Prispôsobte si svoj stroj ROBODRILL

Sortiment špecializovaného technického vybavenia a softvérového príslušenstva spoločnosti FANUC, ktorý je navrhnutý na zvýšenie produktivity vášho stroja FANUC ROBODRILL v obrovskej škále využití, vám umožňuje slobodne prispôsobiť svoje postupy obrábania presne na mieru. Ako u všetkých produktov spoločnosti FANUC, príslušenstvo značky FANUC vykazuje neprekonateľnú spoľahlivosť. Navyše sa jednoducho používa a bolo navrhnuté, aby ste vďaka nemu zo svojho stroja ROBODRILL získali maximum. Používanie nášho príslušenstva vám umožní zvýšiť produktivitu a zachovať si rovnaké normy kvality bez ohľadu na to, aké náročné sú vaše obrábacie procesy.

Štandardné funkcie/príslušenstvo

Príručka FANUC Manual Guide i

Príručka FANUC MANUAL GUIDE i, vytvorená s cieľom skrátiť čas potrebný na integráciu do výroby, obsahuje ergonomické grafické používateľské rozhranie a jednoducho použiteľné ikony. Používatelia môžu využiť asistované konverzačné programovanie cyklov obrábania, programovania jednoduchých dielov a simulácií.

Rýchla obrazovka

Ovládací panel stroja ROBODRILL zahŕňa štyri Rýchle obrazovky na rýchle programovanie a údržbu, aby sa šetril váš čas. Medzi ne patria obrazovky pre:

  • rýchlu úpravu programu CNC
  • koordinanty a nastavenia kompenzácie nástrojov – vrátane možnosti chrániť a obnoviť údaje,
  • prevádzkové nastavenia stroja – vrátane režimov obrábania a energie v závislosti na programe,
  • nastavenia údržby – vrátane obnovenia otočnej veže a použitia referencií motora

Funkcia nastavenia režimu obrábania

S pomocou tejto funkcie je možné nastaviť a optimalizovať obrábanie a režimy energie podľa programu. Parametre serva je možné zmeniť tak, aby zodpovedali podmienkami obrábania a parametre režimu obrábania je možné zmeniť prostredníctvom kódu M počas obrábania, aby sa vytvorili najlepšie možné podmienky pre daný proces.

Pokyny preventívnej údržby

Obrazovky s pokynmi údržby ponúkajú úplný prehľad funkcie detekcie únikov stroja ROBODRILL a skoro označujú problémy s izolačným odporom a únikov výkonu, a teda zabraňujú poruchám vďaka tomu, že uvádzajú potrebu preventívnej údržby. Podobne tieto obrazovky podporujú pravidelnú údržbu prostredníctvom plánov a pripomenutí. Tieto procesy si môžete jednoducho prispôsobiť, aby zodpovedali presne vašim potrebám.

Prispôsobené PMC

Prispôsobené PMC stroja ROBODRILL obsahuje programy LADDER pre periférne zariadenia, ktoré sa jednoducho vytvárajú, vrátane možnosti nastaviť zapínanie/vypínanie programu LADDER a prispôsobiť signály zapínania/vypínania. Jeho prispôsobený ovládací panel zahŕňa možnosť sledovať stav periférnych zariadení, ovládať zapínanie/vypínanie programov obrábania, vytvárať prepínače zapnutia/vypnutia, svetiel a pulzov. S pomocou tohto panela je konštrukcia a údržba periférnych zariadení jednoduchá a lacná.

Kompenzácia vplyvu tepla Al

Táto ľahko nastaviteľná funkcia významne redukuje čas zahrievania stroja a zabezpečuje adekvátne obrábanie pri stúpajúcej teplote, ktorá môže ovplyvňovať presnosť rozmerov. Sledovaním prevádzkového stavu vretena funkcia dokáže prispôsobiť proces obrábania na kompenzáciu prípadnej zmeny rozmerov.

Voliteľné funkcie/príslušenstvo

Rozhranie ďalšej osi (4/5 osí)

Štandardné 31i-B5 CNC už obsahuje funkcie potrebné na to, aby sa stroj ROBODRILL premenil na 5-
osový stroj. Potrebujete len pridať hardvérové a softvérové riešenie. Funkcia simultánneho ovládania 5 osí
už CNC obsahuje.

Rozhranie robota 2

Rozhranie robota 2 spoločnosti FANUC umožňuje ľahkú a lacnú konštrukciu obrábacej bunky. ROBODRILL PMC obsahuje kompletný riadiaci softvér – môžete jednoducho pripojiť štyri stroje ROBODRILL a jeden ROBOT bez dodatočnej riadiacej jednotky systému. Navyše riadiaca jednotka robota podporuje automatické bočné dvere alebo automatické predné dvere.

Funkcie vyhladzovania

Funkcia Nano Smoothing strojov FANUC ROBODRILL redukuje potrebu manuálnej povrchovej úpravy pri procesoch ako obrábanie foriem, pri ktorých sa vyžadujú tvarované povrchy. Dopredné rozšírenie blokov umožňuje presnejšie obrábanie v procesoch ako razenie a obrábanie foriem, ktoré vyžadujú rezanie komplexných foriem dielcov, ktoré sú definované množstvom malých programových blokov. AI Contour Control I/II umožňuje vysoko presné obrábanie v optimálnych rýchlostiach, odstránenie chýb a zvýšenie rýchlosti posuvu.

Systém dotykového senzora

Pre presné meranie nástrojov a obrobkov, ako aj bezkontaktné sledovanie poškodenia nástrojov
môže byť stroj ROBODRILL vybavený najmodernejšími dotykovými senzormi a zariadeniami na meranie nástrojov od tretích strán.

AI monitor nástroja

Funkcia AI monitor nástroja sleduje zaťaženie vretena počas obrábania otvoru a s cieľom predísť
predísť poškodeniam spustí alarm v prípade, že parametre zaťaženia budú prekročené. Navrhnutý s cieľom predísť vzniku poškodeniu a
a nákladných odstávok. Ak však aj napriek tomu dôjde k poškodeniu, zastaví stroj automaticky.

Network interfaces

Networking ROBODRILL with personal computers and robots is achieved easily via Ethernet. ROBODRILL supports various types of field networks and connections such as I/O Link, PROFIBUS-DP and FL-net.

Najvýznamnejšie súčasti efektivity

ROBODRILL-LINKi

LINKi je aktualizovaným nástrojom pre správu výroby a kvality, vybaveným novým grafickým rozhraním, ktorý vám umožňuje monitorovať stav stroja, ako aj prevádzkové podmienky až 100 strojov ROBODRILL v reálnom čase zo vzdialených počítačov alebo inteligentných zariadení. Pre každú úlohu obrábania sú k dispozícii konkrétne informácie a je možné zasielať oznámenia na rôzne zariadenia. Rozhranie, ktoré sa mimoriadne jednoducho používa a je intuitívne, vám umožňuje prístup k funkciám preventívnej údržby, ako aj službám súvisiacim so spotrebným materiálom a opravami.

Otočný stôl FANUC ROBODRILL DDRiB – ideálna doplnková os

FANUC ROBODRILL DDRiB predstavuje vďaka motoru s priamym pohonom a vylepšenej pevnosti ideálnu prídavnú os pre váš stroj ROBODRILL. Medzi jeho výhody patria čas indexovania len 0,55 sekundy, veľmi rýchle upnutie a upínací točivý moment 700 Nm.

FANUC ROBODRILL DDR-TiB – riešenie pre dielce až do 200 kg

V závislosti od použitia môžeme vybaviť váš stroj ROBODRILL s mimoriadne pevným systémom čapu DDR-T pre ťažšie obrobky, ktorý zahŕňa všetky výhody otočnej tabule DDR vrátane podperného vretena a L-konzol. Jeho zvýšená pevnosť zaisťuje ešte väčšie úrovne presnosti obrábania. Potrebujete len pridať držiacu platňu. Praktická konštrukcia DDR zaisťuje, že existujúce pojazdy osi X zostávajú rovnaké ako pri konštrukcií s 3 osami. Upínací moment pri DDR-TiB je 1 100 Nm.