Prispôsobenie laserových systémov

Rozmanitú ponuku špecializovaných funkcií softvéru dopĺňa voliteľné hardvérové príslušenstvo, ktoré s prekvapivou jednoduchosťou dokáže prispôsobiť laserový systém značky FANUC vašim špecifickým požiadavkám bez ohľadu na náročnosť vašej aplikácie. Tieto možnosti ponechávajúce priestor na vytvorenie vlastného ideálneho nastavenia prinášajú hmatateľné výhody vo forme optimálnych časov cyklov a požadovanej presnosti.  

Laserové funkcie softvéru FANUC

Kontrola medzier lasera

Pri rezaní laserom s detektorom vzdialenosti dýzy od povrchu obrobku funkcia kontroly medzier FANUC prenáša signál zo snímača do zariadenia CNC príslušným rozhraním. Zariadenie CNC FANUC potom spracuje signál a umožní mimoriadne presnú kontrolu medzier pomocou osi Z stroja. Kontrola medzier zlepšuje rezanie a kontrolu medzery medzi dýzou a obrobkom.

Automatická funkcia zasunutia osi kontroly medzier

Automatická funkcia zasunutia osi kontroly medzier a funkcia Priblíženia spoločnosti FANUC umožňuje automatické zasunutie pozdĺž osi kontroly medzier počas polohovania od koncového bodu aktuálneho bodu rezania po ďalší bod rezania pozdĺž osi X/Y. Umožňuje tiež priblížiť obrobok pozdĺž osi kontroly medzier a súčasne sa priblížiť k ďalšiemu bodu rezania pozdĺž osi X/Y bez zastavenia režimu kontroly medzier. Tak sa môže spustiť ďalšia fáza rezania.

Ovládanie výkonu

Táto funkcia upravuje výkon lasera k procesu rezania tým, že v reálnom čase mení výkon, frekvenciu a pracovný cyklus lasera, napríklad synchronizácia výkonu lasera a podávania osi. Spáleniu a prehriatiu sa zabráni aj pri rezaní pod veľmi ostrými uhlami pri vysokej rýchlosti.

Funkcia rezania okrajov

Táto funkcia umožňuje ostrejšie okraje a skracuje časy cyklu tým, že sníma ostré uhly v trase rezania a automaticky nastaví rýchlosť rezania a podmienky podľa potreby. Poskytuje tiež kvalitnejšie povrchy rezov, čím zvyšuje výrobnú kapacitu stroja.

Funkcia nastavenia podmienok rezania

Funkcia nastavenia podmienok rezania ukladá parametre obrábania (inak samostatne zadávané pomocou príkazov pre výkon lasera, frekvencie a pracovného cyklu) do tabuľky príkazov E-kódu. Výsledkom je jasná programová štruktúra dielu a zjednodušenie postupov. Funkcia šetrí váš cenný čas pri opakovaných úlohách.

Sledovanie lasera

Táto funkcia CNC umožňuje operátorovi sledovať stav lasera na špeciálnej obrazovke. Zaisťuje konzistentný výkon laserového oscilátora a zvýšenú produktivitu stroja. Umožňuje tiež operátorovi zasiahnuť a zabrániť poškodeniu oscilátora v prípade chyby.

Kompenzácia dĺžky trasy lúča

Ak stroj nekompenzuje divergenciu lúča, rozmery priečneho prierezu lúča pri objektíve zmenia charakteristiku rezacieho nástroja. Kompenzácia dĺžky trasy lúča zabezpečuje, že rozmery priečneho prierezu lúča ostanú pri objektíve konzistentné.

Laserové hardvérové príslušenstvo FANUC

Viackanálové zariadenia CNC

Zvoľte si špeciálny viackanálový model FS30i-LB CNC pre 2-D a 3-D laserové rezacie stroje, alebo úsporný model FS31i-LB CNC pre štandardné 2-D laserové rezacie stroje. Obidve riadenia CNC poskytujú inteligentné softvérové riešenie pre efektívne a účinné laserové spracovanie a podporu výkonných laserových/dierovacích strojov. Integrované laserové riadenie a diagnostické funkcie predpovedajú potrebu údržby, zaručujú maximálny čas prevádzky a vysokú produktivitu.

Krátke dĺžky trasy optického lúča

Laser FANUC navádza lúč vo vnútri skrinky lasera, čo umožňuje umiestnenie lasera bližšie k obrobku. To znižuje rozmery stroja a umožňuje kompaktný dizajn.

Dlhé dĺžky trasy optického lúča

Namontovaním lasera ďalej od procesu získate väčšiu dĺžku lúča.