Kontroler bez jednostki mechanicznej i kinematyki robota


Kontroler J-30iB to znany kontroler firmy FANUC, który osiąga wysokie poziomy elastyczności, umożliwiając zastosowanie każdego automatycznego rozwiązania, które ma wymagania odnośnie pozycji. Obejmuje to serwonapędy, ale nie jednostkę mechaniczną czy kinematykę robota. Kontroler występuje w 3 rożnych wariantach konfiguracyjnych, które są dostępne dla różnych zastosowań – od małych do dużych. Można zażądać indywidualnych konfiguracji i dokonać ich po ocenie technicznej.

POBIERZ ULOTKĘ


Zintegrowana, programowalna kontrola maszyny

Zintegrowany, wysokowydajny PMC kontrolera J-30iB posiada dostęp do całego systemu WE/WY, umożliwiając łatwe odłączenie lub kontrolę urządzeń peryferyjnych bez żadnych szkodliwych skutków podczas ruchu.