Prevajalnik in knjižnica MACROFunkcija Macro Executor, zmogljiv programski jezik za strojno obdelavo ali upravljanje strojev, makroprograme po meri (makro P-CODE) pretvori, naloži in izvede v F-ROM (flash pomnilnik CNC). Prednosti tega jezika vključujejo velike hitrosti izvajanja kode, največjo varnost programa, preproste postopke klica in razširitev nabora funkcij krmilja CNC.

Benefits

  • Creation of customized functions and programs
  • Modification of Macro Programs to follow machine and production evolution
  • Powerful programming language for machining or machine management purpose

Some NC programs such as technology functions or programs created using custom macros do not need to be modified once created. Other NC programs, such as machining programs, evolve during machining.

The Macro Executor function can convert a Custom Macro program created by the machine tool builder to an executable macro program, load the executable macro programm (P-CODE macro) into F-ROM (CNC Flash Memory), and execute it.

The function which converts a Custom Macro program to an Executable Macro program is called the Macro Compiler. The function which reads and executes a P-CODE macro is called the Macro Executor.

The Macro Library is part of the CNC Application Development Kit.