Dokonalá flexibilita pre vaše výrobné procesy

Efektívne naberanie a sledovanie

iRVision je jedinečný, priamo použiteľný kamerový systém na vizuálnu detekciu od spoločnosti FANUC. Je plne zabudovaný do riadiacej jednotky R-30iB a umožňuje rýchlu inštaláciu, jednoduché používanie a dokonalú flexibilitu. Pomocou 2D alebo 3D rozpoznávania dielov dokáže nájsť obrobky akejkoľvek veľkosti, tvaru a v akejkoľvek polohe. Dokáže tiež čítať čiarové kódy, triediť podľa farby a podporuje aj flexibilné podávanie dielov, vysokorýchlostné vizuálne snímanie dielov na dopravníkovom páse (iRPickTool) a naberanie z prepravky. Kľúčom k zvýšeniu produktivity je schopnosť systému iRVision eliminovať potrebu vodiacich prípravkov, čím sa dosiahne vyššia úspora nákladov.

FANUC iR PickTool

Ušetrite na vývoji softvéru pomocou nákladovo efektívneho sledovacieho softvéru FANUC pre jeden robot a viaceré roboty v aplikácii vizuálneho snímania linky. Tento nástroj navrhnutý tak, aby bol jednoduchý na použitie pre začiatočníkov aj odborníkov, vám umožní vytvoriť štandardné aj vlastné konfigurácie. Jednoduché a okamžite použiteľné nastavenie, ktoré nevyžaduje TP programovanie a možno ho pohodlne ovládať pomocou ovládača iPendant touch.

Stiahnite si brožúru 

FANUC 3D Area Sensor

Vysokorýchlostný snímač FANUC 3D Area Sensor je úplne integrovaný do riadiacej jednotky robota a používa technológiu zraku na vytvorenie okamžitých 3D máp. Tieto umožňujú robotu identifikovať a zodvihnúť voľné diely z koša a dosiahnuť časy cyklov od 8 do 12 sekúnd – aj v prípade, že sú diely špinavé, hrdzavé, mastné alebo ak napríklad v prípade vriec nevykazujú jasne rozoznateľný tvar. Nastavenie je jednoduché pomocou počítača alebo ovládača FANUC iPendant Touch.

Stiahnite si brožúru 

iRCalibration


i
RCalibration
functions are based on iRVision, but it is a stand-alone service tool to simplify the initial setup, speeding up the entire integration, which results in an improvement of the application accuracy. iRCalibration supports robot vision mastering, mastering recovery, automatic TCP and UFRAME setting and visual setup/calibration of robot multi group such as multi arm arc welding applications. Additional solutions based on vision systems are the iRVision Weld Tip Inspection and the iRTorchMate.

iRVision Weld Tip

iRVision Weld Tip Inspection visually inspects and checks the condition of spot welding tips to identify faults. Capable of conducting a variety of tests, this dedicated software enables you to measure cap wear and identify whether a cap has been replaced or dressed.

iRVision Torch Mate

Designed for the shop floor and fitted with an industrial camera, iRVision TorchMate prevents alignment issues from occurring by keeping the tool centre point exactly on the tool path. Ensuring consistent weld quality, iRVision also increases uptime by eliminating the need for preventive action.

iRPick Tool

iRVision 2D functionality can be added to the iRPickTool to support the detection of randomly placed parts on a moving conveyor. This way, the iRPickTool equips single or multiple robots with the ability to identify, pick and place items in linear and/or circular conveyor tracking. This is supported by a wide range of features including advanced queue management, buffering and tray functionality. Designed to be easy to use for beginners and experts alike, this tool enables you to create standard as well as custom configurations. Easy to set up via plug & play, it does not require TP programming and can be operated conveniently using iPendant touch.

READ MORE ABOUT THE IR PICK TOOL