Customise your laser systems

With a diverse range of dedicated software features and hardware accessories to choose from, adapting your FANUC laser system to suit your own specific requirements is surprisingly easy - no matter how challenging your application might be. Giving you the power to create the ideal setup, these options provide tangible benefits in the form of optimal cycle times and tailored precision.  

Funkcje oprogramowania lasera FANUC

Sterowanie odstępem przy cięciu laserowym

W maszynach do cięcia laserowego wyposażonych w detektor, który mierzy odległość od dyszy do obrabianego przedmiotu, opracowana przez FANUC funkcja wspomagania sterowania odstępem przekazuje sygnał detektora do sterowania CNC za pośrednictwem dedykowanego interfejsu. Następnie sterowanie CNC przetwarza sygnał, umożliwiając niezwykle precyzyjne regulowanie odstępu z wykorzystaniem osi Z maszyny. Funkcja sterowania odstępem zwiększa efektywność cięcia oraz pozwala lepiej kontrolować odległość między dyszą a obrabianym przedmiotem.

Automatyczne osiowe cofanie

Opracowana przez FANUC funkcja automatycznego osiowego cofania i przybliżania umożliwia automatyczne cofanie dyszy wzdłuż osi X/Y sterowania odstępem podczas operacji pozycjonowania na odcinku między punktem końcowym obecnego punktu cięcia a następnym punktem cięcia. Umożliwia także przybliżanie do obrabianego przedmiotu wzdłuż osi sterowania odstępem, a równocześnie przybliżanie do następnego punktu cięcia wzdłuż osi X/Y, bez wychodzenia z trybu sterowania odstępem. W efekcie można szybciej rozpocząć następną fazę cięcia.

Sterowanie mocą

Ta funkcja dostosowuje działanie lasera do procesu cięcia poprzez bieżące regulowanie mocy, częstotliwości promieniowania i cyklu roboczego lasera, tzn. synchronicznie z posuwem wzdłuż osi. Zapobiega w ten sposób zjawiskom przypalenia lub przegrzania nawet podczas cięcia pod bardzo ostrym kątem z dużą prędkością.

Funkcja cięcia krawędziowego

Ta funkcja pozwala uzyskać ostrzejsze krawędzie i jednocześnie skrócić czasy cykli. Działa w ten sposób, że wykrywa ostre kąty na ścieżce cięcia i na tej podstawie odpowiednio modyfikuje prędkość i warunki skrawania. Rezultatem są nie tylko lepiej obrobione powierzchnie, ale również wyższa przepustowość i ogólna wydajność maszyny.

Funkcja ustawiania warunków cięcia

Funkcja ustawiania warunków cięcia zbiera razem i zapisuje parametry obróbki skrawaniem, które normalnie są definiowane osobno za pomocą poleceń laser power, -frequency i -duty cycle w tabeli poleceń języka E-code. Przynosi to korzyści w postaci bardziej przejrzystej struktury programu wytwarzania części i uproszczenia procedur, co oszczędza bezcenny czas przy konfigurowaniu powtarzalnych zadań.

Monitorowanie pracy lasera

Ta funkcja sterowania CNC umożliwia operatorowi śledzenie stanu lasera na osobnym ekranie. Pozwala utrzymać stabilne działanie oscylatora lasera, poprawia wydajność pracy maszyny i pomaga operatorowi interweniować w razie wystąpienia błędów w celu zapobieżenia uszkodzeniom oscylatora.

Kompensacja długości ścieżki wiązki

Jeśli maszyna nie kompensuje zjawiska rozpraszania wiązki, rozmiary przekroju poprzecznego wiązki przy soczewce zmieniają charakterystykę narzędzia tnącego. Funkcja kompensacji długości ścieżki wiązki dba, aby przekrój poprzeczny wiązki docierającej do soczewki pozostawał niezmieniony.

Akcesoria sprzętowe lasera FANUC

Wielokanałowe sterowania CNC

Wybierz wielokanałowe sterowanie CNC FS30i-LB przeznaczone specjalnie do maszyn do cięcia laserowego 2-D i 3-D albo ekonomiczny model FS31i-LB do standardowych maszyn do cięcia laserowego 2-D. Oba sterowania zawierają inteligentne rozwiązania oprogramowania, które zapewniają sprawne i wydajne operowanie laserami oraz obsługują zaawansowane maszyny do zintegrowanego cięcia i wybijania. Zintegrowane funkcje sterowania i diagnostyki laserów przewidują konieczność wykonania konserwacji, eliminując nieplanowane przestoje i zwiększając wydajność produkcji.

Krótkie ścieżki wiązki optycznej

W laserach FANUC wiązka jest prowadzona wewnątrz jego obudowy, pozwalając na ustawienie lasera bliżej obrabianego przedmiotu. Dzięki temu cała maszyna może mieć bardziej kompaktowe wymiary.

Długie ścieżki wiązki optycznej

Zainstalowanie lasera dalej od miejsca obróbki pozwala uzyskać większą długość wiązki.