymalizować elektroniczny układ sterowania dłutownicy CLC 200-SZ, projektanci tej firmy z regionu Emilia Romagna ściśle współpracowali z technikami z włoskiego oddziału firmy FANUC; w tę współpracę włączyły się laboratoria badawcze i specjaliści ds. rozwoju w Japonii w celu zdefiniowania konkretnych funkcji koniecznych do osiągnięcia najlepszych wyników pod względem precyzji profilów zębów.
Technologicznym sercem rozwiązania firmy FANUC jest kombinacja wykonania szybkiego profilu za pomocą funkcji AICC II oraz funkcji uczenia się, dzięki której układ CNC 31iB próbuje kompensować wszelkie resztkowe błędy profilów przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji opracowanych i zastrzeżonych przez firmę FANUC. Następnie użyto wysoko wydajnych i szybkich kart sterowania osiami oraz wszystkich typowych, już obecnych w układach CNC firmy FANUC funkcji do obsługi frezów modułowych krążkowych, takich jak EGB (Electronic Gearbox) i Flexible Synchronous Control, aby zsynchronizować różne osie pomiędzy sobą.
Ponadto projektanci z firmy CLC we współpracy z lokalnymi specjalistami z firmy FANUC wdrożyli graficzny interfejs dla wyświetlacza „Panel i”, który umożliwia operatorom łatwe programowanie maszyny i tworzenie typowych profilów elektronicznego prowadnika w prosty i bezpośredni sposób; oczywiście pozostaje on dostępny również z panelu sterowania robota poprzez bezpośrednie połączenie między dwoma układami, wykorzystujące połączenie sieciowe oparte na protokole Ethernet/IP.
Cervi konkluduje: „Sposób działania firmy FANUC cieszy się od dawna naszym uznaniem dzięki bezpośredniemu związkowi, jaki nawiązaliśmy, i jej dostępności, która zapewnia szybkie tworzenie rozwiązań dostosowanych do naszych określonych potrzeb. Wygląda to trochę tak, jakbyśmy wszyscy pracowali dla tej samej firmy i podchodzimy do naszych klientów w ten sam sposób. Klienci naprawdę to doceniają i wciąż okazują swoje zadowolenie, wracając i wybierając nasze rozwiązania, ilekroć nadarza się okazja”.

Używane produkty firmy FANUC