Największa elastyczność Twoich procesów produkcyjnych

Efektywne pobieranie i śledzenie

iRVision to wyjątkowy system wizyjny Plug and Play (podłącz-i-uruchom) firmy FANUC. W pełni zintegrowany ze sterownikiem R-30iB został zaprojektowany z myślą o szybkiej instalacji, łatwości użycia i niezwykłej elastyczności. Używając systemu wizyjnego 2D lub 3D, urządzenie może lokalizować detale niezależnie od ich rozmiaru, kształtu czy położenia. Może również odczytywać kody kreskowe i sortować detale na podstawie kolorów, wspierać proces elastycznego podawania części poruszających się na linii produkcyjnej (iRPickTool), a także pobierać detale znajdujące się w koszu lub na palecie. System wizyjny iRVision eliminuje potrzebę stosowania osadzarek, zwiększając wydajność i generując jednocześnie dodatkowe oszczędności.

FANUC iR PickTool

Korzystanie z opłacalnego pod względem kosztu oprogramowania FANUC do śledzenia i zarządzania kolejką w zastosowaniach do wizualnego śledzenia linii przez jednego lub wiele robotów pozwala uniknąć konieczności projektowania własnego oprogramowania. Oprogramowanie to, przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i dla ekspertów, umożliwia tworzenie konfiguracji standardowych i zindywidualizowanych. Łatwa konfiguracja dzięki funkcji Plug and Play nie wymaga programowania TP i może być wykonana przy użyciu konsoli iPendant Touch.

Pobierz katalog 

Czujnik 3D FANUC

Szybki czujnik 3D firmy FANUC jest w całości wbudowany w kontroler robota. Wykorzystując technologię wizyjną, błyskawicznie generuje trójwymiarowe mapy otoczenia. Umożliwiają one robotowi lokalizowanie i pobieranie luźnych części w pojemniku przy czasach cyklu sięgających od 8 do 12 sekund, nawet gdy części są brudne, pordzewiałe, zaolejone czy — jak w przypadku worków — nie mają żadnych rozpoznawalnych cech. Konfiguracja jest bardzo łatwa, tak na komputerze, jak i konsoli FANUC iPendant Touch.

Pobierz katalog 

iRCalibration


i
RCalibration
functions are based on iRVision, but it is a stand-alone service tool to simplify the initial setup, speeding up the entire integration, which results in an improvement of the application accuracy. iRCalibration supports robot vision mastering, mastering recovery, automatic TCP and UFRAME setting and visual setup/calibration of robot multi group such as multi arm arc welding applications. Additional solutions based on vision systems are the iRVision Weld Tip Inspection and the iRTorchMate.

iRVision Weld Tip

iRVision Weld Tip Inspection visually inspects and checks the condition of spot welding tips to identify faults. Capable of conducting a variety of tests, this dedicated software enables you to measure cap wear and identify whether a cap has been replaced or dressed.

iRVision Torch Mate

Designed for the shop floor and fitted with an industrial camera, iRVision TorchMate prevents alignment issues from occurring by keeping the tool centre point exactly on the tool path. Ensuring consistent weld quality, iRVision also increases uptime by eliminating the need for preventive action.

iRPick Tool

iRVision 2D functionality can be added to the iRPickTool to support the detection of randomly placed parts on a moving conveyor. This way, the iRPickTool equips single or multiple robots with the ability to identify, pick and place items in linear and/or circular conveyor tracking. This is supported by a wide range of features including advanced queue management, buffering and tray functionality. Designed to be easy to use for beginners and experts alike, this tool enables you to create standard as well as custom configurations. Easy to set up via plug & play, it does not require TP programming and can be operated conveniently using iPendant touch.

READ MORE ABOUT THE IR PICK TOOL