Dokonalá flexibilita pre vaše výrobné procesy

Efektívne naberanie a sledovanie

iRVision je jedinečný, priamo použiteľný kamerový systém na vizuálnu detekciu od spoločnosti FANUC. Je plne zabudovaný do riadiacej jednotky R-30iB a umožňuje rýchlu inštaláciu, jednoduché používanie a dokonalú flexibilitu. Pomocou 2D alebo 3D rozpoznávania dielov dokáže nájsť obrobky akejkoľvek veľkosti, tvaru a v akejkoľvek polohe. Dokáže tiež čítať čiarové kódy, triediť podľa farby a podporuje aj flexibilné podávanie dielov, vysokorýchlostné vizuálne snímanie dielov na dopravníkovom páse (iRPickTool) a naberanie z prepravky. Kľúčom k zvýšeniu produktivity je schopnosť systému iRVision eliminovať potrebu vodiacich prípravkov, čím sa dosiahne vyššia úspora nákladov.

FANUC iR PickTool

Ušetrite na vývoji softvéru pomocou nákladovo efektívneho sledovacieho softvéru FANUC pre jeden robot a viaceré roboty v aplikácii vizuálneho snímania linky. Tento nástroj navrhnutý tak, aby bol jednoduchý na použitie pre začiatočníkov aj odborníkov, vám umožní vytvoriť štandardné aj vlastné konfigurácie. Jednoduché a okamžite použiteľné nastavenie, ktoré nevyžaduje TP programovanie a možno ho pohodlne ovládať pomocou ovládača iPendant touch.

Stiahnite si brožúru 

FANUC 3D Area Sensor

Vysokorýchlostný snímač FANUC 3D Area Sensor je úplne integrovaný do riadiacej jednotky robota a používa technológiu zraku na vytvorenie okamžitých 3D máp. Tieto umožňujú robotu identifikovať a zodvihnúť voľné diely z koša a dosiahnuť časy cyklov od 8 do 12 sekúnd – aj v prípade, že sú diely špinavé, hrdzavé, mastné alebo ak napríklad v prípade vriec nevykazujú jasne rozoznateľný tvar. Nastavenie je jednoduché pomocou počítača alebo ovládača FANUC iPendant Touch.

Stiahnite si brožúru 

iRCalibration

Text Funkcie iRCalibration sú založené na iRVision, ale ide o samostatný servisný nástroj na zjednodušenie počiatočného nastavenia, zrýchlenie celej integrácie, ktorá má za následok zlepšenie presnosti aplikácie. iRCalibration podporuje zvládnutie zraku robota, obnovenie zvládnutia, automatické nastavenie TCP a UFRAME a vizuálne nastavenie/kalibráciu viacčlennej skupiny robotov, ako napríklad aplikácie oblúkového zvárania s viacerými ramenami. Medzi ďalšie riešenia založené na zrakových systémoch sú iRVision Weld Tip Inspection a iRTorchMate.

iRVision Weld Tip

iRVision Weld Tip Inspection vykonáva vizuálnu inšpekciu a kontrolu stavu špičiek horákov na bodové zváranie s cieľom určiť nedostatky. Tento vyhradený softvér, ktorý dokáže vykonávať rozličné testy, vám umožňuje zmerať opotrebovanie čiapočky a určiť, či bola čiapočka vymenená alebo naostrená.

iRVision Torch Mate

iRVision TorchMate navrhnutý pre dielňu a vybavený priemyselnou kamerou zabraňuje výskytu problémov s vyrovnaním tým, že udržiava stred nástroja presne v dráhe nástroja. Tým, že iRVision zaisťuje konzistentnú kvalitu zvárania, zvyšuje aj dobu bezporuchovosti eliminovaním potreby preventívneho opatrenia.

iRPick Tool

Funkciu iRVision 2D možno pridať do nástroja iRPickTool, aby podporovala detekciu náhodne umiestnených dielov na pohybujúcom sa dopravníku. iRPickTool týmto spôsobom vybaví jeden alebo viacero robotov schopnosťou identifikovať a osadiť položky v lineárnom a/alebo kruhovom sledovaní dopravníka. To podporuje široká škála funkcií vrátane pokročilého riadenia frontu, ukladania do vyrovnávacej pamäte a funkcionality misky. Tento nástroj, ktorý bol navrhnutý tak, aby sa dal ľahko používať rovnako začiatočníkmi aj expertmi, vám umožňuje vytvárať štandardné i vlastné konfigurácie. Ľahko sa nastavuje pomocou funkcie „plug & play“, nevyžaduje TP programovanie a dá sa pohodlne obsluhovať pomocou ovládača iPendant touch.

PREČÍTAJTE SI VIAC O NÁSTROJI IR PICK TOOL