Навигация
Задачи
Hengelhoef Concrete Joints разработи уникално решение за компенсиране на свиването на бетона в индустриалните подове: съединения за температурна компенсация със синусоидален и косинусоидален профил. 

Решение
За да започне производството си, компанията инвестира в плазмени технологии в комбинация с робот за рязане от FANUC. 

Резултати:
Използваната по-рано преса за рязане беше заменена с плазмена технология, която елиминира риска от деформация. Втората им преса с два робота FANUC ще се изплати след малко повече от година.
ИЗТЕГЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Компенсиране на свиващия се бетон на индустриалните подове

Разговорът между политиците може да бъде разговор за иновации, но компаниите трябва да въведат иновациите в практиката. Една от тях се намира в Genk. Hengelhoef Concrete Joints разработи уникално решение за компенсиране на свиването на бетона в индустриалните подове: съединения за температурна компенсация със синусоидален и косинусоидален профил. За да започне производството си, компанията инвестира в плазмени технологии в комбинация с робот за рязане от FANUC. 

Hengelhoef Concrete Joints (HCJ) е създадена през 2007 г., като се отдели от Hengelhoef Workshops. Албърт Клингелеерс, изпълнителен директор, казва: „Ние изработваме съединения за температурна компенсация по заявка на клиенти. Съединенията за температурна компенсация служат за справяне със свиването на бетона. Преди това, там където се свързват различните бетонови плочи на пода, имаше срезове. Това обаче означаваше, че един нов под трябваше веднага да бъде повреден. При правилно компенсиращо съединение, това се предотвратява, но все още всеки път, когато мотокар премине през него, се упражнява удар. В резултат на това, твърдите колела получават много повреди, както и превозваните товари, водачът и самият под също са засегнати от въздействието на този удар. Поради това, ние разработихме решение чрез регулиране на профила на компенсиращото съединение. Благодарение на синусоидалната форма има постоянен контакт между колелата на мотокара и пода. Все още можете да виждате съединението, но няма да го усетите. Мотокарът може да се движи напълно без вибрации, което удвоява живота на колелата и удължава живота на пода. Това, което започна като концепция, скоро стана сериен продукт, което не се вписваше в насоките на производството на Workshops Hengelhoef. Workshops Hengelhoef са по-ориентирани към доставяне на единични изделия и персонализирани услуги на местния бизнес, докато ние в HCJ предлагаме продукт, който е експортно ориентиран.

Въвеждане на плазмена технология 

Съществува и втори иновационен продукт, с приблизителна косинусоидална форма. „Синусоидалният профил с тегло 63 kg е труден за манипулиране. Ето защо, създадохме съединение под формата на косиносуида, наречено Cosine Slide, чието тегло е само наполовина“, добавя управляващият директор Дирк Мойвисен. „Това прави продукта по-лесен за манипулиране, но малко по-нестабилен“. Така че всъщност зависи изцяло от предпочитанията на потребителя, защото и двата продукта имат едни и същи предимства и кратка възвръщаемост на инвестициите. “ Тези два патентовани продукта имат световен успех в момента като уникални решения на проблем, пред който са изправени много промишлени работилници. Това също така изисква допълнителни усилия от машинното оборудване. Мойвисен: „В миналото режехме продукти с нашата преса. Това неизменно води до изкривяване, което варира в зависимост от използваните материали. Ето защо, ние избрахме въвеждането на робот за рязане с плазмена горелка. Алтернативи като циркуляри и лазерно рязане отпаднаха, тъй като става дума за продукт, който е трудно да се закрепи за обработка и технология, която е твърде скъпа. „Тъй като HCJ с голям успех вече използва няколко роботa за заваряване на FANUC, изборът на робот за рязане беше лесно направен. 

Кратка възвръщаемост на инвестицията

Arc Mate 0iB с интегрирана система iRVision на FANUC беше най-подходящият робот за това приложение. Продуктите се подават от пресата към робота по конвейерна линия. Поради това не се налага манипулация, само се извършва рязане. Голямото предизвикателство беше винаги точното позициониране. То трябва да бъде точно до милиметър, за да се получава качествен продукт. Роботът е оборудван с визуална система, която перфектно следи всичко това.“ Тъй като максималният капацитет е бил достигнат и за да може да се постигне необходимото нарастване през следващите няколко години, HCI понастоящем инвестира във втора преса. Едновременно могат да бъдат изработени два детайла, което изисква още два идентични робота FANUC. „Автоматизацията е задължителна, дори само за да се улеснят нашите служители. Те работят с тежки детайли. Гледаме на роботите като много достъпно решение. Възвращаемостта на инвестициите на втория завод ще отнеме малко повече от година, защото с него можем доста да съкратим времето за производство. Те обаче не могат напълно да заменят недостига на квалифицирани служители, защото за да може да се работи с роботите, трябва  да се владее до съвършенство техниката. Ние бихме искали да запазим всички квалифицирани работници при нас, за да можем по-лесно да създаваме собствени части и машини. Така бихме затруднили малко повече конкуренцията", заключава Мойвисен.