Flexibilné vysoko rýchlostné riešenia frézovania

Univerzálne stroje CNC pre široký okruh aplikácií

Kľúčom k dobrému frézovaniu je kvalita povrchu a krátke časy cyklu. Aby ich bolo možné dosiahnuť, výrobcovia potrebujú vysoko rýchlostné vreteno, inteligentný softvér a flexibilné zariadenie CNC schopné vyťažiť zo strojov maximum, a ktoré zvládne zmenu materiálu aj výrobných požiadaviek. Aby sa však zabezpečil kladný vplyv na konečný výsledok, je potrebná ešte jedna zložka procesu – mimoriadna spoľahlivosť.

Kontaktujte nás teraz

Features that support flexible high-speed CNC milling

Use smart safety

Intelligent safety features supported by some CNCs make it possible to operate a machine tool with the door open or a tending robot without safety fences.