OPC ServerOPC je komunikačný štandard pre priemyselnú automatizáciu. FANUC OPC Server je aplikačný softvér Windows® pre osobné počítače, ktorý konvertuje komunikačný protokol medzi OPC a FOCAS. Zariadenia s funkciou klienta OPC môžu prostredníctvom tohto softvéru komunikovať s CNC od spoločnosti FANUC

Výhoda

  • Ľahké pripojenie k aplikačnému softvéru tretej strany, ktorý má funkciu klienta OPC

Notice

Certain functions may require additional hardware, different CPU type or additional memory capacity or may cause compatibility issue with other functions. In case of doubt, contact your FANUC sales representative for additional information and support.