Навигация

Cabe конструира шлайфмашини, щосмашини и протяжни машини с авангардна технология и ЦПУ контролери на FANUC.

Заданието: Да се оборудват машините със задвижвания и ЦПУ системи, способни да удовлетворят високите стандарти по отношение на надеждност, прецизност и възможност за програмиране, изисквани от сложността на нововъведената иновативна обработка, които не могат да се постигнат с традиционните електронни контролери.

Решението: Благодарение на сътрудничеството с FANUC, бяха проучени решения за управление, базирани на Oi Mate-MODEL D и Oi-MODEL D, които да позволяват програмиране и оптимално изпълнение дори на най-сложната обработка.

Резултатът: Днес, усъвършенстваното ниво на контролерите позволява на машините ни да извършват иновативна обработка, която изисква едновременно придвижване и интерполация по осите, съчетани с висока прецизност и изключително лесно използване и програмиране. 

Щосмашини – революционни процеси.

През 2004 г. предишната фирма Cabe се присъединява към важната група BR1, лидер в механообработката. С подновен ентусиазъм марката става все по-богата и стимулираща компания както в културно, така и в технологично отношение. Продуктовата гама се подсилва с въвеждането на безчетковата технология с електронно управление и на пазара е пусната първата щосмашина с 4 управлявани оси.

За подобряване на качеството и производителността на машините Cabe непрекъснато проучва нови и иновативни решения. Когато достига ограниченията, наложени от традиционните системи, техническите подобрения намират максималното си проявление в най-новите модели ST4, оборудвани с контролери и мотори на FANUC. Традиционната колянно-мотовилкова система за обработка на инструменти е заменена от сервоуправлявана линейна ос, която гарантира постоянна скорост на рязане и оптимизира издръжливостта на инструмента. Четирите оси (три линейни и една ротационна) се задвижват от безчеткови мотори и гарантират несравнима прецизност дори при интерполирани движения. Революционна технология за постигане на отлична производителност и нова уникална обработка, като например конусовидни и спираловидни канали (получени чрез интерполацията на две оси), глухи канали без изпускателен отвор (с изпускателни наклони до 45 градуса, които е невъзможно да се постигнат с други щосмашини), метод на рязане на Maag, единични и двойни трапецовидни канали, шестоъгълници и квадрати.

Софтуерът е проектиран да направлява потребителя при настройката на машината. Благодарение на персонализираните страници се генерират параметризирани ISO програми, които помагат на операторите и премахват нуждата от продължително обучение дори при много сложни операции. Виртуалната система за смяна на инструментите „VCT“ (патентована от Cabe) позволява извършване на два последователни процеса с различни инструменти, без да се налага спиране на машината, за да се сменят. Всички елементи при обработката (инструменти, изходни позиции, цикли, състоящи се от обработка на опашки) се записват в организирани библиотеки в контролера и гарантират бърза настройка на машината.

 

Машини за шлифоване – уникална обработка.

През 2013 г. предишната италианска компания Nesi, специализирана в конструирането на машини за шлифоване, се присъединява към групата. С оптимизация на всички части и напълно нов дизайн новата линия машини за шлифоване е оборудвана с контролни системи на FANUC. За конфигурации без интерполирани оси се използва Oi-Mate-MODEL D. Моделите, извършващи движения с интерполирани оси, необходими за сложни геометрични форми, са оборудвани с Oi-MODEL D със сензорен екран.

Начело на гамата е най-новият модел SMART PRO 500 с до четири интерполирани управлявани оси. Тази машина е резултат от специален дизайнерски проект, изпълнен от екипа инженери на Cabe, които чрез този модел издигат на ново равнище предишните стандарти на машините на Nesi.  Новата машина за шлифоване се характеризира с безчеткови мотори (оси X, Z, Y) и въртящи моменти (ос A) за върхова работна динамика и високопрецизно позициониране. Надлъжната ос (работната маса) и напречната ос (главата на супорта на шейната) се движат по релси с триене при търкаляне, докато линейните оси постигат максимална точност благодарение на предварително натоварените и изправени сачмени винтове.  Машината, която автоматично шлифова фрези, метчици, зенковки, конусни зенкери и инструменти за струговане и извършва шлифоване на вътрешни и външни плоски и цилиндрични повърхности, предлага фантастична прецизност на рязане и гъвкавост на употреба. Благодарение на специализирания софтуер, разработен в сътрудничество с FANUC, шлифоването на сложни геометрични форми (напр. режещи инструменти или цилиндрични, конусовидни или спираловидни предни ъгли на фрези) се извършва автоматично с максимално опростяване. Както и при щосмашините, всички елементи (инструменти за шлифоване, изходни позиции) и последователностите на обработка се запаметяват в цифровото управление и могат лесно да се извикат. Дори добавянето на нови операции въз основа на специфични изисквания на клиентите става незабавно, благодарение на модулността, с която е замислен и реализиран потребителският интерфейс.

 

Протяжни машини – авангардна технология.

През 2014 г. към групата се присъединява Manaca. Включването на компанията осигурява на Cabe пълна гама електромеханични и хидравлични протяжни машини с фиксирана или подвижна маса. Високо качество и иновативно съдържание характеризират цялата гама, която днес се преразглежда от екип проектанти на Cabe.

Конкретно за електромеханичните машини процесът на препроектиране доведе до инсталирането на мотори и контролери на FANUC. Решение, което осигурява множество важни показатели, като например: подобрена динамика, която гарантира намаляване до минимум на времето на престой, равномерна скорост на протегляне, прочитане на позицията на обработвания детайл и точна проверка на напрежението на протегляне с предупредителни прагове и аларми. Използваният контролер Oi-MODEL D със сензорен екран гарантира универсалност и удобство на използване. Разработената операционна логика представлява истинска иновация в сектора на протяжните машини: функцията за „самообучение“ позволява да се запаметят важните работни позиции по време на фазата на смяна на инструмента, което драстично намалява времето за въвеждане на данни и възможността за грешки като следствие от това.

Правилното оразмеряване на протяжна машина се характеризира с висока степен на персонализация въз основа на специфичните изисквания на клиента: започващо с внимателен и прецизен анализ на характеристиките на детайлите, които ще се протеглят, и протяжките, които ще се използват, се дефинират един или няколко работни цикъла. Важно е работните цикли да се изпълняват с абсолютна еднаквост и точност и без претоварване на мотора. Поради това гамата безчеткови мотори на FANUC представляват безспорно предимство по отношение на гъвкавост и обхват.

 

Машини и софтуер, разработени според индивидуалните изисквания.

С желанието да се разраства, обучава и непрекъснато да надхвърля собствените си възможности групата Cabe разполага с екип от специалисти, способни да проучат дори най-сложните чертежи, за да идентифицират най-подходящите решения и впоследствие да осигурят поддръжка на клиентите по време на процеса на взимане на решение.

Изборът на задвижвания и контролери на FANUC, наред с развитието на вътрешния софтуерен отдел, продължава да представлява изключителна подкрепа за клиентите по отношение на качеството и надеждността. Той е важен също и за реализацията на проектите на групата и непрекъснатата иновация – несъмненото предимство на Cabe.