Навигация

Flexilink използва делта роботи на FANUC за постигане на впечатляващи темпове на взимане в нова производствена линия

Заданието:
Проектиране на производствената линия по нов начин с цел увеличаване на производителността и постигане на работни темпове от 60 бройки в минута. Автоматизиране на работата, извършвана до този момент ръчно; осигуряване на прецизно манипулиране, позициониране и дори сгъване; подобряване на контрола на качеството и внедряване на мерки за предотвратяване на задръстванията.

Решението:
Използване на делта робот M-1iA на FANUC, оборудван с iRVision, за визуална проверка и взимане на елементи, пристигащи хаотично върху конвейер, преди да бъдат поставени върху транспортна лента. Използване на LR Mate 200iD за изваждане на тези елементи и поставянето им в опаковка. 

Резултатът:
Компактна и опростена производствена линия, постигаща отлични времена на обработващите цикли и премахваща необходимостта от допълнителни конвейери и оборудване.

Два различни компактни робота за гъвкаво натоварване на блистери

Flexlink комбинира делта робот и антропоморфен робот (произведен от FANUC), за да внедри иновативна автоматизирана система за зареждане на блистери във фармацевтичния сектор. Манипулирането на материали от една на друга машина в производствена линия е една от основните компетенции на Flexlink, която откакто създаде известните си конвейери, вече може да предложи няколко роботизирани и напълно персонализирани решения за оптимизиране на потока от материали и информация в рамките на производствените процеси: от малки инсталации до цели предприятия.

Днес тя е част от групата Coesia и има дълга традиция и голям опит в създаването на роботизирани решения за най-различни области на приложение – от козметика и лекарства до продукти за широко потребление и електронни карти.

Ето какво казва Андреа Самбюи, главен изпълнителен директор на Flexlink за Италия и развиващите се икономики: „Групата Coesia предлага пълна серия автоматизирани опаковъчни машини и решения за промишлена обработка.  Flexlink принадлежи към направлението IPS (Решения за промишлени процеси), което по същество се занимава с управлението на продуктовия поток между две машини в производствената линия.“

Гъвкавост и компактност за медицински приложения

Пример за иновативно използване на роботизирани решения в съчетание с конвейер е постигнатото от Flexlink за голям производител на медицински изделия, който се нуждаел от повишаване на производителността. Целта на намесата на Flexlink бе да се свърже линията за сглобяване по по-ефективен начин, осигурявайки по-висока производителност в сравнение с предишните дейности, които се извършваха само ръчно, и същевременно, чрез прилагането на по-голям контрол на качеството, да се избегнат задръстванията, причинявани от наличието на продукти, които не са поставени по правилния начин. Детайлът, който трябваше да бъде обработен, в зависимост от продуктовата партида се затваряше с капак с различен цвят, който идентифицираше дължината и размера му.

Спецификата на този детайл от гледна точка на манипулирането бе, че изискваше много уникално позициониране – не можеше просто да се премести и постави, защото някои елементи трябваше да бъдат сгънати правилно и впоследствие да бъдат внимателно избутани и поставени в опаковката му.

Освен това друга присъща трудност, възникнала в хода на този проект, бе да се постигне необходимата скорост на работа, равна на 60 детайла в минута.

Робот за всеки

Flexlink избра да използва решение с високоусъвършенствани роботи, което включваше два различни вида: делта робот на FANUC модел M-1iA и антропоморфен робот на FANUC модел LR Mate 200iD, и двата оборудвани допълнително с визуална система iRvision.

Първият робот взима детайлите в движение, натоварени в насипно състояние върху лентата на конвейера. Роботът е оборудван със система за наблюдение, направляваща автоматичното изваждане на детайла, който пристига в разбъркан ред и ориентация върху лентата. Същата система за наблюдение извършва и проверка на качеството на всеки един пристигащ детайл. В случай на отклонения в параметрите детайлът се оставя върху конвейера, който го изхвърля в края.

След като го извади, роботът M-1iA на FANUC го поставя върху междинен конвейер, който се задвижва от стъпкови мотори, за да го разположи в правилната ориентация в зоната за изваждане.

В този момент антропоморфният робот FANUC LR Mate 200iD, оборудван с двойно устройство за захващане, се намесва, като поставя двете части така, че да премести детайла и да го постави в опаковката му. Ако вторият робот е свързан със система за наблюдение, тя извършва още една проверка, за да предотврати неправилно позициониране.

„Изборът на компактен делта робот за първото изваждане се базираше на необходимостта от по-добро използване на наличното пространство и за постигане на отлични нива на производителност по отношение на скорост и прецизност“, обяснява Давид Зуфа, технически директор на Flexlink. Роботът M-1iA на FANUC е създаден, за да се справя с такъв тип проекти, при които трябва да се преместват и сглобяват малки предмети с висока скорост и точност. Това е много компактен модел с работен диаметър от 280 мм и товароносимост до 500 г. Чрез добавянето на системата за наблюдение вече няма нужда обектите да се поставят по определен начин, преди роботът да ги вземе. Той сам ги открива. Зуфа продължава: „Това ни позволи да изключим допълнителни конвейери и устройства, които трябваше да подреждат детайлите, както и редица други елементи, които щяха да направят конвейерната система по-сложна и тромава. Освен това промените в производствения формат могат лесно да се управляват. Ние само трябва да зададем настройките на софтуера, за да се преместват всякакви видове изделия. Решението ни е напълно универсално и осигурява значително предимство по отношение на компактността на окончателната система.“

Размерите на цялата машина са около 3 м и на нея работят 2 робота, разположени така, че да позволяват удобен достъп на оператора и да улесняват дейностите по периодичното почистване.

Компактността и малкото тегло са две важни характеристики на антропоморфния робот FANUC LR Mate 200iD, който е изработен от алуминиева сплав и се отличава с общо тегло от 20 кг, товароносимост до 7 кг и обсег от 700 мм. Зуфа обяснява: „Отличната товароносимост на робота LR Mate 200iD ни позволи правилно да организираме простото движение на поставяне на блистерите, като работим едновременно с двете части, което е от съществено значение за постигане на необходимите времена за цикъл за този проект. В този случай системата за наблюдение не проследява, а контролира качеството в зоната на поставяне. Благодарение на придобития опит и лесното конфигуриране на софтуера iRVision не беше трудно да се постигне целта, която бяхме набелязали.“

Печелившо сътрудничество

Опитът, придобит от Flexling в сферата на роботизираните решения, в съчетание с качеството на продуктите и услугите за поддръжка на FANUC се оказа печеливша комбинация, която допринесе за изключителния успех на внедреното решение. То работеше известно време непрекъснато на три работни смени и впоследствие бе дублирано от крайния клиент заради постигнатата отлична ефективност.

Зуфа подчертава: „Продуктите на FANUC винаги са осигурявали оптимална производителност и функционалност, но човешкият фактор оказва още по-съществено въздействие. Взаимоотношенията с екипа за техническо обслужване са отлични и са базирани на максимално сътрудничество и ефективност.“

С тази машина ние от Flexlink положихме основите, необходими за изграждане на решения за зареждане на блистери на международно ниво – много гъвкави и продуктивни, с възможност за бързо адаптиране към различните специфични нужди на клиентите, които работят на различни пазари.

Самбюи заключава: „Това е важен елемент, който се вписва в глобалната синергия на групата Coesia. Целта е да разполагаме с всеки елемент, който може да е от полза при предоставяне на цялостна производствена линия на големите многонационални компании – от първоначалната обработка на основния продукт до крайното му натоварване върху палета. В рамките на компаниите от групата ни вече съществуват редица сътрудничества, което ни позволява да използваме съответните им умения, включвайки също доставчиците, които могат да осигурят онази гъвкавост и способност за реагиране, които са ни необходими, за да бъдем конкурентоспособни на глобалния пазар. С FANUC се работи много лесно, защото е компания, която освен че доставя качествени продукти, демонстрира способността да отговаря ефективно на потребностите ни и да е на разположение, когато имаме нужда от помощ. Общата цел е удовлетворението на клиентите, защото те очакват надеждни и последователни решения за всички пазарни нужди.“