Dostosuj swój system CNC

Funkcje i narzędzia

Firma FANUC ma w ofercie ponad 250 funkcji i narzędzi komputerowych — asortyment obejmuje rozwiązania przeznaczone do wszelkich możliwych zastosowań CNC. Pozwalają one na łatwiejszą obróbkę skrawaniem i umożliwiają uzyskanie krótszych czasów cyklu, wyższej jakości powierzchni, podniesienie wydajności operacyjnej i poprawę bezpieczeństwa operatora.

FANUC Picture

Aplikacja FANUC Picture pozwala łatwo tworzyć niestandardowe ekrany obsługi i HMI do skomplikowanych procesów oraz zawiera wszystkie funkcje i rozwiązania współczesnych narzędzi do projektowania interfejsów HMI. Obsługuje obiekty, animacje, dane i wielojęzyczność. Zawiera wbudowany język makr służący do wykonywania procedur uruchamiających zadania. Ekrany są kompilowane i zapisywane do pamięci Flash ROM układu sterowania CNC (FROM) i renderowane bezpośrednio przez ten układ, bez wykorzystywania systemu operacyjnego Windows® ani środowiska wykonawczego. Aplikacja zmniejsza liczbę błędów obsługi, upraszcza pracę operatora, zwiększa produktywność oraz ułatwia sterowanie maszyną i procesami.