Dcérska spoločnosť japonskej korporácie FANUC CORPORATION, FANUC Europe Corporation, má centrálu v meste Echternach v Luxembursku. Z tejto centrály poskytuje pre svojich 24 dcérskych európskych pobočiek kompletný sortiment služieb, ako sú európske predaje a služby, produktová podpora, dodávateľský reťazec, diely a opravy, ako aj marketing, ľudské zdroje, IT a administratívna podpora.

Spoločnosť FANUC Europe Corporation bola založená v roku 2012 a zamestnáva približne 300 zamestnancov v Echternachu a ďalších 1800 v celej Európe.

FANUC Europe Corporation
Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

Email: info@fanuc.eu
Telephone: +352 (0) 72 7777 0

Centralizované služby v Luxemburgu