Навигация

Leibold разчита на ЦПУ системите на FANUC за осигуряване на постоянно качество в широк набор от процеси за машинна обработка

Заданието::
Внедряване на цялостно управление на качеството и постигане на нулево ниво на дефектни части в производствен цех, работещ с около 160 обработващи центри. Сред тях има едношпинделни и многошпинделни машини, многоосови машини и автоматизирани машини с трансфериране на обработваните детайли.

Решението:
Предвид широкия набор от довършителни обработки, които се извършват в завода, Leibold имаше нужда от ЦПУ система, способна да обработва детайли със сложна геометрия и да осигурява невероятна точност. Едновременно с това, системата трябваше да е достатъчно гъвкава, за да работи с изключително разнообразие от машини и да може бързо да се адаптира към изпълнението на нови задания.

Резултатът:
Благодарение на дългогодишния опит с продукти на FANUC в завода, системите на FANUC се наложиха като логичния избор. Въпреки различните поколения машини в производството, благодарение на философията на FANUC за разработване на системи с възходяща съвместимост, дори по-старите обработващи програми на Leibold могат да се изпълняват на новите машини. В крайна сметка, резултатът е изключителна съвместимост в цялата производствена среда, независимо от разнообразието на процесите.

 


Качеството като фактор за успех

Производител на прецизно струговани детайли разчита на Star Micronics и FANUC

Компанията Leibold & Amann от десетилетия произвежда високопрецизно струговани детайли. От самото начало тя им за цел да осигурява цялостно управление на качеството и днес се стреми към нулево ниво на дефекти. В този аспект осигуряването на качеството и производството имат все повече допирни точки, при което отделните компоненти играят съществена роля: Leibold & Amann могат винаги да разчитат на своите партньори Star Micronics и FANUC.

Всеки, който на днешно време иска да бъде успешен като производител на прецизни детайли, трябва да изпълнява множество критерии: формите на обработваните детайли стават все по-сложни на фона на все по-високите стандарти за качество; що се отнася до размера на партидите, доставчиците трябва да са гъвкави и в повечето случаи да доставят продуктите „точно навреме“. Много клиенти също така се обръщат за указания и съвместни разработки към доставчиците си – от фазата на идейния проект чак до стартиране на производството.

Leibold & Amann от Велендинген–Вилфлинген е пример за фирма доставчик, израснала едновременно със своите отговорности и постигнала образцово ниво на работа. Години наред този специалист по прецизно струговани детайли е включван като предпочитан доставчик в списъка на най-големите автомобилни производители на оригинално оборудване и отраслите, които ги снабдяват, и е получил няколко награди, например наградата за доставчик, връчена му наскоро през ноември 2011 г. от ZF Group.

Благодарение на задълбочените си познания за производството Leibold & Amann е подготвена да се справи с всякакви заявки от клиентите: компанията може да доставя малки или големи партиди (като се започне от 52 милиона единици) сложни или базови обработвани детайли, с размер на карфица или с дължина до 1 м, практически с всяко желано качество. Зад всичко това стои всеотдаен, висококвалифициран екип, който възприема философията за качеството в продължение на няколко години, и набор от машини, които позволяват икономично производство на прецизни детайли.

Производството и управлението на качеството са неделими

Михаел Лайболд, който отговаря изцяло за производствената технология, обяснява: „Ние бяхме една от първите компании в сферата на прецизната технология, която включи изискванията за тотално управление на качеството във фирмената си философия. Съчетаването на производството и осигуряването на качеството бе едно от най-важните предизвикателства при системното въвеждане на структурата ни за качество.“

Резултатите са очевидни, ако се съди по производствената база. Измервателните станции на системата за автоматизиран контрол на качеството (CAQ) при всяка група машини са последователен израз на нашия ангажимент за управление на качеството. Тези измервателни станции, включени в производствения процес за точна проверка и документиране на произведеното качество на определени интервали в съответствие с план за измерване и с помощта на подходящо измервателно оборудване, гарантират много високо ниво на качеството.

Високотехнологични машини като основа за качество

Най-напред обаче трябва да произведете качеството. Михаел Лейболд казва: „За икономично производство прецизните детайли и модули трябва да се произвеждат конкретно според геометрията и размера на партидата им. Тъй като никога не сме искали да ставаме специалисти за групи детайли, решихме да развием няколко области на производство. В резултат на това днес можем да предложим най-икономичния метод за производство на който и да е детайл.“

Разнообразието от машини върху площ от 10 000 m² е наистина впечатляващо: По-голямата част от близо 160-те машини включват операции за фрезоване – предимно едношпинделни, но така също и десет многошпинделни машини, както и няколко многоосови машини и автоматизирани машини с ротационно придвижване на обработваните детайли. Отстрани на тях е разположен цехът за шлифоване, който обхваща методи за машинна обработка, като например шлифоване с врязване, напречно подаване и профилно шлифоване. Leibold & Amann има оборудване дори за различни стъпки за повърхностна обработка на метали: Диапазонът от възможности включва лепинговане, пясъкоструйна обработка, обработка със стъклени перли, индукционно втвърдяване, термообработка, както и сервизна обработка.

Основният производител на машините е Micronics от Нойенбюрг. Това партньорство се е доказало в продължение на много години наред с добрите взаимоотношения с производителя на управляващите и задвижващите устройства, FANUC, който оборудва първия управляван с ЦПУ струг, закупен от Leibold & Amann през 1984 г. С течение на времето доверието в продуктите, обслужването и последователността на FANUC нараства, което е причината дейностите за прецизно струговане да останат лоялни към този партньор. Михаел Лейболд потвърждава: „В лицето на FANUC определено имаме компетентен, честен и последователен партньор.“

ЦПУ на FANUC – надеждни и с възходяща съвместимост

По този начин за машините от различни поколения има също модели управляващи устройства на всякаква възраст чак до най-новите модели ЦПУ. Защото философията на FANUC е да разработва управления, които да са възходящо съвместими, въпреки че почти всички, дори по-старите програми за цифрово управление, могат да се изпълняват на новите машини. „Трябваше само да направим дребни настройки по отношение на форматирането и те бяха готови за работа“, изтъква Михаел Лейболд. „Това, естествено, е много удобно за нас. Но на първо място ценим точността и надеждността на продуктите на FANUC. Защото, за да се постигне високо качество на производството и постоянство на разходите, от огромно значение е експлоатационната готовност на машината и управлението.“

Дори ако някоя печатна платка се развали или моторът започне да показва слабости, повредата по принцип се отстранява бързо. От една страна, Leibold & Amann има малък склад за резервни части и компоненти, зареден със стандартните усилватели, мотори и елементи за управления, за да могат да реагират бързо при спешни случаи. От друга страна, производителят на струговани детайли може да поръчва резервни части онлайн директно от FANUC. „Това наистина работи добре. Може донякъде да е по-трудно с по-старите ни модели ЦПУ“, отбелязва Михаел Лейболд. „Именно защото компонентите на FANUC са много издръжливи, понякога няма постоянна наличност от резервни части, както е в други случаи. Но FANUC винаги ни предлага решение за резервни части.“

Тъй като Leibold & Amann използват почти изцяло управления на FANUC, компанията провежда обучения за служителите си за системите на FANUC. За целта тя разполага на място с обучителния софтуер NC Guide на FANUC. С негова помощ цялата машина се симулира на компютър. Програмите за ЦПУ се пишат на компютъра и се симулират, преди да бъдат тествани върху реална машина. „Това е изключително практично“, казва Михаел Лейболд, „тъй като позволява на нашите стажанти да придобият предварителен опит с FANUC и без много усилия да се запознаят с управлението.“

Leibold & Amann – пределна прецизност повече от 75 години

Тази средноголяма компания със седалище във Велендинген-Вилфлинген близо до Ротвайл, Германия, вече над 75 години поддържа производство на високопрецизни струговани и дребни детайли. Благодарение на постоянните подобрения в производствената технология и осигуряване на качеството, изделията отговарят на най-високите стандарти за качество, което клиентите от автомобилния сектор, а така също и от електротехническата промишленост и производството на медицински изделия няколкократно потвърждават чрез наградите „Предпочитан доставчик“ (Preferred Supplier). В момента във фирмата работят близо 180 служители. Годишният й оборот е около 35 милиона евро.

Използвани продукти на FANUC