Навигация

Интервю с г-н Десислав Димитров, директор отдел „Стратегически инвестиционни проекти“ в TESY

Какво оборудване на FANUC сте внедрили в производство на TESY и за какво допринася то в дейността Ви?

Оборудването на FANUC в нашите производства е в две основни направления – производство на пластмасови изделия и роботизация. Преди няколко години закупихме и пуснахме в експлоатация двa щприцавтомата FANUC ROBOSHOT за производство на пластмасови изделия, които влагаме в нашите крайни изделия  - продукти за производство на топла вода и отопление на дома. Преди да закупим тези машини ни беше дадена възможността да направим тестове с наши инструменти в централата на FANUC в Люксембург. След отличните резултати, които получихме при тези тестове, инвестирахме в две изцяло електрически шприц машини FANUC ROBOSHOT a-S300 iA със затварящо усилие от 350 тона. Резултатите след няколко години експлоатация бяха далеч по-високи от очакваните и планирани предварително, на база данните от преговорите. Драстично понижихме разходите си за електроенергия, като същевременно увеличихме капацитета на производство в сравнения с аналогичната техника, с която вече разполагахме.

Второто основно направление, в коeто работим заедно с FANUC, е в сферата на индустриалната роботизация. Наши специалисти преминаха различни нива на обучение за интегриране на роботизирани системи FANUC, което ни помага да сме много гъвкави и бързи при реализацията на проектите в компанията. С подкрепата на колегите от ФАНУК България изградихме собствен РОБО център, в който вече обучения екип на TESY интегрира различни решения в областта на роботизацията и автоматизацията. Разполагаме и с обучителна клетка на FANUC, на която извършваме обучение на нашите специалисти и оператори.

Какви операции или процеси сте автоматизирали с роботи на FANUC?

Автоматизирали сме много разнообразни операции с роботите FANUC, като например заваряване, рязане, най-различни манипулации с детайли и инструменти. Фокусът ни в тези процеси е не да намаляваме персонала, а да направим работната среда по-привлекателна за операторите, процесите - по-леки за хората и като цяло - да повишим ефективността на работа.

Какви са ползите от внедряването на роботизираните решения в производството на TESY?

След внедряването на роботизацията получихме както стабилен едноелементен производствен процес, така и доста по-добра работна среда за операторите, които бяха разтоварени от тежките, монотонни и непривлекателни операции. Автоматизацията с роботите на FANUC ни позволи да повишим производителността и да намалим себестойността на произвежданите продукти.

Доволни ли сте от качеството и надеждността на оборудването на FANUC, което използвате?

Към момента използваме основно три марки индустриални роботи, като нашият персонал е обучен да оперира с тях и да ги интегрира в системни решения. Работим с FANUC в направлението по роботизация от 6-7 години и досега не сме имали никакви сервизни намеси, въпреки че в по-голямата си част оборудването работи в денонощен режим от 5 до 7 дена в седмица, т.е. имаме сектори, където се работи само с кратки спирания за техническа профилактика. 

Трябва да бъда честен и да кажа, че нашите специалисти предпочитат марката FANUC в новите системи, тъй като тази платформа им дава възможност за по-лесно интегриране и адаптиране (хардуерно и софтуерно) към различните решения, върху които работим.

Какви услуги ползвате от сервизния център на FANUC? 

Използваме по-голямата част от услугите на сервизния център на FANUC. Според фирмените политика на TESY всеки един производствен процес трябва да се осигури и гарантира от всички аспекти, а поддръжката на оборудването е един от най-важните компоненти в това направление. Гаранционен сервиз не сме ползвали, което може само е да добър атестат за надеждността на оборудването на FANUC. 

Разчитаме обаче на превантивното обслужване, което нашите екипи по техническа поддръжка планират и координират със сервизния център на FANUC. При необходимост от ъпдейти на софтуера, при инсталиране на допълнителни опции и функционалности към системите също имаме много добра координация.

 

Какви са Вашите впечатления от работата на сервиза на FANUC?

Ние работим съвместно, за да решаваме проблеми и да организираме процеси, и срещаме от екипа на ФАНУК пълно разбиране и подкрепа. До момента няма аварийни и непланирани спирания, което означава, че техническите екипи както на TESY, така и на FANUC си вършат отлично работата по отношение на превенцията.

Нямаме забележки по отношение на комуникацията и бързината на реакция. Всеки поет ангажимент от екипа на FANUC за сервизна услуга е бил спазен съобразно планирания обем и тайминг. Разбира се, това е изрично наше изискване към всички доставчици и партньори, защото всяко отклонение влияе на целия производствен процес. Искаме да изкажем нашите благодарности на сервизния екип на FANUC за бързата и професионална реакция.

Смятате ли да внедрите и други роботизирани решения във Вашето производството?

В настоящото производство на TESY са интегрирани близо 30 индустриални робота. Процесът на роботизация и автоматизация е основният елемент на оптимизация на съществуващите мощности и базов при проектирането на нови. Ние сме само в началото на този процес и все по-пълната автоматизация и роботизация предстои. TESY е един от лидерите в Европа в направлението, в което работи, и е напълно естествено да си партнира с FANUC като един от световните лидери в областта на роботизацията.

TESY

TESY е част от Фикосота Холдинг и разполага с пет завода на територията на България. Компанията реализира своята продукция в повече от 50 държави на 4 континента. Производствената програма на дружеството обхваща електрически бойлери с обем от 6 до 150 l, панелни конвектори, маслени радиатори, високообемни бойлери и буферни съдове с обем от 160 до 2000 l.

Научете повече за FANUC и TESY в тази история на успеха

За да увеличи производството на части от пластмаса, водещият производител в България на бойлери, бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди – фирма ТESY, избира да внедри две изцяло електрически шприц машини FANUC ROBOSHOT a-S300iA с усилие на затваряне 350 тона. Това позволява на компанията да намали с 30-50 % производствения цикъл в зависимост от размера на произвежданите детайли.

Изтегляне на pdf

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕО