Prispôsobenie systému CNC

Funkcie a nástroje

Pomocou viac ako 250 softvérových funkcií a počítačových nástrojov ponúka spoločnosť FANUC špecializované riešenia pre každú možnú aplikáciu CNC. Vďaka tomu je obrábanie jednoduchšie a umožňuje vám dosiahnuť kratšie časy cyklov, povrchy vyššej kvality, účinnosť prevádzky a zvýšenú bezpečnosť operátora.

FANUC Picture

FANUC Picture ponúka jednoduchý spôsob vytvorenia prispôsobených obrazoviek operátora a HMI pre komplexné procesy a poskytuje všetky funkcie a vlastnosti moderných nástrojov softvéru HMI. Podporuje predmety, animácie, údaje a viaceré jazyky, ako aj funkcie a jazyk makier na spúšťanie bežných postupov na vykonanie úloh. Obrazovky sa zhromažďujú a ukladajú v pamäti CNC Flash-ROM (FROM) a vykresľujú sa priamo prostredníctvom CNC bez toho, aby bol potrebný operačný systém Windows® alebo modul runtime. Nástroj Picture znižuje počet chýb operátorov, zjednodušuje ich prácu, zvyšuje produktivitu a uľahčuje ovládanie stroja a procesov.