Rozpocznij nawigację

Zadanie: Sprawdzanie spoin w nadwoziach samochodów w fabryce AUDI w Brukseli, nawet w miejscach trudno dostępnych lub niedostępnych dla operatorów.

 

Rozwiązanie: Robot współpracujący CR-7iA/L jest wyposażony w system wizyjny do sprawdzania spoin. Robot współpracujący współdziała z operatorami, uzupełniając wykonywaną przez nich procedurę kontroli jakości.

 

Rezultat: Pracownicy kontroli jakości mają większą pewność poprawności wykonanych pomiarów, ponieważ robot przejmuje część ich zadań, tym samym tworząc dodatkowe możliwości bez zagrażania roli samych operatorów.


Technologia odgrywa ważną rolę w Audi, a firma robi wszystko co może, aby przewodzić w tej dziedzinie. „Dobrym tego przykładem jest fakt, że w tym roku byliśmy pierwszą fabryką Audi, która wyprodukowała neutralny pod względem emisji CO2 produkt: Audi e-tron”, powiedział Patrick Danau, dyrektor zarządzający Audi w Brukseli.

 

W fabryce obecnie pracuje wiele robotów, a teraz dołączyły do nich również roboty współpracujące.

 

Patrick Danau: „Stosujemy zasadę tzw. 3D. Każde zadanie, które jest brudne (Dirty), trudne (Difficult) lub niebezpieczne (Dangerous), jest przesłanką ku temu, by zastosować w nim roboty. Ostatnio dołączyło do tego czwarte D, czyli demografia (Demography). Zbliża nas ono do robotów współpracujących, które obecnie zaczynają pojawiać się w coraz większej ilości”.


„Jedną z zalet robotów współpracujących jest to, że nie wymagają chronionych stref bezpieczeństwa, co oznacza, że zajmują mniej miejsca, a to wpływa na oszczędność kosztów”, powiedział Geert De Cop, inżynier zajmujący się robotami współpracującymi w zakładzie produkcji nadwozi. „Innymi zaletami jest oczywiście to, że mogą współpracować bezpośrednio z operatorami oraz że ergonomicznie ich wspierają. A to oznacza, że w przyszłości będziemy mogli zatrudniać do niektórych prac pracowników z niepełnosprawnościami fizycznymi, a roboty współpracujące będą im pomagać”.


Współpracowanie z pracownikami w celu wdrożenia technologiiW ramach projektu realizowanego ze wsparciem firmy FANUC, robot współpracujący CR-7iA/L jest wyposażony w system wizyjny do inspekcji spoin.

 

Geert Motte, rzecznik prasowy działu produkcji podwozi: „Robot współpracujący sprawdza obecność, długość i pozycję spoin w miejscach trudno dostępnych lub niedostępnych dla operatorów”.

 

Pracownicy doceniają pomoc ze strony robota współpracującego, powiedział Mark Van Heirzeele, kierownik działu produkcji nadwozi. „Mają większą pewność jakości produktu, ponieważ robot przejmuje niektóre z ich zadań kontrolnych. Jednocześnie widzą, że nic nie zagraża ich obecnym stanowiskom. To dla nas bardzo ważne”.

 

W przyszłości Audi będzie stosować jeszcze więcej robotów współpracujących w procesie produkcji.

 

„Wdrożenie robota jest bardzo ważna ze względów ergonomicznych”, mówi konsultant ds. przeciwdziałania stratom Walter Seminck. „W dziale produkcji potrzebujemy systemu, który będzie zawsze pracował płynnie i niezależnie. Roboty mogą w tym zakresie udzielić cennego wsparcia pracownikom”.

„Razem z FANUC podjęliśmy się realizacji wspaniałego projektu”, powiedział Patrick Danau, dyrektor zarządzający. „Udało nam się doprowadzić do zaakceptowania użycia robotów współpracujących przez partnerów społecznych i pracowników. To udowadnia, że technologię można wdrażać razem z pracownikami”.