Ovládacie panelyOvládacie panely stroja a jednotky MDI sú prídavné zariadenia, ktoré sú vyhradené pre CNC od spoločnosti FANUC. Ovládacie panely stroja môžete používať na vykonávanie všeobecných strojových operácií, ako napríklad manuálny pohyb osí v režime JOG, prepínanie medzi prevádzkovými režimami, spustenie a zastavenie programov a nastavenie rýchlosti podávania. Skratka „MDI“ znamená zariadenie na manuálny vstup údajov. Jednotka MDI je zariadenie podobné klávesnici, ktoré môžete použiť na manuálne zadávanie údajov do CNC.

Ovládacie panely stroja

Ovládacie panely stroja FANUC sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a konfiguráciách. Tlačidlo núdzového zastavenia, rýchlosť podávania, spínače pre override vretena a vypínače napájania môžu byť umiestnené na hlavnom paneli alebo na samostatnom vedľajšom paneli. Možných je mnoho rôznych kombinácií , čo umožňuje ľahko prispôsobiť rozloženie panela priestorovým obmedzeniam každého stroja.

Bezpečnostný ovládací panel stroja je vhodný pre stroje, ktoré používajú funkciu FANUC Dual Check Safety (bezpečnosť dvojitou kontrolou). Podobá sa na štandardný ovládací panel stroja, ale všetky kľúčové spínače majú dvojité kontakty. Priradené signály sa preto môžu používať ako bezpečnostné vstupné signály.

Jednotky MDI


Jednotky MDI s kompaktným rozložením ONG majú alfanumerické klávesy, ktoré sú usporiadané tak, aby zjednodušili vstup alebo úpravu programov dielov. Sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a 2 variantoch pre obrábacie centrá alebo pre sústruhy.

Jednotky MDI so všestranným rozložením QWERTY majú klávesy usporiadané ako na konvenčnej počítačovej klávesnici, vďaka čomu sa ľahko prispôsobujú. Zadávanie textu, napr. komentárov do programov dielov, popisných názvov nástrojov atď., je jednoduchšie so známym rozložením QWERTY. Sú k dispozícii v rôznych veľkostiach.

Všetky jednotky MDI majú ovládacie klávesy a klávesy ponúk, ktoré sú potrebné na zadávanie údajov a prepínanie medzi obrazovkami ponúk CNC.