Навигация

MAG използва предимствата на ЦПУ 31i-MODEL B5 на FANUC, за да покори азиатските пазари

Заданието: За новите си обработващи центри с двоен шпиндел водещият производител на машинни инструменти MAG търсеше контролер, който да направи машината по-привлекателна за по-големи целеви групи на световния пазар. Друг важен фактор за MAG бе производителят на управляващи устройства да може да покрие всички области, и по-специално от високотехнологични ЦПУ контролери и PLC до HMI интерфейси.

Решението: Прототипът на новия обработващ център с двоен шпиндел на MAG е оборудван с ЦПУ 31i-MODEL B5 на FANUC. Освен това в тази нова машина на MAG са разположени общо 18 сервомотора за главни и помощни задвижвания.

Резултатът: Оборудвано с контролера на FANUC, едно и също оборудване на MAG може да се използва по целия свят, и по-конкретно в Китай и Индия, където броят на инсталираните машинни инструменти е най-висок и продължава да расте. Освен това, в сравнение с пряката конкуренция сред производителите на управляващи устройства, MAG вижда значителни предимства по отношение на икономическата ефективност на компонентите на FANUC, от която може да се възползва и крайният клиент. 


Прототип на MAG за AMB с ЦПУ технология от FANUC

MAG се стреми да влезе на пазара за производство на компоненти със световна премиера. Новият обработващ център с двоен шпиндел работи с контролер на FANUC, включително технология за сервозадвижване.

С новия SPECHT 500 DUO+ MAG преди всичко се стреми да предложи икономично решение на производителите на пазара за компоненти. В миналото дейността на MAG бе насочена предимно към автомобилния пазар. Не е изненада, че сред производителите на оригинално оборудване и доставчиците компанията се счита за „доставчик на системни машини“. Сега предстои разширяване, което се движи с мощна инерция.

В AMB високопроизводителният обработващ център SPECHT 500 DUO+ празнува не само своята обща премиера, но и факта, че контролерът му е от FANUC. Прототипът на този нов обработващ център с двоен шпиндел е оборудван с ЦПУ 31i-MODEL B5 на FANUC. Освен това в тази нова машина на MAG са разположени общо 18 сервомотора за главни и помощни задвижвания.

Целта на използването на контролера на FANUC е да направи машината по-атрактивна за по-големи целеви групи на световния пазар
Успехът в масовия бизнес с Китай подтикна MAG и FANUC да обърнат поглед сега към европейския пазар. В крайна сметка бизнесът с Азия представлява малко повече от 50% от общите продажби на MAG. А клиентите от Азия са посочили FANUC като предпочитан доставчик на контролери за своите заводи. Д-р Манфред Бергер, изпълнителен вицепрезидент „Глобални продажби“ в MAG IAS, Айзлинген: „При някои години на производство дори половината от всички машини с ЦПУ, произведени в MAG, бяха оборудвани с FANUC.“

Като общо правило – а и двете страни са на едно мнение по този въпрос – производителите на оригинално оборудване и техните доставчици се стремят към повече или по-малко единни стандарти. Бернард Луш, ръководител „Продажби на ЦПУ контролери“ във FANUC Германия: „Трябва да предложим възможност да се произвежда с едно и също оборудване във всички производствени бази.“ Във всеки случай в MAG са доволни, че имат наличен по целия свят източник на известните високопроизводителни контролери. В сравнение с пряката конкуренция сред производителите на управляващи устройства MAG вижда значителни предимства в икономическата ефективност на компонентите на FANUC, от която може да се възползва и крайният клиент. Азиатският пазар с Китай и Индия ще продължи да се разраства. Днес Китай вече има най-големия инсталиран производствен капацитет в машинни инструменти в сравнение с останалия свят и подобна тенденция се очаква за Индия в следващото десетилетие. Д-р Бергер: „Въз основа на този аспект сътрудничеството с FANUC се предполага, че ще има още по-голямо значение за MAG.“

Компанията иска да се възползва от добрата си репутация в бизнеса със системни машини, за да внедри тези машини на пазара за компоненти. За целта са необходими само малко модификации и допълнения. Новата машина с двоен шпиндел SPECHT например е оборудвана с устройство за смяна на палетите, което не съществува в тази си форма сред приложенията за масово производство в автомобилната промишленост. В миналото компанията не искаше да създава конкуренция за групата си от свързани лица със собствена серия машинни инструменти – пазарната тенденция днес превърна това във въпрос, за който е безполезно да се спори. И: „Ние сме силни при 5-осовите машини“, както гласи смелото мото. Първите клиенти са на път – от отрасъла на доставчиците за автомобилната индустрия.

Усъвършенстван и всеобхватен
Като системен доставчик в областта на ЦПУ контролерите и технологията за сервозадвижване, FANUC може да осигури висока стойност на „Smart Production System“, за първи път представена миналата година на EMO. Именно от това се нуждае MAG: Важен фактор е производителят на устройства за управление да може да покрива всички области. По-специално, от високотехнологични ЦПУ контролери и PLC до HMI интерфейси. Идеята е да се внедри стандартизиран интерфейс и концепции за обслужване – от най-базовата машина до обработващия център. За целта контролерът трябва да предлага както на оператора, така и на персонала по поддръжката повече функционалност от преди, например за диагностични функции, програмни интерфейси, зареждане на базови инструменти, самодиагностика или измервателни технологии в машината. Ето защо MAG смята, че машинните инструменти следват път, подобен на този на съвременните автомобили: очаква се помощните системи да поемат изцяло или да подпомагат рутинните операции. По този начин контролният панел на оператора ще се превърне в най-важния комуникационен интерфейс между него и персонала по поддръжката. Д-р Бергер: „В допълнение към сензорната технология и производителността от страна на устройството, производителят на контролери ще играе все по-голяма роля за помощните системи.“

В MAG използването на ЦПУ на FANUC обещава не само върхова технология, но и повече експлоатационна готовност. Това означава, че надеждността на целите агрегати е много по-висока от тази на конкурентните продукти. Сервизните регистри на практика показват липса на всякакви неизправности. Още едно предимство на технологията на FANUC става очевидно, ако човек отвори разпределителния шкаф. „Той изглежда добре организиран, тъй като компонентите в него, като например инверторът, са много компактни.“

„Размерът на машинно обработваните компоненти е ограничен от разстоянието между шпинделите. Specht 500 Duo има разстояние между шпинделите от 720 мм, втората по-голяма машина с двоен шпиндел има разстояние от 810 мм. Операторите могат да създават повече допуск чрез типа настройка“, казва Юрген Майер от отдела за маркетинг на техническите продукти. Плановите инженери и програмисти са изключително изобретателни в това отношение и рядко ги плашат стандартните размери, както се вижда в примера на носач на мост, който „просто“ е монтиран под наклонен ъгъл.

Това са само някои от областите, в които потребителите могат да потърсят компетентен съвет от специалистите в MAG. Споменавайки „пълна гама“, Бергер засяга накратко обхвата на услугите преди, по време на и след продажба. По този начин може вече да се започне анализ на процесите на обработка с виртуална машина, като се определят времената за цикъл и сценариите на сблъсък при движение. „А ние имаме опит в предлагането на различни концепции за автоматизация или свързване.“ Човек е късметлия, ако има правилния партньор за автоматизация. MAG има много конкретни очаквания:


"Today and in the future, our customers require the flexibility from a machine and systems supplier that he can offer all the major brands of controls. For MAG, this means that all machine models can be equipped with FANUC components and must be available at all times. In the higher-end machine segment, we find a limited group of suppliers offering similar quality. Our customers buy the most economical solution from the group of suppliers from whom they have solicited bids. To the extent that FANUC is approved in the requirements specification, there will be no alternative.“

Също като своите предшественици новата машина с двоен шпиндел от MAG е бърза и продуктивна. Изключителни базови параметри: по-малко от 2,5 секунди време от стружка до стружка и под една секунда време за смяна на инструментите са върхови постижения в сравнение с другите подобни машини. Сервозадвижванията на FANUC в съчетание с ЦПУ и собствения софтуер на MAG с грижат за осигуряване на бързи времена от стружка до стружка.

За да може машината да е не само бърза, но и прецизна, тя осигурява компенсиране по всички линейни оси. За осите X, Y и Z система за измерване Heidenhain определя шпиндела според направляващите. По два бързи сервомотора на FANUC за всяка от осите стабилизират всички възможни отклонения в позицията. Това осигурява оптимална позиция на шпиндела във всеки момент.

MAG естествено разчита и на комбинацията от верижен и дисков магазин при новия SPECHT 500 DUO+. С този патентован инструментален магазин смяната на инструменти може да се извършва за по-малко от секунда, което е рекордно време. Съответният собствен софтуер използва устройството за ЦПУ и намалява до минимум времената за изчакване. Зареждането на магазина, който побира 112 инструмента, се извършва на удобна за потребителя височина и успоредно с процеса на машинна обработка.

Икономично използване на енергията
Въпреки че SPECHT 500 DUO+ е специално проектиран за пазара на компоненти, изискването за енергийно ефективни операции идва от сектора на автомобилостроенето.
Бернхард Луш: „Тази машина ще предлага по-ниско потребление на енергия в сравнение с другите подобни машини.“ Но: стойностите на потреблението трябва също и да се документират. Ето защо опционалният пакет за машината на MAG с управляващо устройство на FANUC ще включва и монитор на енергийната ефективност, т.е. интерфейс, който ще показва потреблението на енергия от машината. А още преди премиерата на SPECHT 500 DUO+ вече се обсъжда графикът за развитие в близко бъдеще. Прогнозите са, че обработващите центри ще извършват и процеси за хонинговане. Управляващото устройство на FANUC определено е добре оборудвано за целта.Използвани продукти на FANUC