Flexibilné vysoko rýchlostné riešenia frézovania

Univerzálne stroje CNC pre široký okruh aplikácií

Kľúčom k dobrému frézovaniu je kvalita povrchu a krátke časy cyklu. Aby ich bolo možné dosiahnuť, výrobcovia potrebujú vysoko rýchlostné vreteno, inteligentný softvér a flexibilné zariadenie CNC schopné vyťažiť zo strojov maximum, a ktoré zvládne zmenu materiálu aj výrobných požiadaviek. Aby sa však zabezpečil kladný vplyv na konečný výsledok, je potrebná ešte jedna zložka procesu – mimoriadna spoľahlivosť.

Kontaktujte nás teraz

Celé je to o cene za jeden kus

Využite inteligentnú bezpečnosť

Niektoré zariadenia CNC podporujú inteligentnú bezpečnosť, ktorá umožňuje ovládať obrábací stroj s otvorenými dvierkami alebo obsluhovať robot bez ochranného zábradlia.