Obslužné panelyObslužné panely strojů a jednotky MDI jsou další zařízení, která jsou určena pro CNC stroje značky FANUC. Obslužné panely stroje lze použít k provádění všeobecných operací stroje, jako je např. manuální pohyb os v krokovacím režimu (JOG), přepínání mezi provozními režimy, spouštění a zastavování programů nebo nastavování posuvu. Zkratka „MDI“ znamená zařízení pro manuální zadávání dat. Zařízení MDI je klávesnicové zařízení, které lze použít k ručnímu zadávání dat do CNC.

Obslužné panely strojů

Obslužné panely strojů FANUC jsou k dispozici v různých velikostech a konfiguracích. Na hlavním panelu nebo na samostatném dílčím panelu mohou být umístěna tlačítka nouzového zastavení (nouzové vypínače), spínače posuvu, přepínače vřeten nebo spínače napájení. Možné je mnoho různých kombinací, což usnadňuje přizpůsobení rozvržení panelu prostorovým omezením příslušného stroje.

Bezpečnostní obslužný panel stroje je vhodný pro stroje, u kterých se využívá funkce duální bezpečnostní kontroly (Dual Check Safety FANUC). Vypadá jako standardní obslužný panel s tím, že všechny klíčové přepínače mají dvojitý kontakt. Přiřazené signály lze proto použít jako bezpečnostní signály.

Zařízení MDI


Zařízení MDI s kompaktním rozvržením ONG mají alfanumerické klávesy uspořádané tak, aby se zjednodušilo vkládání nebo modifikace partprogramů. Jsou k dispozici v různých velikostech a ve dvou variantách pro obráběcí centra nebo soustruhy.

Zařízení MDI s univerzálním rozvržením QWERTY mají klávesy uspořádané jako na běžné PC klávesnici, což usnadňuje jejich přizpůsobení. Díky známému rozvržení QWERTY je zadávání textu, např. komentářů v partprogramech, popisných názvů nástrojů apod., jednodušší. Jsou k dispozici v různých velikostech.

Veškerá zařízení MDI jsou vybavena ovládacími tlačítky a tlačítky nabídek k zadávání dat a přepínání mezi obrazovkami nabídek CNC.