C-ExecutorFANUC CNC provides a powerful set of tools to allow custom software developed in C to access the CNC functions.

Using the C-Language Executor functionality it is possible to develop customized CNC screens and powerful Human Machine Interfaces (HMI). It is also possible to add new functionality to the CNC, as well as machine control functions written in C.

The C-Language Library for C-Language Executor is a software library that allows custom software to access the CNC functions and be executed by the C-Language Executor functionality.

The C-Language Library for C-Language Executor is part of the CNC Application Development Kit.

Benefits

  • Creation of customized functions and programs using C-Language 
  • Modification of Macro Programs to follow machine and production evolution 
  • Powerful programming language for machining or machine management purpose

Knižnica C-Language pre nástroj C-Language Executor

Použitím jazyka C-Language Executor ako výkonného programovacieho jazyka na obrábanie alebo na účely správy stroja môžete vyvinúť upravené obrazovky CNC, funkcie a programy a tiež efektívne ľudské rozhrania strojov (Human Machine Interface – HMI). Tiež vám umožňuje pridávať vášmu CNC nové funkcie ovládania stroja napísané v jazyku C. Navyše môžete upravovať programy Macro, aby sledovali rozvoj strojov a výroby.