Навигация

Промишлени роботи поддържат подаването на бурета на натоварена линия за пълнене и палетизиране в пивоварна

Заданието: Да се модернизира линия за пълнене с помощта на промишлени роботи, които да обработват, проверяват и палетизират буретата с бира. За да отговори на търсенето, линията в пивоварната Haacht в Бортмербек, Белгия, трябваше да може да преработва 500 бурета на час.

Решението: Да се използва робот R-2000iB на FANUC, свързан с iRVision на FANUC чрез контролера на робота, за визуална проверка на буретата. Да се инсталират два робота M-410 на FANUC в края на линията за палетизиране на напълнените бурета. Решението бе разработено от Lambrechts Konstruktie, производител на специализирани машини за пълнене на бурета с бира.

Резултатът: Линията функционира надеждно от 2010 г. Гъвкавостта и продуктивността са увеличени значително. Разходите за поддръжка показват, че са много по-ниски, отколкото за стандартно решение за палетизация.
 

Роботи обработват и проверяват бурета с бира в пивоварната Haacht

Пивоварната Haacht в Бортмербек, Белгия, има линия за пълнене, която може да обработва 500 бурета на час, за да гарантира навременните доставки до над 5000 кафенета и заведения за обществено хранене. Роботите на FANUC отговарят за обработката, проверката и палетизирането на буретата.

Пивоварната Haacht е третата по големина пивоварна в Белгия с годишно производство от около милион хектолитра (21 имперски галона).
„Секторът на хранителните доставки заема централно място в нашите дейности“, казва Коен Ван де Велде, заместник-главен пивовар в пивоварната Haacht. „Ние не само произвеждаме различни видове бири, например Primus, Tongerlo, Charles Quint и Mystic, но така също и безалкохолни напитки, минерална вода, вино и дори кафе – накратко всичко, от което може да има нужда едно кафене. Няколко служители са специализирани в обслужване на заведенията за обществено хранене и имаме собствен екип за поддръжка на дозиращите инсталации за напитки.”

Една линия за почистване и друга за пълнене на буретата

Едно от последствията на този фокус към сектора на общественото хранене е, че голяма част от бирената продукция се разпространява в бурета, което наложи модернизация на линията за пълнене преди няколко години. Пивоварната Haacht се обърна към Lambrechts Konstruktie, производител на специализирани машини за пълнене на бъчви с бира – ниша, която се обслужва само от още няколко други компании в света.
Пълненето на бурета всъщност е по-сложно, отколкото може на изглежда на пръв поглед, особено защото то трябва да се извършва така, че бирата да не образува пяна, и преди всичко, защото буретата върху производствената линия трябва да се почистят и стерилизират преди пълнене. Като цяло тази напълно автоматизирана производствена линия има около петдесет елементи за управление, които гарантират, че всички отделни операции се изпълняват според изискванията. Първият от тези елементи за управление е визуалната проверка на буретата, които се поставят върху производствената линия от робот тип R-2000iB на FANUC.

iRVision е напълно интегрирана в контролера на робота

„Камера, разположена над линията за подаване на палети, открива буретата и предава тези данни към робота“, обяснява Филип Бейен, управляващ директор на Lambrechts Konstruktie. „Роботът има две захващащи устройства, което му позволява да вдига по две бурета едновременно.
След това той показва буретата на две допълнителни камери, които проверяват дали буретата и плунжерите им са наред (плунжерното тяло в средата на бурето) и дали капачката е вдигната. При нужда роботът може да върне буретата и да ги постави върху конвейера, който ги придвижва до станцията за почистване.“

За визуалната система за разпознаване Lambrechts избира системата iRVision на FANUC. Филип Бейен: „Голямото предимство на iRVision е, че е напълно интегрирана в контролера на робота. Това означава, че роботът може да анализира всяко буре, без да има нужда да комуникира с PLC. Всички бурета, които не отговарят на критериите по една или друга причина, се поставят върху линията за брак от робота.”

Максимална ефективност

Програмата за проверка на буретата с визуална система, разработена от Lambrechts, се изпълнява също и в контролера на робота. Цялата необходима комуникация се осъществява в рамките на системата. Операторите, разбира се, също могат да преглеждат изображенията на пулта за управление на робота, но анализът на практика се извършва автоматично от контролера на робота.
В края на линията, когато буретата са напълнени, етикетирани и проверени за последен път, два робота M-410 на FANUC ги чакат, за да ги поставят върху палети. Тези роботи са разположени така, че и двата могат да нареждат буретата върху палетите. При нормален режим на работа обаче един робот се грижи за готовите бурета, докато другият ги поставя от линията за брак върху отделни палети.

Съзнателно решение бе да се инсталира най-малкият робот в началото на линията, а двата по-големи – в другия край. Симулация показа, че тази конфигурация осигурява най-голяма наличност и максимална ефективност.

Симулация със софтуера Roboguide

Филип Бейен: “Използвахме софтуера Roboguide, за да симулираме работата на линията предварително. Бяха направени преценки на броя бракувани единици, така че да може да се анализират работните натоварвания на роботите. С конфигурация от 3 робота получихме добър баланс, когато третият робот извършваше манипулации с палетите.“ Пълният пакет от роботи, контролери, визуална система и софтуер за симулация бе убедителен аргумент за Lambrechts да избере FANUC за този тип приложение.

Филип Бейен: „Когато започнахме да работим с роботика преди 15 години, технологията бе малко известна извън автомобилната промишленост. Екипът на FANUC ни обясни с какви възможности разполагаме и ни помогна да започнем. С годините FANUC се превърна в истински партньор, комуникацията бе отлична и служителите на FANUC бяха винаги на разположение, когато имахме нужда от тях.“
Увеличена гъвкавост и продуктивност

В основата на успешното партньорство между пивоварната Haacht и Lambrechts Konstruktie е добрата комуникация.
„Горди сме, че сме белгийска компания и предпочитаме местен партньор, който може директно да гарантира качеството на своята работа“, казва Коен Ван де Велде по въпроса за партньорството с Lambrechts. “Сътрудничеството с FANUC е също на такова отлично ниво. Операторите ни бяха обучени да работят с роботите и подписахме договор за поддръжка. Роботите са съществен фактор за работата на линията като цяло. Линията функционира от 2010 г. и не сме имали проблеми досега с неизправности на роботите. Освен това разходите за поддръжка са много по-ниски, отколкото за стандартна палетизация, а гъвкавостта и продуктивността се увеличиха значително.”

Използвани продукти на FANUC