Uczenie robota poprzez ręczne prowadzenie

Funkcja nauczania robota współpracującego FANUC poprzez ręczne prowadzenie sprawia, że proces programowania robota jest łatwy i nie wymaga konwencjonalnego kodowania. Ta metoda uczenia robota pozwala po prostu poprowadzić go po ścieżce ruchu.

Metoda ręcznego prowadzenia odnosi się nie tylko do funkcji uczenia, ale umożliwia również elastyczne interweniowanie ręczne w zaprogramowane ruchy robota.
Nawet po zakończeniu programowania funkcja ręcznego prowadzenia umożliwia wpływania na obsługę zacisku i obrabianego przedmiotu.

To właśnie nazywamy efektywnością procesu wytwarzania.

Łatwy sposób uczenia robota

Aby nauczyć robota ruchu do punktów lub po ścieżce, należy poprowadzić go po żądanej ścieżce ruchu, używając uchwytów zamontowanych na jego nadgarstku i naciskając przełącznik programowania w celu potwierdzenia ruchów. Nowa funkcja programowania robotów współpracujących za pomocą ręcznego prowadzenia powoduje ograniczenie konieczności szkolenia personelu obsługującego i dzięki temu sprawia, że są one jeszcze bardziej ekonomiczne pod względem kosztów.

A new era of collaborative technology

Companies of all sizes and industries can benefit from Collaborative Robots like the CRX. It is suited for companies starting with their automation process to companies with extensive experience in the area, this collaborative robot will support your business to be more cost efficient and safer!

Learn more