OPC ServerOPC is a communication standard for industrial automation. The FANUC OPC Server is a Windows ® application software for PCs that converts the communication protocol between OPC and FOCAS. Devices with an OPC client functionality can communicate with FANUC CNCs via this software

Korzyść

  • Bezproblemowe łączenie się z aplikacjami zewnętrznymi obsługującymi funkcję klienta OPC

Uwaga

Niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowych urządzeń, procesorów innego typu lub dodatkowej pamięci. Mogą być również niekompatybilne z innymi funkcjami. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym FANUC w celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy.