Навигация

Задача:
Водещ специалист в областта на решенията за автоматизация помага на двама клиенти от напълно различни индустрии да постигнат значителен напредък в производствените си процеси. Първият, компания за производство на млечни продукти, цели да автоматизира операцията по палетизиране на кисело мляко, а вторият, производител на метали, цели да автоматизира зареждането и мониторинга на температурата на своите пещи.

Решение:
Симлоджик разработва решения, базирани на роботи FANUC, и за двете приложения. При производителя на млечни продукти четириосен промишлен робот FANUC M-410 палетизира пластмасови каси с кисело мляко в края на две отделни линии. При производителя на метали индустриален робот FANUC R-2000iC/210L зарежда пластини катоден цинк в пещите на компанията, когато и колкото е необходимо.

Резултат:
В млекопреработвателното предприятие FANUC M-410 палетизира каси, идващи от производствени линии с капацитет 720 каси на час, като инсталацията има възможност да палетизира касите по избор на оператора. В предприятието за производство на метали FANUC R-2000iC/210L вече повдига плочи с общ тонаж около 100 тона за 24 часа, като свежда до минимум необходимостта от ръчен труд в опасната зона на пещите в завода.


Роботизацията прави производствата конкурентоспособни и подготвени за бъдещето

Симлоджик ЕООД е компания с дългогодишен опит в автоматизацията на дискретни и непрекъснати производствени процеси за различни индустрии като нефтопреработвателната, химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата, металургията и др. Развивайки направлението роботизация на производствените процеси, фирма Симлоджик се фокусира върху изграждането на роботизирани линии за палетизиране и манипулиране на материали и има десетки успешно реализирани проекти у нас и в чужбина. Управителят на фирмата, г-н Пламен Пенев, споделя какви са предимствата и ползите за компаниите след внедряването на роботизирани решения в техните производства.

За да увеличат своята ефективност и да повишат  конкурентоспособността си на пазара, българските компании все по-често се обръщат към роботизацията на техните производства. За да се реализират подобни мащабни и комплексни проекти е необходим строго индивидуален подход за проектирането и изработването на цялостно решение от специализирани в автоматизацията инженерингови компании като нашата,“ споделя г-н Пенев.

За нуждите на ЕЛВИ ООД фирма Симлоджик проектира и разработва роботизирана инсталация за палетизиране на пластмасови каси с кисело мляко. „Автоматизираната линия е базирана на 4 осен индустриален робот FANUC M410 с товароносимост 315 кг, който палетизира готовите продукти, постъпващи от две отделни линии. Фирма Симлоджик е разработила специализиран грипер за захващане на 4 каси едновременно, като основните му конструктивни елементи и детайли са проектирани, изработени и асемблирани от нашия екип“, допълва г-н Пенев.

Капацитетът на двете производствени линии е приблизително 720 каси на час. Инсталацията има възможност да палетизира касите по избор на оператора - от двете линии на едно и също пале, от някоя от двете линии върху двете палета или всяка линия за себе си на съответното пале към нея. 

Цялостното управление на системата се извършва от индустриален контролер, а фактическото задаване на параметрите за палетизиране става чрез индустриален тъч скрийн дисплей. Визуализацията на панела е изцяло на български език и е разработена от Симлоджик, специално за съответното приложение. Като бъдещо разширение на системата се предвижда индустриалният робот да поставя сам празни палети на определените позиции. 

Друг интересен проект Симлоджик реализира в пещите на компанията за цветни и благородни метали КЦМ АД, където разработва роботизирана система, базирана на индустриален робот FANUC R-2000iC-210L.

Роботът зарежда едновременно две пещи с пластини катоден цинк като подава съответния пакет пластини според необходимостта в едната или другата пещ. Системата регулира автоматично температурата и нивото в пещите. Подаваните количества цинк се измерват с индустриална везна, като всички данни за работата на пещите и подаваното количество материал се архивират и показват на операторска станция,“ допълва г-н Пенев.

Системата осигурява минимален престой на персонала до опасните зони на пещите и минимализира температурния стрес. Роботът FANUC R-2000iC-210L поема тежките операции по повдигне на цинковите листа като повдига до 100 тона за 24 часа. 

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕО

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕО