Extrémne vysoká precíznosť a znížené náklady v celom hodnotovom reťazci

V leteckom priemysle je zásadné dosahovanie maximálnej presnosti s dôrazom na bezpečnosť. Netreba pripomínať, že aj náklady zohrávajú významnú úlohu pri určovaní priorít v rámci hodnotového reťazca. Tieto dva faktory sa však vzájomne nevylučujú. Spoločnosť FANUC ako popredný výrobca priemyselných automatizovaných riešení postavila svoje podnikanie na jednej požiadavke – vytvárať riešenia, ktoré zaručujú dokonale opakovateľnú precíznosť a presnosť pri súčasnom znižovaní nákladov. Spoločnosť FANUC vyrába celý rad riešení od neuveriteľne spoľahlivých vysoko presných systémov CNC, ktoré prevádzkujú vysoko sofistikované viacosové stroje, cez obrábacie centrá a zariadenia elektroerozívneho obrábania, až po stroje a lasery na vstrekovanie. Na zjednodušenie výrobných procesov sa môžu roboty spoločnosti FANUC použiť v rámci výrobného závodu na vykonávanie veľmi širokého spektra úloh. Vďaka vizuálnym systémom a snímačom môžu vykonávať aj také úlohy, ktoré vyžadujú extrémne vysoký stupeň precíznosti pri veľmi vysokom pracovnom výkone. Sofistikovaná technológia Power Motion umožňuje ovládanie celej výrobnej linky bez ohľadu na to, či spracováva kov, plast alebo kompozitné diely, ako sú uhlíkové vlákna, prípravky alebo iné živicové komponenty.

Opýtajte sa nás na možnosti automatizácie vašich výrobných procesov!

Automatizácia vstupných operácií na linke

Svoj hodnotový reťazec optimalizujte od samého začiatku výrobného procesu využitím automatizácie vstupných operácií na linke, ktorú poskytuje spoločnosť FANUC. Na zlepšenie výrobných procesov a zníženie nákladov sa dá automatizovať akékoľvek množstvo procesov využívaných v leteckom priemysle, či už ide o prípravu materiálu, umiestňovanie, tepelné tvarovanie použitím vstrekovacieho stroja, obrábanie alebo iné procesy. Ručné ovládacie panely spoločnosti FANUC uľahčujú programovanie riadenia výroby, čím významne skracujú čas nastavenia a celé výrobné cykly.

Vysoko presné spracovanie

Prostredníctvom svojich riešení sa vám spoločnosť FANUC snaží pomôcť dosiahnuť maximálnu presnosť v každom kroku výrobného procesu. Na dosiahnutie výnimočnej presnosti dokážu na mieru ušité riešenia spoločnosti FANUC automatizovať aj tie najnáročnejšie operácie, či už ide o umiestňovanie dielov, nitovanie, vŕtanie, obrábanie komplexných obrobkov alebo kovanie ťažkých komponentov. Základom tejto automatizácie je výnimočná spoľahlivosť, konzistencia a efektivita nákladov.

Automatizované spracovanie a naberanie 

Automatizovaním prenosu dielov, naberania, ukladania, triedenia, obsluhovania a testovania strojov sa dá ušetriť veľa nákladov.  Vďaka automatizácii týchto procesov môžete nielen optimalizovať svoje výrobné procesy, ale tiež flexibilne reagovať na nový vývoj, a tým si udržiavať popredné miesto v hospodárskej súťaži. Ďalšie zlepšovanie vám zabezpečí využitie inteligentnej technológie vizuálneho rozpoznávania a systémov senzorov.