Навигация

AGI използва роботи в производствени клетки за шприцване с цел повишаване на производителността 

Задание: Внедряване на интелигентно роботизирано решение за сглобяване и добавяне на вложки в широк набор от хибридни пластмасови и метални шприцнати части.

Решението:
Създаване на работна клетка, използваща гъвкавите делта роботи FANUC M-1 както самостоятелно, така и в комбинация с декартови роботи. Оборудвани с iRVision, тези роботи са способни да разпознават и поставят части с изключително високи нива на точност.

Резултатът: Икономичен и гъвкав дизайн на работната клетка. Оптимално сглобяване и разпознаване на вложките и по-висока конкурентоспособност за клиента. Кратко резюме на историята на компанията

Семейното предприятие стартира дейността си с внос и износ през 1915 г. Разбирайки важността на новите промишлени технологии, още през 30-те години на миналия век компанията внася в Португалия вероятно първата машина за шприцване на пластмаси в страната. С това започва основната дейност на предприятието, каквато е и досега – да доставя целия асортимент от материали и машини за пластмасовата индустрия. Днес, при четвъртото поколение на семейството, културата на динамизъм и иновации продължава. Това гарантира конкурентоспособност за клиентите, интегрирайки гъвкави и икономични решения като средство за съчетаване на технологиите и иновациите от нейните доставчици. Взаимоотношенията с FANUC започват през 2006 г., като внасят отново иновации на нейния пазар. Също така, по това време не съществуват електрически шприц машини с японски произход. Днес компанията работи в Португалия и отскоро в Испания с местната търговска поддръжка от партньорите й GUZMAN GLOBAL. Те са също компания със силни традиции в пластмасовата промишленост – винаги с важния компонент на иновация и близост до клиентите.

Какви са отговорностите Ви в компанията?
От оперативна гледна точка аз съм отговорен за бизнеса ни с машини. Трябва да осигуря група клиенти, които ни позволяват да гарантираме конкурентоспособността, която се търси от клиентите ни. Трябва да гарантирам, че обясняваме това правилно на клиентите. И накрая, да осигуря на клиентите, които са ни доверили поръчките си, динамичен екип, който им доставя продукта, инсталира го, настройва го и гарантира, че ще получат следпродажбена поддръжка.

Какви видове решения сте разработили заедно с продуктите на FANUC?

ROBOSHOT бе първият ни продукт на FANUC, с който постигнахме забележителни резултати при всички важни клиенти с много високи изисквания. Това потвърждава, че сме на правилен път. Директното интегриране на визуален контрол в робота ни позволява да разработваме усъвършенствани приложения по лесен начин. В пластмасовата промишленост производството на хибридни части (от пластмаса и метал) се увеличава, при което роботите с интегриран визуален контрол са оптимален инструмент за откриване и манипулиране на вложките.

Как бихте оценили отношенията си с екипа на FANUC Iberia?

Те са много важни за нас, близки са с нас и ни позволяват да разработваме тези инструменти бързо и ефективно. В нашия отрасъл познаваме много добре средата и нуждите на клиентите си. FANUC Iberia ни помага по ефективен начин да приспособяваме инструментите към процесите, за да постигнем онова, което искаме, за нашите клиенти. Друг важен аспект на поддръжката е нивото на публичност и комуникация, като FANUC Iberia ни помага да обясним на нашите клиенти потенциала, който могат да постигнат с продуктите на FANUC. Това е много важно, тъй като обикновено най-информираните клиенти постигат най-добрите резултати.

Какво бихте изтъкнали като силна страна на FANUC Iberia като компания, като продукт и като екип?
FANUC Iberia има ясно разбиране за важността на интегратора за клиента и неговия продукт. В сектор като нашия, т.е. в производството на пластмаси, това има голямо значение, тъй като рентабилност се постига, когато се обръща внимание на всеки детайл и това се прави при всяка стъпка от процеса. Тук ние сме еталон в сектора. Способността и опитът да забелязват и да се обграждат с най-добрите експерти във всеки сектор, без съмнение е една от силните страни на FANUC Iberia.
Що се отнася до продукта, човек може ясно да види технологичния прогрес там, където доминират функциите с изкуствен интелект и позволяват да се постигнат забележителни резултати, без излишен шум. Екипът е млад и динамичен. Имат задълбочени познания за оборудването. Това ни помага да го интегрираме и приспособяваме, било то в търсене на производителност, или адаптиране към стандартите, каквито има много в нашия сектор.