Dostosuj swoje urządzenie ROBOSHOT

FANUC oferuje szeroki asortyment oprogramowania, które pozwala zwiększyć produktywność urządzenia FANUC ROBOSHOT w wielu różnych zastosowaniach i umożliwia precyzyjne dostosowanie procesów formowania wtryskowego do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z nich pozwoli poprawić kluczowe parametry wydajności, takie jak jakość produkowanej części oraz powtarzalność i przejrzystość procesów.

Zaciski

Funkcja wstępnego wtrysku

Funkcja wstępnego wtrysku dostępna we wtryskarce ROBOSHOT jest idealna do skomplikowanych zadań, jak produkcja lekkich prowadnic, i zapewnia niezawodne odpowietrzanie linii podziału oraz swobodne określanie czasu pomiędzy początkiem formowania wtryskowego a zwiększaniem siły zacisku.

AI Mould and Ejector Protection

Funkcja FANUC AI Mould and Ejector Protection zapewnia najlepszą ochronę formy wśród podobnych rozwiązań dostępnych na rynku. W celu zabezpieczenia formy podczas otwierania i zamykania, a dodatkowo również wyrzutnika, ta wyjątkowa funkcja mierzy moment obrotowy zacisku, błyskawicznie zatrzymując maszynę w razie wykrycia przeszkody. W odróżnieniu od zabezpieczeń w układach hydraulicznych nie wpływa w żaden sposób na prędkość zamykania zacisku, a tolerancje dla zacisku programuje się w całym zakresie ruchu formy.

Regulacja siły zacisku

Ta funkcja sprawdza i automatycznie reguluje minimalną siłę zacisku, zwiększając w ten sposób poziom bezpieczeństwa i eliminując konieczność ręcznego dopasowywania tej siły. Kolejne zalety tej funkcji to niższe zużycie formy, dłuższy okres przydatności użytkowej maszyny, mniejsza liczba usterek, niższe zużycie energii i szybszy rozruch.

Automatyczne dostosowywanie wysokości matrycy

Aby ograniczyć czas konfiguracji i zapewnić stałą siłę zacisku (nawet w razie wymiany form między urządzeniami), ta funkcja automatycznie dostosowuje wysokość matrycy i siłę zacisku. Zakres dostosowania siły zacisku wynosi od 0 kN do maksymalnej siły zacisku dozwolonej dla danego urządzenia.

Hydrauliczne i w pełni zintegrowane rdzenie z serwowspomaganiem

ROBOSHOT oferuje standardowo oprogramowanie do rdzeni hydraulicznych i jako dodatkową opcję w pełni sterowane przez CNC rdzenie z serwowspomaganiem.

Maszyny wtryskowe

Równoczesny wtrysk dwukomponentowy

Zaawansowana technologia formowania jest teraz dostępna w postaci elastycznej jednostki wtryskowej, którą można z łatwością zintegrować z maszyną FANUC ROBOSHOT SI-20A. Model SI-20A wyposażony w najnowszy sterownik CNC firmy FANUC przełącza się z łatwością między ekranami roboczymi. Jednostkę można dostosować do maszyn w przedziale wagowym od 50 do 300 ton, przy czym zapewnia ona taką samą dokładność i powtarzalność jak każdy inny model ROBOSHOT. SI-20A pasuje do różnych modeli ROBOSHOT, można tej jednostki też używać w przypadku starszych maszyn. Jest łatwa do zainstalowania i została umieszczony w nowo zaprojektowanej, ergonomicznej szafce elektrycznej.
POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

Poziomy układ wtrysku

Poziomy układ wtrysku jest montowany do bocznej części modeli wtryskarek ROBOSHOT α-SiA. Opcjonalnie dostępne są serwosilniki FANUC, sterujące stołami obrotowymi z poziomu wtryskarki ROBOSHOT SI-300HA. To niezwykle elastyczne rozwiązanie, które można łatwo zintegrować z urządzeniem ROBOSHOT.

Pobierz ulotkę

Precise Metering 2+3

FANUC Precise Metering 2+3 to dodatkowa funkcja, pozwalająca uniknąć niekontrolowanego przepływu w czasie od zakończenia plastyfikacji do dekompresji. Precise Metering 2 zapewnia zaawansowaną kontrolę dekompresji dzięki odwróceniu kierunku obrotów śruby po plastyfikacji, a Precise Metering 3 pozwala kontrolować objętość po plastyfikacji, automatycznym V-P i dostosowaniu dekompresji. Po przejściu w tryb automatyczny nie ma potrzeby ustawiania parametrów – wystarczy włączyć!

AI Metering Control

Ta funkcja zapewnia kompensację różnic w lepkości materiału, tempie schnięcia i niejednorodności regranulatu, dzięki wykorzystywaniu do sterowania pomiarów wartości momentu obrotowego zamiast prędkości. Skutkuje to zmienną prędkością obrotów śruby.

Monitor AI przepływu wstecznego

Monitor AI przepływu wstecznego firmy FANUC pozwala śledzić, co dzieje się wewnątrz zaworu, monitorować charakterystykę zamykania oraz stan zużycia pierścienia kontrolnego. Proces wtrysku jest także pokazywany w postaci krzywej na ekranie i umożliwia sprawdzanie i zmianę parametrów w przypadku wystąpienia nieregularności.

Sterowanie AI Pressure Trace

Funkcja sterująca krzywą ciśnienia w celu zapewnienia stabilnych warunków formowania wtryskowego, również w wypadku wystąpienia wewnętrznych odchyłek, takich jak zmiana charakterystyki materiału lub zmiana temperatury zewnętrznej. Nadaje się idealnie do wymagających zastosowań formowania wtryskowego.

Funkcje oczyszczania Auto Purge i Purge Material

Funkcja Auto Purge dostępna w maszynach ROBOSHOT pozwala usunąć materiał pozostały w pojemniku po zakończeniu produkcji lub w razie wyłączenia alarmowego. Upraszcza to oczyszczanie przestrzeni gorącokanałowych w formie i skraca czas konfiguracji.

Jednostki wtryskowe dostosowane do intensywnej pracy

Produkcja części motoryzacyjnych o grubych ściankach, takich jak np. elementy polioksymetylenowe używane w systemach bezpieczeństwa pojazdów, często wymaga urządzeń z możliwością długiego nacisku. Urządzenia ROBOSHOT są dostępne z jednostkami wtryskowymi dostosowanymi do intensywnej pracy, które idealnie nadają się do takich zastosowań.

Wielownękowe kanały ciśnieniowe

Aby zapewnić pełną przejrzystość i optymalne zarządzanie jakością, urządzenie ROBOSHOT ma do 16 wielownękowych kanałów ciśnieniowych oraz funkcje zarządzania bilansem wnękowym i gromadzenia historii danych. Monitorowanie odbywa się dzięki technologiiCNC, co pozwala zaoszczędzić pieniądze, ułatwia działanie i minimalizuje potrzebę korzystania z komponentów zewnętrznych. Wystarczy wybrać wymaganą jakość części.

Produkcja i kontrola procesu

Euromap 63/FANUC Link i

Euromap 63 to oferowany przez FANUC system zarządzania jakością formowania wtryskowego i produkcji. Pozwala on gromadzić na jednym serwerze dane produkcyjne ze wszystkich maszyn i generować raporty.

Monitorowanie zmian parametrów

Funkcja monitorowania zmian parametrów zapisuje 10 000 ostatnich zdarzeń w specjalnym dzienniku.

Zintegrowane urządzenia peryferyjne

o m.in. następującym przeznaczeniu:

  • Kontrola temperatury formy 
  • Kontrola przestrzeni gorącokanałowych
  • Funkcja personalizacji jądra (maks. 8 systemów)
  • Funkcja personalizacji sygnału (maks. 32 wyjścia spośród ponad 300 dostępnych logicznych wyjść I/LUB)