Prispôsobte si svoj produkt ROBOSHOT

Sortiment špecializovaného technického vybavenia a softvérového príslušenstva spoločnosti FANUC, ktorý je navrhnutý na zvýšenie produktivity vášho produktu FANUC ROBOSHOT v obrovskej škále využití, vám umožňuje slobodne prispôsobiť svoje postupy vstrekovania presne na mieru. Použitie týchto produktov vám umožňuje zvýšiť kľúčové ukazovatele výkonnosti, ako je kvalita vašich dielov alebo opakovateľnosť a transparentnosť vašich postupov.

Upínacia jednotka

Funkcia predvstrekovania

Funkcia predvstrekovania modelu ROBOSHOT je tou správnou funkciou na sofistikované úlohy, ako napr. výroba svetlovodov. Poskytuje spoľahlivé riešenie odvetrania cez deliace línie a umožňuje voľne určiť čas medzi začiatku vstrekovaniaaplikáciou upínacej sily.

Ochrana formy a vyhadzovačov s umelou inteligenciou

Ochrana formy a vyhadzovačov s umelou inteligenciou poskytuje najlepšiu ochranu formy na trhu. Táto jedinečná funkcia ochraňuje vašu formu z otvorenej i uzavretej strany. Ochraňuje tiež vyhadzovače a meria zatvárací moment formy a okamžite zastavuje stroj v prípade prekážky. Na rozdiel od ochrany hydraulických systémov má nulový dopad na rýchlosti zatvárania formy a vôle sú programovateľné v celom rozsahu pohybu formy.

Nastavenie upínacej sily

Táto funkcia kontroluje a automaticky upravuje minimálnu upínaciu silu, čím poskytuje zvýšenú bezpečnosť a eliminuje potrebu manuálneho nastavovania upínacej sily. Ďalšími benefitmi sú znížené opotrebovanie foriem, dlhšia životnosť stroja, menej porúch, nižšia spotreba energie a rýchlejšie spúšťanie.

Automatické nastavenie výšky formy

Táto funkcia automaticky prispôsobuje výšku formy a upínaciu silu, aby sa skrátili časy nastavenia a zabezpečila sa rovnomerná upínacia sila (aj keď sa vymieňajú formy medzi strojmi). Upínaciu silu je možné nastavovať od 0 kN po maximálnu upínaciu silu, ktorú dovoľuje stroj.

Hydraulické a plne integrované servo jadrá

ROBOSHOT ponúka softvér pre hydraulické jadrá ako štandardnú výbavu a servo jadrá plne riadené prostredníctvom CNC ako ďalšiu voliteľnú výbavu.

Vstrekovacia jednotka

Súbežné dvojzložkové vstrekovanie

Táto moderná technika vstrekovania je teraz k dispozícii v podobe flexibilnej a ľahko integrovateľnej jednotky FANUC ROBOSHOT SI-20A. Vďaka najnovšej riadiacej jednotke CNC značky FANUC sa obslužné obrazovky jednotky SI-20A jednoducho prepínajú. Jednotka sa dokáže prispôsobiť nosnosti stroja od 50 do 300 ton a ponúka rovnakú presnosť a opakovateľnosť ako ktorákoľvek iná jednotka ROBOSHOT. Jednotku SI-20A možno vymieňať medzi rôznymi modelmi ROBOSHOT a dá sa používať aj so staršími strojmi. Jednoducho sa inštaluje a je uzavretá v novovyvinutej priestorovo úspornej elektrickej skrinke.
STIAHNUŤ LETÁK

Horizontálna vstrekovacia jednotka

Horizontálna vstrekovacia jednotka sa dá namontovať na bočnú stranu modelov ROBOSHOT α-SiA. Voliteľné servomotory FANUC sú k dispozícii na ovládanie otočných stolov z ROBOSHOT SI-300HA. Je flexibilná a ľahko sa začlení do vašej bunky ROBOSHOT.

Stiahnuť leták

Precízne meranie 2+3

Precízne meranie 2+3 je prídavnou funkciu vyvinutou spoločnosťou FANUC, ktorá bráni vzniku nekontrolovaného objemového prietoku medzi dokončením plastifikácie a dekompresiou. Precízne meranie 2 poskytuje pokrokové riadenie dekompresie so spätnou rotáciou skrutky po plastifikácii, zatiaľ čo Precízne meranie 3 kontroluje objem po plastifikácii, automatické V-P a nastavenie dekompresie. Pri nastavení do automatického režimu nie je potrebné nastavovať jednotlivé parametre – stačí ho zapnúť.

Ovládanie AI Metering

Na vyrovnanie rozdielov vo viskozite materiálu, obsahu vlhkosti a obrúsenia materiálu využíva táto funkcia reguláciu krútiaceho momentu namiesto regulácie rýchlosti k dosiahnutiu merania. Výsledkom regulácie je variabilná rýchlosť rotácie skrutky.

Monitor AI Backflow

Monitor Al Backflow od spoločnosti FANUC ukazuje, čo sa deje vnútri ventilu, a to umožňuje sledovať charakteristiky zatvárania aj stav opotrebovania kontrolného prstenca. Proces vstrekovania je tiež zobrazený na obrazovke ako krivka, čo umožňuje kontrolovať a meniť parametre v prípade nezrovnalostí.

Ovládanie AI Pressure Trace

Táto funkcia ovláda tlakovú krivku na zaistenie stabilného vstrekovania aj v prípade narušenia interných podmienok, ako napr. zmena vlastností materiálu alebo zmena vonkajšej teploty. Je zvlášť vhodná na vysoko citlivé lisovacie aplikácie ako lisovanie šošoviek.

Funkcia automatického čistenia a funkcia čistenia čistiaceho materiálu

Možnosť automatického čistenia modelov ROBOSHOT vám umožňuje vyčistiť zostávajú materiál z barelu po skončení výroby, alebo počas zastavenia pri alarme. To zjednodušuje čistenie horúceho vtoku vo forme a skracuje časy nastavenia.

Vstrekovacie jednotky s vysokým zaťažením

Produkcia automobilových dielov s hrubými stenami, ako sú diely POM pre bezpečnostné systémy vozidla, často vyžaduje od strojov dlhé časy držania. ROBOSHOT sa dodáva so vstrekovacími jednotkami s vysokým zaťažením, ktoré sú ideálne na výrobu týchto typov dielov.

Tlakové kanály s viacerými dutinami

S cieľom maximálnej transparentnosti a špičkového riadenia kvality má ROBOSHOT 16 tlakových kanálov s viacerými dutinami, sledovanie vyváženia dutín a zber historických údajov. Aby ste ušetrili, získali jednoduchšiu prevádzku a minimalizovali externé diely, sledovanie sa vykonáva prostredníctvom systému CNC. Iba zvolíte požadovanú kvalitu dielu.

Riadenie výroby a procesov

Euromap 63/FANUC Link i

Systém riadenia kvality robota FANUC na vstrekovanie a výrobu Euromap 63 zhromažďuje a ukladá výrobné údaje zo všetkých vašich strojov na jeden server a umožňuje z nich vytvárať správy.

Sledovanie zmien parametrov

Sledovanie zmien parametrov dokumentuje posledných 10 000 udalostí v denníku.

Integrované periférne zariadenia

ako napríklad

  • ovládanie teploty formy 
  • ovládanie horúceho vtoku
  • vlastná základná funkcia (max. 8 systémov)
  • vlastná funkcia signálu (maximálny výstup 32 z viac než 300 druhov logických príkazov AND/OR)