Навигация

Задача:
Axzion е производител на товарни контейнери. Компанията произвежда и продава и стоманени гафелни скоби, куки за кранове и устройства за захващане и клещи. В сегмента на траверсите Axzion също предлага така наречената напречна греда под формата “Н”, товарозахващащи устройства, предавателни лостове и различни лостове и напречни греди.

Решение:
Портална система за заваряване на компоненти до 10 м дължина и с тегло до 5 000 кг. Беше от значение роботът да работи едновременно както с единен проводник, така и с тандем горелка. Комплектът трябва също да има възможност за офлайн програмиране.

Резултат:
ARC Mate роботът придърпва заваръчните шевове на захващащите елементи по ефикасен начин, така че спестяващият ефект очевидно попада в рамките на двуцифрения процент в сравнение с ръчното заваряване. Сроковете за доставка са подобрени, благодарение на внедряването на робота. С тандем горелката роботът може да произведе до 11 кг за час при скорост на подаване между 11 и 13 м/с. Най-добрите заварчици могат да постигнат 15 кг на слой.

 

Изтегли PDF

 Производството в Неустрелитц е фокусирано върху подемното оборудване и транспортните опори с по-големи размери. Такива опори са необходими, например, за безопасното транспортиране на моторни остриета за наземни или морски вятърни турбини. Устройствата за захващане са едни от най-впечатляващите части на подемното оборудване и се използват за повдигане на тръби и основи на морски вятърни турбини, от транспортните кораби и  за поставяне на тръбите на "строителната площадка". Такива тръби могат да са с диаметър от шест метра и дължина от 30, 40 или дори 60 метра. Такова подемно оборудване често може да бъде използвано еднократно, поради което Axzion е изградила добра репутация за качество в индустрията. Приблизително 40 процента от производството се дължи на такива специални структури и еднократни продукти. Построяването, дизайнът и цялото производство в Axzion на всички продукти се извършва вътре в компанията- не на последно място поради необходимостта от сертифициране в съответствие с EN 1090-2 EXC 3 и DIN EN ISO 3834-2. Приблизително 60 процента от производството е базирано на класически греди и повторни поръчки. Рей Бауман: "Това за нас са стандартни продукти."

Наличността на такива греди за кратки срокове - само две и половина седмици според Бауман- също се дължи на използването на роботи при производството.

Рей Бауман: "В комплекта трябва също да е включена възможността за офлайн програмиране. И ние получихме това от Euen."

Защо FANUC?

Системният интегратор избра FANUC ARC Mate 120iC/12L. Наследникът на този робот, ARC Mate 100iD, вече беше на пазара по време на подбора, но само в наличност в базисната версия и не в тази с дълга ръка. Използваната софтуерна опция на "ARC Tool” е най-новата версия.

Роботът виси на траверса с десет метра траверсно разстояние.

Позициониращото устройство, на което затегнатия детайл може също да се върти, съответства на големината. Траверсните и ротационни оси са включени като серво оси директно в контролера на робота и могат да се управляват от R-30iB. Рей Бауман класифицира контролът на детайлната ос на въртене като "много труден". Дори и центърът на тежестта да лежи извън оста на въртене, оста се върти напълно равномерно така, че заваряващият робот може също да изпълнява работата си ритмично. Бауман споделя: “Това е мястото, където Euen са свършили добра работа.”
Монтираният на статив ARC Mate работи от горе, за да се пести пространство..

Рей Бауман: “Все повече отиваме в посока на термомеханични валцувани стомани." Предимството на тези повърхности е, че плочи с дебелини до 60 мм не трябва да се подгряват предварително. "Това е много важно при автоматизираното заваряване."

Бърз факт

Скоростта на топене с еднокабелна горелка е около 5 кг тел на час. С тандем горелката роботът може да работи с до 11 кг на час, при скорост на подаване 11 и 13 м/с. Най-добрите заварчици постигат 15 кг на смяна. Това също  е друго предимство от робота.

Докато роботът работи върху една част от системата, компоненти, които не са твърде големи, могат да се сглобяват върху другата част или да се прикрепва следващият детайл. 
Понякога ARC Mate роботът от FANUC все пак има нужда от съдействието и надзора на Рони Хан. Като наблюдава процеса през очилата за заваряване, той може да подобри ъгъла на горелката тук-там или да помогне на сензора,  проследяващ шева, през ръчния инструмент за програмиране iPendant. 
Остава въпросът дали система с този размер на траверсата не би могла да се оборудва с два робота, като система с двойна ръка, още от самото начало? За големи компоненти цялото време за обработка може да бъде значително съкратено с помощта на паралелно заваряване от два робота. 
Рей Бауман потвърди, че тази опция е била предварително обсъдена: "Много неща могат да се добавят към нашата система. Но сега искаме да придобием по-нататъшен опит  и надеждност при процеса. След това ще предприемем следващата стъпка." Не на последно място бюджетът също следва да се спазва. Останалата част от производството, както и изработката, също трябва да са в състояние да се справят с допълнителния капацитет. Но разширяване не е изключено, според Бауман. За разлика от непосредственото манипулиране на робота, Вие също имате нужда от квалифициран персонал, който разбира нещата - както програмирането, така и заваряването.
Рей Бауман, инженер по заваряването в Axzion Неустрелитц 

Информация за Axzion

Сигурните и безопасни заваръчни шевове се изискват навсякъде, също и в Axzion в Неустрелитц, Швейцария, производител на подемни устройства. Товари от  повече от 1 000 тона се обработват с техните устройства за захващане и стрели за повдигане.