Навигация

Автомобилният доставчик GEDIA използва роботи на FANUC за увеличаване  на гъвкавостта и подобряване на качеството

Заданието: Като част от програма за цялостно преустройство на завода, да се роботизират процесите на заваряване, за да се постигне 100% повторяемост от гледна точка на количеството и качеството, да се създадат нови работни места и да се подобрят условията на труд.

Решението: Инсталиране на 57 робота FANUC, като се има предвид световният обхват на компанията, предлаганата обширна гама от роботи, простата и надеждна конструкция, базирана на добре изпитани решения, разнообразните софтуерни решения, удобството на работа, лесното създаване и използване на приложения и накрая, но не на последно място, бързоразрастващата се и напълно професионална система от центрове за техническа поддръжка и обучение из цяла Европа.

Резултатът: Напълно автоматизиран производствен процес и по-голяма гъвкавост, които удовлетворяват променящите се изисквания на клиентите, както и възможността за производство на няколко различни части с една машина. Без да споменаваме създадените 200 нови работни места.

Петдесет и седем първокласни работници

Интервю с Анджей Марчинек, президент и член на съвета на директорите на GEDIA Poland Assembly sp. z o.o., и Павел Чишлак, ръководител на поддръжката в същата компания.

Защо и кога решихте да внедрите роботи в завода си?

За да отговоря изчерпателно на този въпрос, трябва да разкажа накратко историята на завода ни и на GEDIA като цяло. Всичко започва преди 100 години. Стартирала като малка семейна златарска фирма, разположена в германския град Атендорн, GEDIA става един от основните поддоставчици в света на части за автомобилната промишленост, чиито заводи са разпръснати навсякъде по света. GEDIA Poland Assembly, учредена през 2008 г., е една от най-младите дъщерни компании.
Компанията взе решение да се роботизира, когато се проектираше заводът. Това решение бе пряко последствие от предишния положителен опит на GEDIA с роботи (през 1994 г. пуснаха в експлоатация първата роботизирана станция) и необходимостта да се осигури постоянно качество на продуктите и високоразвити технологии.

Колекцията Ви от роботи на FANUC е наистина впечатляваща. Кое Ви накара да изберете тази конкретна марка?

Полският филиал на компанията ни има 57 робота на FANUC. Изборът на FANUC бе стратегическо решение, взето въз основа на високите цели, които си поставихме по отношение на качеството, осигурявано от роботите. Също така бяхме впечатлени от обхвата им по целия свят, обширната гама от различни видове роботи, простата и надеждна конструкция, базирана на добре изпитани решения, разнообразните софтуерни решения, удобството на работа, лесното създаване и използване на персонализирани приложения и накрая, но не на последно място, тяхната бързоразрастваща се и напълно професионална система от центрове за техническа поддръжка и обучение из цяла Европа.

За кой вид процеси използвате роботите във Вашата компания?

60% от роботите използваме за точково заваряване. Останалите 40% използваме за MIG/MAG заваряване, щифтово заваряване и преместване на работни детайли.

Историята на компанията датира отпреди 100 години. Предполагам, че за Вас ще е лесно да направите сравнение на работата си преди и след инсталирането на роботите? Какво най-много се промени? Промишлените роботи ни позволяват напълно да автоматизираме производствения процес. Това включва постигане на 100-процентова възпроизводимост на детайлите по отношение на количеството и качеството. Използването на роботи също така ни осигурява по-голяма гъвкавост за внасяне на промени в съответствие с изискванията на клиентите и позволява производство на няколко различни детайли с една машина. В съвременните трудни условия на пазара това несъмнено е голямо предимство и ни позволява незабавно да реагираме на промените.

Проучванията показват, че роботизацията създава нови работни места. Така ли е във Вашата фирма?

Определено. Нашите роботи „създадоха“ близо 200 работни места. Без тези нови служители нямаше да бъде възможно разрастване на компанията чрез привличане на нови клиенти, реализиране на по-сложни проекти и адаптиране към нуждите на пазара – имам предвид производство от типа „точно навреме“.

Освен нови работни места има ли други положителни ефекти от роботите върху заетостта?

Роботите откриват нови възможности за професионално развитие за онези, които поради възрастта или пола си (напр. законови ограничения за жените да не вдигат тежко на работното място), по-рано не можеха да работят в определени отрасли. Трябва също така да споменем, че размерът на инвестициите и печалбите от проектите не се влияят само от разходите за труд. Налице са разходи, свързани с логистика, наем на помещения, отпадъци (грешки, свързани с качеството) и злополуки, когато детайлите се преместват ръчно. Смятам, че човешкият капитал е безценно богатство за всяка компания и не бива да се подценява. Използването на автоматизирани процеси ви позволява да пестите средства в други области, които генерират разходи.


Не се ли страхувахте от такава голяма инвестиция? Какво разсея съмненията Ви, ако въобще сте имали такива?

Роботизацията бе стратегическо решение, взето въз основа на дългосрочни изчисления. Ако не беше рентабилна, със сигурност нямаше да я реализираме.


Планирате ли да внедрявате нови роботи?

Да, в момента въвеждаме в експлоатация други две продуктови линии, които се състоят от пет робота, и по-малка линия с три робота, които изпълняват процеси на занитване, съединяване и лазерно заваряване.


Автомобилната промишленост, в която работите, е един от най-силно автоматизираните отрасли.

В нашия сектор роботите са много важни. Това се дължи на непрекъснато повишаващите се изисквания за качество и количество и на технологичното усъвършенстване на процесите, в които ръчната работа би била много опасна, а в някои случаи дори невъзможна. Това например важи за процесите, свързани с използване на лазерни технологии.


Други отрасли обаче не се справят толкова добре с новите технологии. Смятате ли, че в Полша традиционните решения все още са по-рентабилни от високотехнологичните?

Наясно сме, че някои компании намаляват инвестиционните разходи чрез първоначално използване на ръчни процеси, които по-нататък се автоматизират. Според нас това удвоява работата, както и разходите. Освен това реализирането на ръчно произведен продукт на пазара може да се отрази на качеството, което от своя страна да има катастрофални последствия за компанията.


Компаниите, които не използват роботи, могат ли да се конкурират успешно с роботизираните?

Няма еднозначен отговор. Естеството на продукта определя съответния производствен процес. Освен това в нашия отрасъл не може на сто процента да се премахнат ръчните дейности, защото при някои процеси уменията на човека са незаменими. За да може компанията да е конкурентоспособна, тя трябва да намери правилния баланс между ръчните и автоматизираните процеси.