Spolupráca je budúcnosťou

Predstavte si svet bez ochranných zábradlí, svet, v ktorom ľudia pracujú bok po boku s robotmi. V tomto svete by roboty vykonávali všetky t'ažké operácie a umožnili by tak ľuďom venovať ich cenný čas jednoduchším, kvalifikovanejším alebo náročnejším úlohám.

So spolupracujúcimi robotmi FANUC tento svet už existuje. Vďaka integrácii robotov do existujúcich výrobných prostredí roboty priamo spolupracujú s ľuďmi a stávajú sa dôležitou časťou tímu. Po boku ľudí preberajú únavné, opakujúce sa úlohy, dvíhajú záťaže až 35 kg, a tak chránia zdravie ľudí a automatizujú pri tom celé montážne linky.Stiahnuť brožúru CR Stiahnuť brožúru CRX

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

Výhody spolupracujúcich robotov (CR) značky FANUC

Príbehy úspechu

STIHL | Manipulácia a skúška trepaním 10-kilových píl

Spoločnosť STIHL uviedla do prevádzky vo Waiblingene v Nemecku robota CR-35iA, aby odbremenila svojich zamestnancov od zdvíhania ťažkých predmetov.

Prečítať

BENETELER | Manipulácia s testovacími zariadeniami

Vo výrobnom závode vo Schwandorfe v Nemecku jednoduché práce (napr. prepravu materiálu) preberajú automatizované systémy. O to ergonomickejší je napokon celé pracovisko.

Prečítať

Vyberte si zo širokej ponuky kolaboratívnych robotov

Obrábanie a montáž v automobilovom priemysle

Séria CR slúži na zdvíhanie a ukladanie ťažkých dielov na obrábacie a montážne linky, čím zabraňuje riziku porania v dôsledku častého namáhania, ktorému sú vystavení montážni pracovníci. Opakovateľnosť ponúkaná pomocou kolaborativného robota pre tieto procesy tiež zlepšuje kvalitu a znižuje čas cyklu.

Manipulačné práce a kontrola dielov

Séria CR je špeciálne vyvinutá na automatizáciu manipulačných prác, ktoré musí často vykonávať operátor. Súčasťou procesu je aj kontrola kvality dielov, ktorú prevezmú roboty. O jedno pracovisko menej.

Manipulácia, balenie a ukladanie na palety

Sériu robotov CR môžete používať na baliacich a paletizačných linkách a odbremeniť zamestnancov od jednotvárnych, monotónnych a nebezpečných prác. Zamestnanci sa tak môžu venovať komplexnejším a rozmanitejším úlohám, ktoré by roboty nedokázali.

Nanášanie spojív

Roboty zo série CR pracujú bok po boku s ľuďmi v mnohých priemyselných oblastiach, či už nanášajú tmely, natierajú lepidlá alebo striekajú farbu alebo plyny.

Ako vám môžeme pomôcť pri zvyšovaní vašej produktivity? Naši odborníci vám veľmi radi pomôžu.

Kontaktujte nás