C-ExecutorFANUC CNC provides a powerful set of tools to allow custom software developed in C to access the CNC functions.

Using the C-Language Executor functionality it is possible to develop customized CNC screens and powerful Human Machine Interfaces (HMI). It is also possible to add new functionality to the CNC, as well as machine control functions written in C.

The C-Language Library for C-Language Executor is a software library that allows custom software to access the CNC functions and be executed by the C-Language Executor functionality.

The C-Language Library for C-Language Executor is part of the CNC Application Development Kit.

Benefits

  • Creation of customized functions and programs using C-Language 
  • Modification of Macro Programs to follow machine and production evolution 
  • Powerful programming language for machining or machine management purpose

Biblioteka języka C dla narzędzia C-Language Executor

Używanie zaawansowanego języka programowania C-Language Executor do celów obróbki skrawaniem lub zarządzania maszynami umożliwia projektowanie dostosowanych ekranów CNC, funkcji i programów, a także efektywnych interfejsów interakcji człowieka z maszyną (HMI). Umożliwia także dodawanie nowych funkcji CNC i funkcji sterowania maszyną napisanych w języku C, a także modyfikowanie programów Macro, aby dostosować je do ewolucji maszyny i rozwoju produkcji.