Pohybové funkcie pre roboty

Špecializovaný rad riešení na spresnenie pohybov

Aby ste mohli naplno využívať svoje roboty, spoločnosť FANUC poskytuje viacero možností určených na optimalizovanie ich pohybov. Tento sortiment siaha od servochápadiel na zvýšenie produktivity pri aplikáciách s problematickými veľkosťami produktov alebo viacerými produktmi s rôznymi veľkosťami až po veľmi dômyselný softvér určený na koordináciu pohybov medzi jednotlivými robotmi. Vďaka rozšíreniu na externé súčasti, ako sú dvere a dopravníky, umožňuje tento druh vyspelého riadenia pohybov oveľa vyšší stupeň integrácie robotov do nástrojového vybavenia a procesov stroja, čím sa dosiahne maximálna produktivita.

FANUC pohyb viacerých skupín

Tento plne integrovaný, štandardizovaný a komplexný balík prídavných osí je ideálnym riešením pre rozmanitú paletu aplikácií vyžadujúcich ďalšiu os vášho robota. Medzi ne môžu patriť koľaj, servochápadlo, štandardný alebo špeciálne vyrobený manipulátor a môžu obsahovať dva roboty alebo robot a polohovadlo. Pohyb viacerých skupín podporuje až 8 nezávislých pohybových skupín, čím umožňuje precíznu koordináciu medzi robotmi, zvyšuje prevádzkovú flexibilitu a využíva pracovný priestor čo najlepšie.

Stiahnite PDF 

Servomechanizmy FANUC

V situáciách vyžadujúcich presné umiestnenie dielov a obrobkov sú jednoducho integrovateľné 1- alebo 2-osové polohovadlá FANUC ideálnymi doplnkami robotov FANUC. Sú jednoducho integrovateľné a umožňujú úplnú prístupnosť dielov spoločne s vysoko sofistikovanými softvérovými funkciami, ako napríklad koordinovaný pohyb, ktoré zabezpečujú zachovanie rovnomerných povrchových rýchlostí – čo je obrovskou výhodou pri zváraní a podobných aplikáciách.

Ďalšie informácie

Servo nástroj

Podobne ako pri motoroch a riadiacich jednotkách pre chápadlá, spoločnosť FANUC poskytuje funkciu servopohonu chápadla pre produkty s náročnou paletizáciou a rôznymi rozmermi. Nastavenie nástroja servomotora a prepínanie medzi produktmi je tak jednoduché, ako obmedzenie maximálneho krútiaceho momentu konkrétneho motora. Výuka je tiež jednoduchá, stačí nastaviť pridržiavaciu silu.

Programovateľná riadiaca jednotka PMC

Integrovaná jednotka PMC od spoločnosti FANUC podporuje činnosť PLC a asynchrónne ovláda externé zariadenia, ako sú dopravníky alebo dvere. Ako integrovaná vstupno-výstupná riadiaca jednotka spolu s funkciou prispôsobenia obrazovky FANUC iPendant umožňuje spúšťanie malých automatizovaných úloh súbežne s robotom bez potreby ďalšieho hardvéru.