Automatizovaná manipulácia s materiálom s využitím vizuálneho systému

Senzory 3D Vision od spoločnosti FANUC umožňujú robotom rozpoznávať a naberať náhodne uložené predmety priamo z koša. Automatizácia procesov s využitím technológie rozpoznávania predmetov predstavuje efektívny spôsob zvyšovania produktivity a znižovania nákladov v množstve všeobecných aplikácií manipulácie s materiálmi. Bez ohľadu na to, či pracujete s voľnými, zmiešanými alebo nepravidelnými položkami alebo sáčkami a taškami, robot vybavený senzorom 3D Vision poskytuje efektívne riešenie manipulácie, ktoré sa dá rýchlo prispôsobiť rôznym produktom v súlade s objednávkami. Chápadlá vhodné pre všetky možné typy manipulácie rozširujú túto flexibilitu aj na depaletizáciu, naberanie z koša, triedenie a obsluhu stroja bez ohľadu na predmety, s ktorými sa manipuluje.

Stiahnite si brožúru

Špičková vizuálna technológia rezania hrán

Spoločnosť FANUC sa môže pochváliť 25-ročnou skúsenosťou v oblasti pokročilých vizuálnych systémov, o ktorú sa sama denne opiera vo svojich výrobných zariadeniach. Pretože pracovné náklady sú v Japonsku veľmi vysoké, nastavenie a použitie týchto systémov musí byť jednoduché. Taktiež musia pracovať nepretržite bez zlyhania. Na rozdiel od iných systémov sa systém 3D Vision veľmi ľahko nastavuje a programuje. Je vybavený jednoduchým, ale vysokoefektívnym systémom na predchádzanie kolíziám a jeho integrácia do liniek si vyžaduje minimálne úsilie.

Ako funguje senzor 3D Vision Sensor

Senzor 3D Vision Sensor vytvára 3D mapy pomocou štruktúrovanej svetelnej projekcie. Využíva ich na identifikáciu a naberá diely s využitím metódy, ktorú integrovaný správca dielov určí ako najrýchlejšiu.

Viac flexibility pre vašu prevádzku manipulácie s materiálom

Využitím senzora 3D Vision od spoločnosti FANUC je možné nastaviť manipuláciu s produktmi, ktoré sú špinavé, zaprášené alebo hrdzavé, a/alebo zrealizovať manipuláciu v zlých svetelných podmienkach. Bez ohľadu na váš postup manipulácie, odborníci spoločnosti FANUC sú pripravení nájsť riešenie, ktoré naplní vaše potreby.

3D Vision môže byť riešením, ktoré naplní vaše potreby týkajúce sa manipulácie a spracovania. Zavolajte do spoločnosti FANUC a požiadate o bezplatnú skúšobnú inštaláciu.